KPMG: US$ 32.13 δισ. έσοδα για την KPMG το 2021, με 10% ανάπτυξη χάρη στην προσήλωση στην στρατηγική

14 Δεκεμβρίου 2021 | Νέα Μελών

Η KPMG International ανακοίνωσε τα ενοποιημένα ετήσια αποτελέσματα των εταιρειών μελών της παγκοσμίως που αγγίζουν τα US$ 32.13 δισ. για το οικονομικό έτος που έληξε στις30 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτό το 10% αύξησης των εσόδων σε σύγκριση με το 2020, είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περιόδου επενδύσεων και εστίασης σε υπηρεσίες και λύσεις άμεσης προτεραιότητας ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

 • Ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους: άνοδος 17% στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, 4% στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και 8% στις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες.
 • To 2021, ο παγκόσμιος οργανισμός δεσμεύθηκε για επενδύσεις άνω του US$ 1.5 δισ. σε ένα πολυετές πρόγραμμα για την επιτάχυνση του σχεδίου και των λύσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).
 • Οι εταιρείες της KPMG εστιάζουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας ένταξης και ποικιλομορφίας, με το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις να έχει αυξηθεί στο 27% του συνόλου των Partners και Directors.

«Το 2021 ήταν μια δυνατή χρονιά για την KPMG. Καταγράψαμε αξιόλογη ανάπτυξη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό κλίμα, εγκαινιάσαμε το σχέδιό μας “KPMG: Our Impact Plan” για την προώθηση της βιώσιμης αλλαγής σε ολόκληρο τον οργανισμό και παρουσιάσαμε ένα νέο παγκόσμιο σχέδιο για τους παράγοντες ESG προκειμένου να στηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους και την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν τους ίδιους – ενώ ταυτόχρονα κάνουν τη διαφορά στον κόσμο.

Είμαι ευγνώμων για τις ταλαντούχες ομάδες μας που εργάστηκαν ακούραστα, σε δύσκολες συνθήκες, για να διασφαλίσουν την άμεση ανταπόκρισή μας στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Εστιάσαμε πρωταρχικά στη βελτίωση της ποιότητας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Επιπλέον συνεργαστήκαμε με το κορυφαίο οικοσύστημα των συμμαχιών/συνεργατών μας για την προώθηση του επιχειρηματικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού. Η φετινή οικονομική επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταιρειών της KPMG για τη χάραξη μιας νέας πορείας για τον παγκόσμιο οργανισμό με στόχο την πραγματοποίηση της τολμηρής φιλοδοξίας, να καταστεί η πλέον αξιόπιστη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών» δήλωσε ο Bill Thomas, Πρόεδρος & CEO της KPMG International.

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη και επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητες

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες κατέγραψαν συνολικά έσοδα US$ 11.46 δισ. σε όλες τις εταιρείες μέλη της KPMG παγκοσμίως το 2021. Η προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος αποτελεί σταθερή μας δέσμευση, με την ποιότητα του ελέγχου να αποτελεί το θεμέλιο λίθο της δραστηριότητάς μας. Η συνεχιζόμενη εστίασή μας στην καινοτομία δίνει τη δυνατότητα πραγματικής παγκόσμιας συνοχής και την εξαγωγή ακόμα ουσιαστικότερων συμπερασμάτων για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Η KPMG πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε εναρμόνιση με τα νέα παγκόσμια πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του KPMG Clara – της πλατφόρμας έξυπνου ελέγχου με βάση το Azure της Microsoft. Η διασφάλιση ESG, για την οποία είναι υπεύθυνες οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες μας, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του νέου παγκόσμιου σχεδίου ESG της KPMG και θα αποτελεί βασικό πεδίο επενδύσεων για τον παγκόσμιο οργανισμό εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουν οι εταιρείες είναι έγκυρες, με ανεξάρτητη διασφάλιση, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού.

«Η ποιότητα του ελέγχου παραμένει η βασική μας προτεραιότητα και επενδύουμε σημαντικά σε αυτή. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, στην παγκόσμια παρακολούθηση της ποιότητας του ελέγχου καθώς και στην ενίσχυση όλων των επαγγελματιών μας στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Βασιζόμενοι στα ισχυρά θεμέλια της KPMG, χρειάζεται να καινοτομούμε συνεχώς, χωρίς να χάνουμε ποτέ το στόχο μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την ποιότητα στο πλαίσιο της αποστολής μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και τις κεφαλαιαγορές» δήλωσε ο Larry Bradley, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG International.

Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες

Οι Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες κατέγραψαν συνολικά έσοδα ύψους US$ 7.02 δισ. σε όλες τις εταιρείες μέλη της KPMG παγκοσμίως το 2021. Η άνοδος βασίστηκε κυρίως στη ζήτηση για Φορολογικές υπηρεσίες, καθώς οι πελάτες εξακολουθούν να χρειάζονται υποστήριξη για τη διαχείριση της φορολογικής και θεσμικής συμμόρφωσης σε ένα ολοένα πιο πολύπλοκο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

Ο οργανισμός συνέχισε να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο των επενδύσεων ύψους US$ 1 δισ. σε φορολογικές και νομικές τεχνολογίες για την υλοποίηση λύσεων όπως το KPMG Digital Gateway – της ιδιόκτητης πλατφόρμα μας στο cloud, που βασίζεται στο Microsoft Azure και προσφέρει στους πελάτες μας ολοκληρωμένη πρόσβαση στις φορολογικές μας τεχνολογίες.

Με τους παράγοντες ESG στην κορυφή της ατζέντας της ηγεσίας στο σύνολό της, η φορολογική διαφάνεια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως βασικός δείκτης επιτυχίας, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του “KPMG Tax Impact Reporting” – μιας νέας υπηρεσίας που βοηθάει τους πελάτες στη μείωση του κινδύνου, στη συμμόρφωση και στην εξέλιξη της φορολογικής τους υπευθυνότητας σε ένα περίπλοκο περιβάλλον.

Το 2021, η KPMG δημιούργησε ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα νομικών υπηρεσιών στον κόσμο μέσω της KPMG Law, διευρύνοντας το αποτύπωμά μας σε 81 χώρες και περιοχές, με περισσότερους από 2 800 δικηγόρους. Οι νομικοί επαγγελματίες της KPMG συνεργάζονται για να παρέχουν παγκοσμίως πολυδιάστατες και συνδεδεμένες λύσεις, με την υποστήριξη της τεχνολογίας, καθώς και διαχειριζόμενες νομικές υπηρεσίες, πετυχαίνοντας οχτώ τοποθετήσεις σε παγκόσμια νομικά πάνελ τα τελευταία δύο χρόνια.

«Βρισκόμαστε εν μέσω πρωτοφανών εξελίξεων για την φορολογική πολιτική παγκοσμίως. Ο φορολογικός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην KPMG, είμαστε ενθουσιασμένοι σχετικά με το πώς οι άνθρωποι, οι τεχνολογίες και η προσέγγιση μας στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό συνδυάζονται βοηθώντας τους επικεφαλής των φορολογικών υπηρεσιών να παίρνουν μια θέση στο τραπέζι της εκτελεστικής ηγεσίας και να διαμορφώνουν τις εταιρικές δράσεις. Οι φορολογικές υπηρεσίες έχουν πλέον μεγαλύτερη επιρροή στην ευρύτερη επιχειρηματική ατζέντα, και οι επαγγελματίες των Φορολογικών, Νομικών Υπηρεσιών και Κινητικότητας της KPMG, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους πελάτες τους καλύτερα από ποτέ ώστε να ανταποκριθούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον» δήλωσε ο David Linke, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών της KPMG International.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο τομέας των Συμβουλευτικών υπηρεσιών κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους US$ 13.65 δισ. σε όλες τις εταιρείες της KPMG παγκοσμίως το 2021. Η ανάπτυξη βασίστηκε σε κυρίως στην επιτυχία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών και Συμφωνιών (Transaction and Deal Advisory), καθώς και στη συνεχιζόμενη ζήτηση για καινοτόμες τεχνολογίες και εξελιγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας.
Η περαιτέρω αύξηση των εσόδων των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προήλθε από τις ολοκληρωμένες λύσεις στον ψηφιακό και επιχειρηματικό μετασχηματισμό, που παρέχονται από το παγκόσμιας κλάσης ταλαντούχο δυναμικό μας στο συμβουλευτικό κομμάτι, αξιοποιώντας την πρωτοπόρα στην αγορά προσέγγιση της KPMG “Connected. Powered. Trusted”. Σημαντικός παράγοντας ήταν επίσης το “KPMG Regulatory Driven Transformation”, υπηρεσία που παρέχει τολμηρές λύσεις για τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες ψηφιακής ασφάλειας και λειτουργίας, μέσω της βελτιστοποίησης του κινδύνου, της αυτοματοποίησης της συμμόρφωσης και της αναγνώρισης των ευκαιριών που δημιουργούνται από τη ρυθμιστική αλλαγή.

Οι υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG, με την υποστήριξη της τεχνολογίας και των μακροπρόθεσμων σχέσεων, παρέχονται από ειδικούς και προσφέρουν λύσεις μετασχηματισμού – γεγονός που αναγνωρίστηκε κατά τη χρονιά που πέρασε από την παγκόσμια κοινότητα αναλυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανακήρυξης μας ως “Leader” από τις IDC, Forrester, και HFS για την ψηφιακή στρατηγική μας, την ανάλυση δεδομένων και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πελάτες βλέπουν τους παγκόσμιας κλάσης επαγγελματίες και ειδικούς της KPMG ως τον έμπιστο σύμβουλό τους που θα τους καθοδηγήσει ώστε να ξεπεράσουν και τις πιο δύσκολες επιχειρηματικές προκλήσεις, ειδικά τώρα, σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό, ολοένα και πιο ψηφιακό παγκόσμιο περιβάλλον. Παρέχοντας πρόσβαση στις δοκιμασμένες λύσεις, τα εργαλεία υψηλής απόδοσης και τις κορυφαίες μεθοδολογίες μας, συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε τους πελάτες με τις λύσεις που χρειάζονται ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο» δήλωσε ο Carl Carande, Επικεφαλής του Advisory της KPMG International.

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε «Οι επενδύσεις σε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογίες αιχμής έχουν συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξή μας. Πιστεύω ακράδαντα πως η στρατηγική μας θα φέρει περαιτέρω κύκλο εργασιών και θα μας καθιερώσει σε όλους τους κλάδους. Με πυρήνα την παγκόσμια τεχνογνωσία της KPMG και την προσήλωση μας στην ποιότητα, ανοίγονται για μας ορίζοντες στην Ελληνική αγορά και στοχεύουμε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

Άλλα βασικά σημεία του 2021

Ίδρυση του KPMG Delivery Network (KDN)

Η KPMG ίδρυσε ένα νέα παγκόσμιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών (KPMG Delivery Network – KDN), που δημιουργήθηκε για την παροχή δυνατοτήτων και τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας και πολλαπλών λειτουργιών, μέσω ενός δικτύου κέντρων παροχής υπηρεσιών. Το KDN περιλαμβάνει έναν παγκόσμιο οργανισμό υποστήριξης πωλήσεων και παραδόσεων πολλαπλών επιπέδων που αξιοποιεί την ισχύ των ομάδων της KPMG και μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και οι άνθρωποί της συνεργάζονται για μια καλύτερη και πιο απρόσκοπτη εμπειρία για τον πελάτη παγκοσμίως. Το KDN παρείχε υπηρεσίες και λύσεις και στους τρεις τομείς – οι Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, ενώ οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες προγραμματίζονται για το 2022.

Τα ESG οι καθοριστικοί παράγοντες που θα διατρέχουν την KPMG στο σύνολό της

Θέτοντας την ατζέντα ESG ως προτεραιότητα, η KPMG δέσμευσε περισσότερο από US$1.5 δισ. για τα επόμενα τρία χρόνια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ESG που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, οι κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη παγκοσμίως. Σχεδιασμένο για την επιτάχυνση των λύσεων ESG για τους πελάτες αλλά και για τον παγκόσμιο οργανισμό, το πολυετές πρόγραμμα βασίζεται σε πέντε άξονες εστίασης που στοχεύει στην επίτευξη μετρήσιμων αλλαγών: στην αξιοποίηση δεδομένων για την παροχή λύσεων, στην παροχή κορυφαίας εκπαίδευσης στα ESG σε ταλαντούχο δυναμικό, στην υποστήριξη της προσπάθειας ESG αναπτυσσόμενων εθνών, στην παροχή λύσεων σε συνεργασία με στρατηγικές συμμαχίες και στην προώθηση δράσεων μέσω της συνηγορίας.

Το παγκόσμιο σχέδιο ESG βασίζεται στο “KPMG: Our Impact Plan”, που θέτει τον παγκόσμιο οργανισμό προ των ευθυνών του για την υλοποίηση των δεσμεύσεών του, λειτουργώντας ως πρότυπο, προκειμένου να έχει μόνιμο και θετικό αντίκτυπο. Στόχος της KPMG είναι να υποστηρίξει τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της με τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των εφοδιαστικών αλυσίδων τους, ώστε να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, να εντάξουν τον κλιματικό κίνδυνο στις εταιρικές στρατηγικές τους και να προάγουν την παγκόσμια υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Τα ESG έχουν ανέβει στην παγκόσμια ατζέντα, και πλέον αποτελεί καθήκον των επιχειρηματικών, πολιτικών και κοινωνικών ηγετών να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος με διαφάνεια, ειλικρίνεια, θετικό πνεύμα και αίσθηση συλλογικής ευθύνης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας σε πρωτοφανή βαθμό και να λογοδοτούμε ο ένας στον άλλο. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν το πάθος, το ταλέντο και τις δεξιότητες για να κάνουν τη διαφορά, να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν αυτήν την αλλαγή που είναι τόσο απαραίτητη αυτή τη στιγμή για όλους και παντού» δήλωσε ο Richard Threlfall, Παγκόσμιος Επικεφαλής του ESG και του KPMG IMPACT.

Η τεχνολογία μετασχηματίζει κάθε επιχείρηση, όπως και τη δική μας

H KPMG διανύει το τρίτο έτος του επενδυτικού της προγράμματος ύψους US$ 5 δισ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με επικέντρωση στην τεχνολογία βάσει σκοπού, στους ανθρώπους και στην καινοτομία.

Μέσω της συνδημιουργίας λύσεων με παγκόσμιας κλάσης συμμαχίες/συνεργασίες, οι εταιρείες-μέλη της KPMG συνεχίζουν να παρέχουν κορυφαίες και πολυδιάστατες δυνατότητες. Φέτος, η KPMG επέκτεινε τη συνεργασία της με την ServiceNow προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να επιταχύνουν τον αντίκτυπο της ESG πολιτικής τους, να εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση κινδύνων και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.

Για την επιτάχυνση και προστασία της ψηφιακής εμπειρίας, η KPMG έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο και ασφαλές περιβάλλον παγκοσμίως για τους ανθρώπους και τους πελάτες μας που αξιοποιεί μια κοινή πλατφόρμα cloud που βασίζεται στα Microsoft Azure και Azure AI.

«Έχουν περάσει πια οι εποχές όπου η τεχνολογία αποτελούσε απλώς ένα εργαλείο εξοικονόμησης ή γρήγορης αποτελεσματικότητας. Η τεχνολογία σήμερα μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε και ο ρυθμός της αλλαγής συνέχεια επιταχύνεται. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση μας ως η κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών και ESG υπηρεσιών. Οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν στις ομάδες μας να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της χρήσης των δεδομένων, της ανάλυσης και της τεχνητής νοημοσύνης, για την παροχή κορυφαίων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών με σκοπό και αντίκτυπο» δήλωσε ο Christian Rast, Επικεφαλής Τεχνολογίας & Γνώσεων, KPMG International.

Οι άνθρωποί μας, μας καθορίζουν

Κατά το 2021 η KPMG απασχόλησε περισσότερους από 236 000 partners και ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας τη θέση της ως κορυφαίος στις προτιμήσεις εργοδότης και την κατάταξή της ως ένας από τους πιο Ελκυστικούς Εργοδότες του Κόσμου για φοιτητές στους κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και των μηχανικών.

Με ανανεωμένη εστίαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων μας, η εταιρεία εγκαινίασε ένα Συλλογικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη, την Ποικιλομορφία και την Ισότητα (Inclusion, Diversity and Equity – IDE), παρουσίασε ένα Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας IDE, κατάρτισε μια νέα παγκόσμια πολιτική IDE και θέσπισε μια νέα δομή διακυβέρνησης για τη διασφάλισή της. Με το IDE ως τον καθοριστικό μοχλό της επιτυχίας του παγκόσμιου οργανισμού, συνυπέγραψε την πρωτοβουλία Valuable 500, παγιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή για πρακτικές ένταξης, ποικιλομορφίας και ισότητας στις προσλήψεις.

Ως μέρος του νέου παγκόσμιου σχεδίου μας για τα ESG, όλοι οι άνθρωποί μας θα λάβουν εκπαίδευση στα ESG σύμφωνα με ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Καθώς επαναπροσδιορίζει το μέλλον της εργασίας, ο παγκόσμιος οργανισμός μας εργάστηκε σε όλες τις περιοχές για να αναπτύξει μια σειρά από αρχές με παγκόσμια συνοχή, οι οποίες παρέχουν ευελιξία και καθοδηγούν τις ομάδες της καθώς υιοθετεί υβριδικούς τρόπους εργασίας.

«Η επιτυχία μας εξαρτάται από τους ανθρώπους μας. Συνεχίζουμε να ακούμε τη φωνή τους, προσαρμοζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε ευέλικτους τρόπους εργασίας, υιοθετήσαμε ένα Συλλογικό Σχέδιο Δράσης IDE με βάση τις εμπειρίες μας και πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις στα ESG και στην εκπαίδευση σε ψηφιακά θέματα και δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε όλα τα προγράμματα Μάθησης & Εξέλιξης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αντικείμενα που έχουν πραγματική αξία» δήλωσε η Nhlamu Dlomu, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG International.

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Audit, Tax and Advisory services

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ