Επιτάχυνση του μετασχηματισμού στην υγεία παγκοσμίως φέρνει ο η νόσος του COVID-19, με τις δυσκολίες σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την εφαρμογή της ψηφιακής καινοτομίας να ψαλιδίζουν τις φιλοδοξίες των CEOs

23 Ιουλίου 2021 | Νέα Μελών

200 επικεφαλής στην υγεία μοιράζονται τις απόψεις τους για τον μετασχηματισμό του κλάδου στην πρώτη έρευνα “Healthcare CEO Future Pulse” της KPMG

 • Το 97% αναφέρει ότι η πανδημία της νόσου του COVID-19 έχει επιταχύνει σημαντικά την ατζέντα των αλλαγών
 • Το 79% πιστεύει ότι εντός των επόμενων τριών ετών, όλες οι πτυχές των μοντέλων παροχής φροντίδας θα μετασχηματιστούν
 • Το 84% θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός δεν θα επέλθει χωρίς πραγματικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων ο τρόπος παροχής κινήτρων στους παρόχους φροντίδας

Η πανδημία της νόσου του COVID-19 επιταχύνει τον μετασχηματισμό στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, με εμπόδια όμως όπως η σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η παροχή κινήτρων τους παρόχους και οι φραγμοί στην καινοτομία τα οποία θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πρόοδο, κατά την άποψη 200 ηγετικών στελεχών από τον κλάδο της υγείας από όλο τον κόσμο.
Σε αυτήν την πρώτη έρευνα «Global Healthcare CEO Future Pulse» της KPMG, συμμετείχαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κάποιων από τους κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγείας του κόσμου, σε οχτώ γεωγραφικές περιοχές. Το εύρος και η κλίμακα της έκθεσης προσφέρουν τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο οι επικεφαλής στην υγεία που επιβλέπουν νοσοκομεία, συστήματα υγείας και δίκτυα παροχής φροντίδας, προετοιμάζονται για το μέλλον.

Οι πάροχοι υγείας βρέθηκαν από την αρχή στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πλέον, καθώς πολλές περιοχές σχεδιάζουν και προχωρούν στην ανάκαμψη της μετά-COVID εποχής, ο ίδιος ο κλάδος της υγείας προετοιμάζεται για πιο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό. Ενώ περισσότεροι από τους μισούς CEOs (62%) είχαν ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές και πριν την πανδημία, η νόσος του COVID-19 έχει επιταχύνει σημαντικά την ατζέντα των αλλαγών στο 97% των ερωτηθέντων.

Η συντριπτική πλειοψηφία (79%) των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι εντός των επόμενων τριών ετών όλες οι πτυχές των μοντέλων παροχής φροντίδας θα μετασχηματιστούν, ο κλάδος όμως έχει σημαντικά εμπόδια και προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο προσεχές μέλλον.

Η ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση, ο αντίκτυπος των νέων λειτουργικών μοντέλων στο προσωπικό, η υποστήριξη της ευεξίας και η προσέλκυση νέου ταλαντούχου δυναμικού ήταν οι βασικοί προβληματισμοί που ανέφεραν τα ηγετικά στελέχη σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ο κλάδος προετοιμάζεται για σημαντικές μελλοντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.
Το 65% των CEOs αναγνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις τεχνολογικές αλλαγές ως το μεγαλύτερο εμπόδιο τους για την καινοτομία, ενώ περίπου τα δύο τρίτα (67%) των στελεχών αναγνωρίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης σε ταλαντούχο δυναμικό και πόρους και το 84% θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός δεν θα συμβεί χωρίς πιο συστημικές αλλαγές όπως μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται κίνητρα στους παρόχους φροντίδας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs συμφωνεί ότι το παραδοσιακό οικοσύστημα παροχής φροντίδας είναι υπό εξέλιξη, με το 70% να αναμένει από τα ίδια τα νοσοκομεία να εξελιχθούν σε «κόμβους υγειονομικής περίθαλψης», με εστίαση στην εξειδικευμένη φροντίδα, και το 63% να θεωρεί ότι είναι σημαντικό η παροχή φροντίδας να μεταφερθεί σε ένα πιο κοινοτικό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Dr. Anna van Poucke, Παγκόσμια Επικεφαλής του Κλάδου Υγείας της KPMG, αναφέρει «Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος αποτέλεσε τεράστια πρόκληση για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, η νόσος του COVID-19 ωστόσο ανέδειξε τον ζωτικό ρόλο του κλάδου στη λειτουργία και τη γενική επιτυχία της κοινωνίας. Πριν την πανδημία, ο μετασχηματισμός βρισκόταν στις προθέσεις πολλών επικεφαλής της υγείας, οι οποίοι όμως συχνά αντιμετώπιζαν εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, η συγκέντρωση της στήριξης των ενδιαφερομένων και ο παρατεταμένος σχεδιασμός. Η κρίση λειτούργησε ως επιταχυντής, με τους CEOs πλέον να προετοιμάζονται για άμεσες και απαραίτητες αλλαγές. Ένα κρίσιμο ποσοστό 80% αναφέρει ότι πιστεύει ότι ο κλάδος έχει ανάγκη τις ανατροπές και τις αλλαγές. Η KPMG περιγράφει την τρέχουσα περίοδο ως «από τα όνειρα στην πραγματικότητα», καθώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου η ηγεσία κατανοεί ότι επίκειται μαζικός μετασχηματισμός, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι κάποιες υποκείμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πρόοδο – από τεχνολογικούς φραγμούς έως θέματα ταλαντούχου δυναμικού και πόρων.

Ο κλάδος απέδειξε την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά του στη διάρκεια της πανδημίας. Πλέον, οι πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί υγείας θα απαιτήσουν ηγεσία με ολιστική και ευέλικτη προσέγγιση και όραμα για το μέλλον. Οι επικεφαλής του κλάδου υγείας θα πρέπει επίσης να εξετάσουν προσεκτικά τα χρόνια μετασχηματισμού που έρχονται, και το πόσο καλά τα μεμονωμένα σχέδιά τους ανταποκρίνονται σε αυτό. Για να κατακτηθεί το μέλλον, το κλειδί βρίσκεται στην παροχή κινήτρων και δυνατοτήτων στις ομάδες τους και τις κοινότητές τους».

Η Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια στον τοµέα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών στην KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά «Η χώρα μας δεν αποκλίνει από τα ευρήματα της έρευνας στις υπόλοιπες χώρες. Ο κλάδος της υγείας αντιμετωπίζει ενδιαφέρουσες προκλήσεις και μία πίεση για αλλαγή σε διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας του, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αλλαγή οργανογραμμάτων και ρόλων, η αναζήτηση στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού με άλλες γνώσεις και δεξιότητες, η αλλαγή της σχέσης με τον ασθενή και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Κάθε ανάγκη για αλλαγή αποτελεί μία ευκαιρία και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι.»

Σχετικά με την έρευνα Healthcare CEO Future Pulse της KPMG

Πρόκειται για μια διαδικτυακή έρευνα σε 200 CEOs υγειονομικής περίθαλψης σε οκτώ δικαιοδοσίες που ανέθεσε η KPMG και διεξήχθη από την Forbes Insights τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2021.

Περιοχές στις οποίες διεξήχθη η έρευνα και αριθμός ερωτηθέντων:

Αυστραλία (N=24), Καναδάς (N=24), Κίνα (N=24), Γερμανία(N=24), Ολλανδία (N=10), Σαουδική Αραβία (N=10), Ηνωμένο Βασίλειο (N=24) και Ηνωμένες Πολιτείες (N=60)

Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι ερωτηθέντες πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι νοσοκομείων, συστημάτων υγείας ή / και δικτύων παροχής υπηρεσιών φροντίδας
 • Οργανισμοί με ελάχιστο ετήσιο προϋπολογισμό ή όριο εσόδων 250 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα και τον Καναδά ή 100 εκατομμύρια δολάρια στην Αυστραλία, την Ολλανδία και τη Σαουδική Αραβία

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Audit, Tax and Advisory services

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ