KPMG: H KPMG παρουσιάζει το “Our Impact Plan” και μοιράζεται την πρόοδό της στους νέους δείκτες Stakeholder Capitalism Metrics

28 Ιανουαρίου 2021 | Νέα Μελών

―Η KPMG συγκεντρώνει τις δεσμεύσεις της ως παγκόσμιος οργανισμός αναφορικά με τους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κάτω από μια ομπρέλα, με το τίτλο Our Impact Plan

―Περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2030, τη δέσμευση για την ένταξη και την ποικιλομορφία (inclusion and diversity) και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη

―Περιλαμβάνει ακόμα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους νέους δείκτες “Stakeholder Capitalism Metrics” και συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε τέσσερις κατηγορίες: Πλανήτης, Άνθρωπος, Ευημερία και Διακυβέρνηση

Η KPMG δημοσίευσε σήμερα το πρώτο της παγκόσμιο σχέδιο της για τους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) με τίτλο “Οur Impact Plan”, το οποίο συγκεντρώνει κάτω από μια ομπρέλα τις νέες και τις υπάρχουσες δεσμεύσεις για τα ΠΚΔ, εστιάζοντας σε τέσσερις σημαντικές κατηγορίες: Πλανήτης, Άνθρωπος, Ευημερία και Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο επίσης «καταλογοποιούνται» τα πρόσφατα δεδομένα στον παγκόσμιο οργανισμό και καταρτίζονται εκθέσεις με τους δείκτες που περιγράφονται σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο (IBC), με τίτλο Measuring Stakeholder Capitalism, στην διαμόρφωση της οποίας συνέβαλλε ουσιαστικά η KPMG.

Η KPMG θα συνεχίσει να ενισχύει τις δεσμεύσεις της που σκιαγραφούνται στο σχέδιο και να βελτιώνει την αναφορά της προόδου της κατά τους μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Ο Bill Thomas, Global Chairman και CEO της KPMG δήλωσε σχετικά «Αξιοποιώντας την δυνατότητά μας για σύγκλιση, τις ψηφιακές δυνατότητες και την τεχνογνωσία μας, στην KPMG έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση και να ηγηθούμε σε κάποια από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος – στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα του σκοπού μας να Εμπνεύσουμε Εμπιστοσύνη και να Ενθαρρύνουμε την Αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε προς το καλύτερο, και μπορούμε να δώσουμε ώθηση σε αυτή την ορμή μέσω μετρήσεων για τις δράσεις μας, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο και λογοδοτώντας ο ένας στον άλλο. Το σχέδιο “Our Impact Plan” είναι μόνο η αρχή, και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, είναι όμως ένα βήμα που θα βοηθήσει την KPMG να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ως οργανισμός».

Η Jane Lawrie, Global Head of Corporate Affair της KPMG προσθέτει «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο μας βρέθηκαν στο προσκήνιο το 2020, θυμίζοντας σε όλους μας ότι χρειάζεται να δράσουμε τώρα για να κάνουμε τη διαφορά.  Η KPMG έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε. Το σχέδιο «Our Impact Plan» συγκεντρώνει τις συλλογικές μας δεσμεύσεις για τα ΠΚΔ σε ένα σημείο, βοηθώντας μας να καταμετρούμε την πρόοδό μας και να είμαστε υπόλογοι. Είμαστε επίσης στην προνομιούχο θέση να συνεργαζόμαστε με πολλούς, μικρότερους ή μεγαλύτερους, παγκόσμιους και τοπικούς οργανισμούς που έχουν δεσμευθεί για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά».

«Το σχέδιο “Our Impact Plan” επιβεβαιώνει την σταθερή δέσμευση της KPMG για τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών(HE), ενώ υλοποιεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ (SDGs)», συνέχισε η Lawrie, «ενώ κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια, οι δεσμεύσεις αυτές θα ενισχυθούν, και η πρόοδος θα δημοσιεύεται ανοιχτά σε εκθέσεις».

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Πλανήτης: Έχουμε δεσμευθεί να πετύχουμε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου έως και 50%, επιτυγχάνοντας 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μας.

Άνθρωπος: Το 2020 καταρτίσαμε το Σχέδιο Συλλογικής Δράσης, με βάση τα σχόλια και τη συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων μας, το οποίο θα θέσει φιλόδοξους στόχους για την ποικιλομορφία και την ισότητα στον χώρο εργασίας.

Ευημερία: Η συνεργασία της KPMG με την UNESCO και άλλους οργανισμούς μας βοήθησε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν σοβαρά από την εκπαιδευτική κρίση, και μέσω του νεοδημιούργητου δικτύου μας KPMG IMPACT, οι εταιρείες της KPMG στηρίζουν τους πελάτες στη διαδρομή τους προς τη βιωσιμότητα και τη διαμόρφωση της μελλοντικής ατζέντας για τα ΠΚΔ.

Διακυβέρνηση Το 2020 ενημερώσαμε τον παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας μας και ανανεώσαμε τις Αξίες μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τη θέση και την τεχνογνωσία μας ώστε να μας βοηθήσει να εναρμονίσουμε τους δείκτες ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μας με το WEF IBC για τη δημιουργία των δεικτών Stakeholder Capitalism Metrics, έχοντας ταυτόχρονα δεχτεί θέσεις στο Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίας Αναφορά (IIRC), στην ειδική ομάδα σχετικά με τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD), στο Corporate Reporting Dialogue και στο  Συμβούλιο Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (SASB), μεταξύ άλλων.

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Audit, Tax and Advisory services

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ