Κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΣΕΒ και Alba “ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ”

1 Φεβρουαρίου 2019 | Πρωτοβουλίες

Τι είναι το «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»

O ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της γνώσης

Η κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων τριετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και από όλο το φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι δράσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 1) συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba ανώτερων στελεχών του ΣΕΒ και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων-μελών του, ως ομιλητές, με στόχο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης και επιχειρηματικών εμπειριών στους σπουδαστές, 2) προγράμματα υποτροφιών για φοίτηση σε μεταπτυχιακά του Alba, 3) ανάπτυξη στελεχών μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας έως 300 ωρών το χρόνο, 4) διάδοση και ενδυνάμωση της δημιουργικής ηγεσίας μέσω λειτουργίας Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ (SEV Center of Excellence in Creative Leadership). Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, ο ΣΕΒ καλύπτει το κόστος συμμετοχής είτε εξ ολοκλήρου είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Υπολογίζεται ότι συνολικά θα ωφελούνται περισσότερα από 500 στελέχη επιχειρήσεων ετησίως.

Τι προσφέρει το «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»

1) Συμμετοχή ανώτερων στελεχών ΣΕΒ και επιχειρήσεων-μελών του στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba

Ανώτερα στελέχη του ΣΕΒ, όπως επίσης και ανώτερα στελέχη από εταιρείες-μέλη του ΣΕΒ, θα προσκαλούνται ως ομιλητές σε μαθήματα και σεμινάρια, προκειμένου να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό έργο του Alba με τις πρακτικές γνώσεις και την εμπειρία τους.

2) Υποτροφίες για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba

Η συγκεκριμένη δράση του ΣΕΒ δίνει στις εταιρείες-μέλη του την ευκαιρία να υποστηρίξουν την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους, κυρίως νεότερων στελεχών, μέσω της φοίτησής τους στα προγράμματα Master’s και MBA του Alba, καλύπτοντας το 50% των συνολικών διδάκτρων.

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας του ΣΕΒ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μελών του και ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, ο ΣΕΒ προσφέρει και για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate Business School. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του AlbaΗ προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2024 και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αντωνίνα Καλκαβούρα, (210 8964531 -ext. 2253 email: Akalkavoura@alba.acg.edu) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας εδώ.

3) Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ανάπτυξη Στελεχών

Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα: Η πρωτοβουλία αποτελεί αποκλειστική παροχή του ΣΕΒ σε στελέχη εταιρειών-μελών του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με θεματολογία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις και συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την οργανωσιακή εμπειρία. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, με έμφαση σε μεσαία στελέχη που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν. Έχουν συνολική διάρκεια περίπου 300 ώρες το χρόνο (από 16-50 ώρες το κάθε πρόγραμμα) και προοπτική να παρακολουθούνται από 450-500 στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ. Το κόστος συμμετοχής καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΣΕΒ, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ένα συμβολικό ποσό, το οποίο ενισχύει κοινωφελείς σκοπούς.

Τι θέματα καλύπτουν: Η θεματολογία των προγραμμάτων εξελίσσεται συνεχώς και έχει στόχο να μεταδώσει πρακτική γνώση με διαδραστικό τρόπο και να βοηθήσει τα στελέχη και τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ να αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης και τις διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην εποχή της διεθνοποιημένης οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν θέματα όπως: βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας, ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και λήψης αποφάσεων, ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, καθώς και ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, όπως η διαπραγμάτευση, οι σύγχρονες τεχνικές και η τεχνογνωσία για την ψηφιακή εποχή (πχ. ψηφιακές Πωλήσεις, ψηφιακές εξαγωγές, κλπ.)

Σε ποιους απευθύνονται: Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ όλων των βαθμίδων (ανώτερα, μεσαία, νεότερα) και όλων των ειδικοτήτων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα μοιράζονται και θα ανταλλάσσουν εφαρμόσιμη γνώση.

Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα και δηλώστε συμμετοχή.

4) Ενδυνάμωση της δημιουργικής ηγεσίας

To Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership) ιδρύθηκε με δωρεά του ΣΕΒ, τον Ιούλιο του 2018 στο Alba Graduate Business School. Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τη συμβολή του ΣΕΒ και του Alba στην επιχειρηματική κοινότητα, αναπτύσσοντας ηγέτες με όραμα και τις ικανότητες να διευθύνουν σύγχρονες, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Σκοπός του Κέντρου είναι να προωθήσει την παραγωγή και τη διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα. Μέσα από έρευνα υψηλών προδιαγραφών και την ελκυστική επικοινωνία της νέας γνώσης, το Κέντρο Αριστείας φιλοδοξεί να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές της δημιουργικής ηγεσίας στην Ελλάδα.

Δημιουργική Ηγεσία και Αριστεία. Γιατί; Η ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια απαιτούν τον μετασχηματισμό πολλών υφιστάμενων δομών και την εξέλιξη της νοοτροπίας με προσανατολισμό σε πιο δημιουργικούς τρόπους παραγωγής, εργασίας και συνεργασίας. Σε αυτήν τη διαδικασία μετεξέλιξης, εκτιμάται ότι η δημιουργική ηγεσία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Η ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση έχουν ήδη καταργήσει πολλές μορφές εργασίας που ήταν λιγότερο δημιουργικές. Στο άμεσο μέλλον, η ηγεσία θα αποκτά όλο και στενότερη σχέση με τη διαχείριση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το Alba έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το Κέντρο Αριστείας τόσο ερευνητικά όσο και παιδαγωγικά. Την τελευταία δεκαετία, το business school πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα της δημιουργικής ηγεσίας και έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Επιπλέον, ως εκπαιδευτικός οργανισμός το Alba έχει καλλιεργήσει σε βάθος την παιδαγωγική ικανότητα να μεταδίδει σε στελέχη επιχειρήσεων έγκυρη επιστημονική γνώση με εύληπτους και πρακτικούς τρόπους.

Σε ποιους απευθύνεται: Οι δράσεις του Κέντρου απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη και περιλαμβάνουν: ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα δημιουργικότητας και ηγεσίας στην Ελλάδα και διεθνώς, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ ακαδημαϊκών και διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων, ημερίδες για τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς και ένα ετήσιο συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη δημιουργική ηγεσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Κέντρο θα διαχέει στην ευρύτερη κοινωνία νέες ιδέες, τάσεις και πρακτικές σχετικά με τη δημιουργική ηγεσία μέσω του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου Αριστείας: Σε ό,τι αφορά στην Έρευνα, το Κέντρο παράγει: Βασική ακαδημαϊκή έρευνα υψηλού διεθνούς επιπέδου για τη δημιουργικότητα και την ηγεσία στους οργανισμούς και Εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις πρακτικές και προκλήσεις της δημιουργικής ηγεσίας στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Την τριετία 2018-2020 η εφαρμοσμένη έρευνα του Κέντρου θα εστιάσει στο θέμα «Blending Innovation and Tradition in Greece», με στόχο την εξερεύνηση του σύνθετου ρόλου του δημιουργικού ηγέτη στην καινοτόμο ανάδειξη, ανανέωση και εξέλιξη της παράδοσης.

Δράσεις και εκδηλώσεις: Το Lead Creatively: Discussion Series, μια ετήσια σειρά σεμιναρίων με διακεκριμένους μελετητές που αποσκοπεί στη διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τη δημιουργική ηγεσία σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Το Ετήσιο Συμπόσιο, η αποστολή του οποίου είναι να διαδώσει νέες και πρωτοποριακές ιδέες και πρακτικές αναφορικά με τη δημιουργική ηγεσία. Το θέμα του Ετήσιου Συμποσίου είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ετήσιο θέμα κάθε κύκλου εφαρμοσμένης έρευνας. Το θέμα του Ετήσιου Συμπόσιου το 2019 είναι “Creative Leadership and the Art of Curation”.

Η διακυβέρνηση του Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία γίνεται από μια τριμερή διευθύνουσα επιτροπή που αποτελείται από τους: Aλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Χαράλαμπος Μαινεμελής, Καθηγητής Οργανωτικής Συμπεριφοράς και Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και δηλώστε συμμετοχή.

Σχετικές Εκδηλώσεις

Σχετικά Νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ