TÜV HELLAS: Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

6 Αυγούστου 2023 | Νέα Μελών

Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης – EΛΟΤ, αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ),  αρμόδιο για την εκπόνηση εθνικών προτύπων και προδιαγραφών για κάθε μορφή τυποποίησης, πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Πρόκειται για μια εμβληματική  πιστοποίηση, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνει το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στον ηγέτη Φορέα Πιστοποίησης, αναθέτοντάς του να προχωρήσει σε επιθεώρηση η οποία οδήγησε σε Πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού, με πεδίο εφαρμογής την εκπόνηση, υιοθέτηση έγκριση και διάθεση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και λοιπών παραδοτέων πιστοποίησης, την παροχή μεταφραστικών και ορολογικών υπηρεσιών τυποποιητικών εγγράφων, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και παροχής τεχνογνωσίας, λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και κοινοποίησης των σχεδίων εθνικών τεχνικών κανονισμών, τη διαχείριση έργων και την έκδοση αριθμών ταυτοποίησης και την τήρηση σχετικών μητρώων.

Η απονομή του σχετικού πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στην αξιόπιστη, αμερόληπτη πιστοποίηση και κατ’ επέκταση στη συνεργασία του με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως κορυφαίο πάροχο στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι αναγνωρισμένο μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO/IEC/CEN-CENELEC) και έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση της τυποποίησης, την εκπόνηση, υιοθέτηση και διάθεση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και κάθε μορφής τυποποιητικών εγγράφων στην Ελλάδα.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΟΤ ως  εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι η εκπόνηση Εθνικών Προτύπων και Προδιαγραφών μέσω των συναινετικών μηχανισμών Τυποποίησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διασφάλιση δημοσίων αγαθών αλλά και την ασφάλεια των προϊόντων  και η εκπροσώπηση των ελληνικών συμφερόντων στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Επίσης, η διάθεση Ελληνικών, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Προτύπων άλλων χωρών, ενδεικτικά ISO, IEC, DIN, BSI, IEEE, ASTM, AWWA και η διάδοση της εφαρμογής των προτύπων μέσω της τεχνικής πληροφόρησης των οργανισμών και των στελεχών τους σε θέματα προτύπων, σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και τεχνογνωσίας και τεχνολογιών σχετικών με το γνωστικό πεδίο των προτύπων, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της έρευνας σε θέματα Τυποποίησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Βασιλική Καζάζη ανέφερε ότι: «Το γεγονός ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανέθεσε στο φορέα μας την πιστοποίησή του, αποτελεί ‘ψήφο εμπιστοσύνης’ αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και την αξιοπιστία μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο ίδιο, υψηλότατο επίπεδο».

H Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κυρία Μαρία Πιτσίκα δήλωσε ότι: Ήταν ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή μου στην Επιθεώρηση και την Πιστοποίηση του ΕΛΟΤ και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της Τυποποίησης στη λειτουργία της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης και το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ο ΕΛΟΤ στη δημιουργία των υποδομών ποιότητας στην Ελλάδα».

Η Διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΛΟΤ κυρία Γεωργία Ρεμπούτσικα τόνισε ότι: «Ο ΕΛΟΤ μετασχηματίζεται, εκσυγχρονίζεται και υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Η επιθεώρηση και Πιστοποίησή μας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), ήταν μια ολοκλήρωση για όλους εμάς που δουλέψαμε για αυτό. Θα συνεχίσουμε να προάγουμε την εθνική τυποποίηση και να εργαζόμαστε σκληρά για να βάλουμε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ στην καθημερινότητά μας».

TÜV HELLAS

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.
Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.000 σεμινάρια και 15.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ