KPMG: Οι CEOs της παγκόσμιας βιομηχανίας μεταποίησης εστιάζουν σε ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό ως απάντηση στον COVID-19 και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

16 Φεβρουαρίου 2022 | Νέα Μελών
 • Περισσότεροι από τα 2/3 των CEOs αναφέρουν ότι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους στην περίπτωση ενός σημαντικού παγκόσμιου disruption κάποια στιγμή στο μέλλον.
 • Η βασική λειτουργική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη συνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων.
 • Σε ποσοστό 67% αναφέρουν ότι ο γενικός στόχος της επιχείρησής τους είναι η προσφορά μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους, σχεδόν πενταπλάσιοι από τον αριθμό που εστιάζει στις οικονομικές αποδόσεις.

Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και τα γεωπολιτικά γεγονότα οδηγούν τα στελέχη του μεταποιητικού κλάδου παγκοσμίως να επικεντρώνονται περισσότερο από ποτέ σε ένα διπλό μετασχηματισμό: στην έξυπνη ψηφιοποίηση και στους στόχους που αφορούν το Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG), σύμφωνα με την έρευνα της KPMG. Τα ευρήματα βασίζονται στην παγκόσμια έρευνα “Global Manufacturing Propects 2022” της KPMG International μεταξύ 150 CEOs εταιρειών μεταποίησης σε 11 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Τα τρία τέταρτα από αυτούς προέρχονται από εταιρείες με ετήσια έσοδα $1 δισ. ή περισσότερο.

Οι CEOs των μεταποιητικών εταιρειών έχουν αντλήσει δύο σημαντικά διδάγματα από την πανδημία: τη ζωτική σημασία μιας ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάγκη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τόσο αποφεύγοντας τα disruptions για τις επιχειρήσεις όσο και αξιοποιώντας τα. Εφόσον οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αναλάβουν εγκαίρως δράση για τη διασφάλιση μιας υγιούς εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό μπορεί να ενισχύσει τις εταιρείες προκειμένου να αντέξουν οικονομικά σοκ στο μέλλον και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

«Η ανάγκη για ανθεκτικότητα αναγκάζει τις εταιρείες να είναι πιο ευέλικτες και να λαμβάνουν καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις. Η ψηφιοποίηση παίζει ζωτικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση», αναφέρει ο Grant McDonald, Global Sector Leader, Aerospace & Defense στην KPMG International.

Ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε «Αναμφίβολα, μια υγιής και ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα συμβάλλει εκτός των άλλων σε ένα υγιές περιβάλλον μιας εταιρείας μεταποίησης καθώς τη θωρακίζει απέναντι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Είναι επίσης γεγονός πως η επιτυχής υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που δεν αφορά μόνο στην υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, αλλά και στην επιτυχή αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα, σε συνδυασμό με την ένταξη στη στρατηγική και τη σταδιακή υλοποίηση μιας πλήρους ατζέντας σε θέματα ESG, εξασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις εταιρείες μεταποίησης. Την ίδια στιγμή, είναι προφανές πως το ενδιαφέρον όλων, καταναλωτών, αρχών, υπαλλήλων, μετόχων και επενδυτών, στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες μεταποίησης οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα κριτήρια βιωσιμότητας, στοιχεία που αναμένονται να δημιουργήσουν αξία και να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην κερδοφορία.»

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας:

 • Ο κίνδυνος της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ο σημαντικότερος κίνδυνος για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (68%) των CEOs αναφέρουν ότι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους στην περίπτωση ενός σημαντικού παγκόσμιου disruption κάποια στιγμή στο μέλλον.
 • Ο κύριος τρόπος για τον περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο βαθύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας από την εταιρεία προκειμένου να προβλέπονται οι αλλαγές πριν οι επιπτώσεις τους καταστούν σημαντικές.
 • Η βασική λειτουργική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη διασυνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων.
 • Η πανδημία οδήγησε τους CEOs να θέσουν βαθύτερα ερωτήματα: Σε ποσοστό 77% αναφέρουν ότι νιώθουν πιο ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με την εταιρεία τους μετά την έναρξη της πανδημίας. Επιπλέον, 67% των CEOs δηλώνουν ότι ο γενικός σκοπός της επιχείρησής τους είναι η παροχή μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους, ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο από όσους εστιάζουν στις οικονομικές αποδόσεις.
 • Οι στόχοι ESG ωστόσο δεν αντιμετωπίζονται κυρίως ως εργαλείο ανάπτυξης από τους CEOs που ερωτήθηκαν. Μια αξιοσημείωτη μειοψηφία (31%) αναφέρει ότι η προσήλωση στο ESG βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά σε ποσοστό 54% υποστηρίζουν ότι έχει ουδέτερη επίδραση. Πρωτίστως, το 92% πιστεύει ότι η επικοινωνία μιας αίσθησης του σκοπού θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.

Σχετικά με τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, οι CEOs εστιάζουν περισσότερο στον δεύτερο παράγοντα όσον αφορά στην πανδημία. Δεν αγνοούν ωστόσο και τους περιβαλλοντικούς στόχους: το 71% αντιμετωπίζει τις «παγκόσμιες προκλήσεις» όπως την εισοδηματική ισότητα και την κλιματική αλλαγή ως τις μεγαλύτερες απειλές για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς οι εταιρείες αναζητούν εργαλεία για τον περιορισμό των νέων κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των νέων ευκαιριών. Η έρευνα δείχνει ότι οι CEOs δεν είχαν ακόμα το χρόνο για να αξιολογήσουν πλήρως τη σχέση μεταξύ του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ESG.

«Οι επιχειρήσεις μεταποίησης θα πρέπει πλέον να εστιάσουν σε ένα διπλό μετασχηματισμό: την έξυπνη ψηφιοποίηση και τους φιλόδοξους στόχους σε σχέση με τα ESG. Εφόσον υλοποιηθούν αποτελεσματικά, οι δύο αυτοί μετασχηματισμοί είναι πιθανόν να αλληλοενισχύονται για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής επιχείρησης και ενός βιωσιμότερου πλανήτη», υποστηρίζει ο Stéphane Souchet, Global Head of Industrial Manufacturing της KPMG International.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα εδώ.

Σχετικά με την έρευνα
Η KPMG International πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή 146 CEOs εταιρειών μεταποίησης στα μέσα του 2021. 47% από αυτές είναι εταιρείες με έσοδα $1 έως 10 δισ. και 29% με έσοδα άνω των $10 δισ. Από αυτές τις εταιρείες 18% έχουν έδρα στη Γερμανία, 17% στις ΗΠΑ και 15% στην Κίνα. Οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Ασία, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τον Καναδά.

 

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Audit, Tax and Advisory services

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ