Το Δίκτυό μας

Στον ΣΕΒ συναντιέται ένα ευρύτατο δίκτυο επιχειρήσεων, οργανισμών και ενώσεων επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στη BusinessEurope, την κορυφαία ευρωπαϊκή επιχειρηματική οργάνωση, καθώς και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς
(ILO, Business@OECD, WBCSD, κ.ά).

Δίκτυο & Πρωτοβουλίες ΣΕΒ

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ
Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
‘Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Alba Graduate Business School
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διεθνές Δίκτυο

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ μέσω του γραφείου του στις Βρυξέλλες και μέσω της ενεργού συμμετοχής του στην BusinessEurope, την κορυφαία ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 40 κεντρικές βιομηχανικές και εργοδοτικές ομοσπονδίες από 34 χώρες.

Ο ΣΕΒ συμμετέχει επίσης μόνιμα στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (Business at OECD), το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη WBCSD), μια οργάνωση διεθνικών εταιρειών που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης για την εξισορρόπηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων.

Τέλος, ο ΣΕΒ συμμετέχει μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Εργοδοτών (IOE), στις εργασίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).

BusinessΕurope
Business and Industry Advisory Council
World Business Council for Sustainable Development
International Organisation of Employers
International Labour Office

Από το 1963, η μόνιμη αντιπροσωπεία του ΣΕΒ στις Βρυξέλλες εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει στη BusinessEurope και συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία και τα μέλη του ΣΕΒ για την προώθηση των θέσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος

Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΣΕΒ στις Βρυξέλλες

Tηλ: +32 496 497 322

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ