TÜV HELLAS: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts) από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την GEP

8 Απριλίου 2024 | Νέα Μελών

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts), με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 προσφέρει η TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης & Πιστοποίησης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την GEP, τη μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του HFMA και αφορά στον εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός οργανισμού.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Expert) είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και παράδοση συμφωνημένων υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα ενός δομημένου περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τον επαγγελματία που εξασφαλίζει μέσω της εργασίας του τη λειτουργικότητα ενός κτιριακού συμπλέγματος όπου συνυπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, τα κτίρια και η τεχνολογία με την όποια μορφή, ώστε να  υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων του εκάστοτε οργανισμού.

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν – μέσω εξετάσεων – την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Απαντώντας έτσι στις προκλήσεις του σημερινού πλήρως ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο εργαζόμενος πρέπει να ανταπεξέλθει στην ραγδαία εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού (Industry 4.0), της τεχνολογίας και της βιομηχανίας καθίσταται εφικτό να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει.

Η επάρκεια ενός επαγγελματία δύναται να οικοδομείται μέσα από τη πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και μέσα από την εμπειρία και την πορεία του στο επαγγελματικό στίβο (μη τυπική και άτυπη μάθηση).

Η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων αυτής της πορείας, παράγει όφελος στον ίδιο, στην επιχείρηση που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, μέσω της αποτελεσματικότερης, πιο αξιόπιστης και πιο παραγωγικής εργασίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 15 Μαΐου (Level 1), στις 20 & 22 Μαΐου (Level 2), στις 27 & 29 Μαΐου (Level 3) και στις 03 & 05 Ιουνίου (Level 4).

 Οι συμμετέχοντες, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 προκειμένου να πιστοποιηθούν ως  Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Facility Management Experts | E-Learning Courses Μάιος & Ιούνιος 2024 | GEP (gepgroup.gr)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων) σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κλπ.

Εφαρμόζει δε, πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκ των οποίων αυτές που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσής της φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

Η GEP είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας και καλύπτει σήμερα περισσότερες από 17.000 εγκαταστάσεις εργασίας πανελλαδικά. Προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε 250.000 εργαζομένους καθημερινά, καθώς και με την άρτια τεχνογνωσία της στα ζητήματα επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, μέσω της συνέργειάς της με τη TÜV HELLAS (TÜV NORD), προάγει την ολιστική προσέγγιση της πιστοποιημένης αυτής εκπαίδευσης και στοχεύει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα εξειδικευμένης εκμάθησης.

TÜV HELLAS

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.
Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.000 σεμινάρια και 15.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ