Προτεραιότητες

Στον ΣΕΒ δουλεύουμε για ένα επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον με προοπτική και ανθεκτικότητα και εστιάζουμε σε τρείς πρωταρχικές προτεραιότητες, έχοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού οικοσυστήματος: α) την ψηφιακή επανάσταση και την καινοτομία, β) την πράσινη ανάπτυξη, και γ) την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Προτεραιότητες

Στον ΣΕΒ δουλεύουμε για ένα επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον με προοπτική και ανθεκτικότητα και εστιάζουμε σε τρείς πρωταρχικές προτεραιότητες, έχοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού οικοσυστήματος: α) την ψηφιακή επανάσταση και την καινοτομία, β) την πράσινη ανάπτυξη, και γ) την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Σύγχρονη Βιομηχανία

Η βιομηχανία συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στόχος μας να συνεισφέρει 15% του ΑΕΠ έως το 2030.

Πράσινη Οικονομία

Η πράσινη μετάβαση είναι επιτακτική ανάγκη και σημαντική ευκαιρία εφόσον συνδυαστεί με κατάλληλο πλαίσιο και εθνική στρατηγική.

Καινοτομία

Το οικοσύστημα καινοτομίας και η νεοφυής επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και πυλώνα της νέας οικονομίας.

Γνώση, Δεξιότητες & Δια βίου μάθηση

Στόχος μας η προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες των επιχειρήσεων για ευκαιρίες και προοπτική για όλους.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μέσω μιας ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής
με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεξιότητες και επενδύσεις μπορούμε να ενισχύσουμε το ΑΕΠ έως 5%.

Διευκόλυνση Επενδύσεων & Χρηματοδότηση

Η Ελλάδα να καταστεί σημαντικός επενδυτικός προορισμός, με απλοποιημένες διαδικασίες, κίνητρα και έξυπνη χρηματοδότηση.

Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ένα περιβάλλον με μείωση των βαρών, ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, ενισχύει τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Αγορά Εργασίας & Εργασιακό Περιβάλλον

Σύγχρονες εργασιακές σχέσεις με αναβαθμισμένο κοινωνικό διάλογο για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Φιλοαναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική

Μια αποτελεσματική φορολογική πολιτική
είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη
και μακρόπνοη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.

Δίκαιος Ανταγωνισμός & Προστασία Καταναλωτή

Ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις
και προστατεύει τους καταναλωτές.

Καλή Νομοθέτηση & Διακυβέρνηση

Η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί καίρια προτεραιότητα, ώστε να απελευθερωθεί
το δυναμικό της ελληνικής οικονομίας.

ESG: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση

Προωθούμε τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση της διαφάνειας
και τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου.

Μεγαλύτερες και πιο δυνατές ΜμΕ

Η μεγέθυνση των ΜμΕ ενισχύει τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ανθεκτικότητά τους.

Υποδομές & Δίκτυα

Με σύγχρονες υποδομές αναδεικνύονται τα γεωοικονομικά πλεονεκτήματα της χώρας
ως σταυροδρόμι εμπορικών και ενεργειακών ροών.

Εξαγωγές & Διεθνές Εμπόριο

Στόχος μας, να αυξηθεί το μερίδιο της χώρας σε διεθνές εμπόριο και διεθνείς αλυσίδες αξίας ως αξιόπιστος εμπορικός εταίρος.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές βιομηχανικές οργανώσεις, επιδιώκουμε την καλύτερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προωθούμε συστηματικά την ενσωμάτωση των ΣΒΑ, ως απαραίτητο συστατικό της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Ο ΣΕΒ στην Ευρώπη

Από το 1963 το γραφείο Βρυξελλών, συνδέει τα μέλη του ΣΕΒ με την ΕΕ, ενώ ο Σύνδεσμος συμμετέχει ενεργά και στη BusinessEurope.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα

Δουλεύουμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ευημερίας και προοπτικής για όλους.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ