«ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»: Η συνεργασία εκπαίδευσης και επιχειρήσεων είναι όρος επιβίωσης – Άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Μπίτσιου, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Capital.gr, 26/2/2019

26 Φεβρουαρίου 2019 | Άρθρα & Συνεντεύξεις

Η αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη καινοτομία και περισσότερες εξαγωγές χρειάζεται στελέχη και εργαζόμενους κατάλληλα εφοδιασμένους για να το επιτύχουν. Είναι ζωτικό στοιχείο για την ανάπτυξη, επιβίωση και μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Eίναι εμφανές πως είμαστε αντιμέτωποι με ένα απειλητικό χάσμα δεξιοτήτων. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, σε 800 επιχειρήσεις, για τον ΣΕΒ, έδειξε ότι, παρά την υψηλή ανεργία πολλοί και σημαντικοί παραγωγικοί κλάδοι έχουν μεγάλες ελλείψεις σε δεξιότητες του υφιστάμενου ή εν δυνάμει, ανθρώπινου δυναμικού τους όλων των βαθμίδων. Στην Αγροδιατροφή και τα Logistics, οι ελλείψεις αφορούν στο 50% των επιχειρήσεων, ενώ στην Ενέργεια, τα Δομικά υλικά και την Υγεία, το 45%.
Σύμφωνα με το CEDEFOP, η Ελλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων. Mελέτες του ΟΟΣΑ καταλήγουν στο ανησυχητικό συμπέρασμα πως το διαγενεακό γνωσιακό επίπεδο των Ελλήνων παραμένει στάσιμο, ενώ η επίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ασθενέστερη σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.
Άρα οι κτηθείσες δεξιότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτή η απόκλιση είναι προϊόν και του χάσματος συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι συστηματικά χαμηλές επιδόσεις εκπαίδευσης και παραγωγής δεξιοτήτων μας δείχνει την ανάγκη υιοθέτησης διαφορετικής στρατηγικής ως προς το χτίσιμο και τη μεταφορά γνώσης. Αναδεικνύει επίσης την πρόκληση ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων στις ανάγκες της νέας οικονομίας. Η πρόκληση αφορά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και στη γνωσιακή προσαρμογή και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή το upskilling, re-skilling.
Για τον ΣΕΒ, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα είναι κρίσιμος αναπτυξιακός παράγοντας. Οι πρωτοβουλίες μας ξεκινούν από το ΣΕΝ που αφορά σε παιδιά, μέχρι το ΙΒΕΠΕ που αφορά σε τεχνικά επαγγέλματα, και το διεθνώς αναγνωρισμένο ALBA, του οποίου ο ΣΕΒ είναι ιδρυτικό μέλος. Στόχος, είναι η κάλυψη των αναγκών της οικονομίας για συνεργασία, καινοτομία, νέες δεξιότητες και προσαρμογή σε νέα τεχνολογικά δεδομένα, δηλαδή των προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.
Έχουμε ως βασικό στόχο να προωθήσουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ελληνικών επιχειρήσεων για να σταθούν με επιτυχία στο σημερινό -και πολύ περισσότερο στο αυριανό- μέτωπο του διεθνούς ανταγωνισμού.
Στέλνουμε συνεπώς, ένα μήνυμα συνεργασίας σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, δημόσια και ιδιωτική, αλλά και στις επιχειρήσεις.
Το σημείο αυτό είναι σημαντικό γιατί η συνεργασία, ιδιαίτερα με τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), παραμένει ελλιπής και πρέπει να αντιστραφεί. Περιορίζει την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, την καινοτομία αλλά και των σύγχρονων δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, και το πνεύμα συνεργασίας, δηλαδή τους πλέον κρίσιμους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας.
Το καίριο σημείο δεν είναι μόνο οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος. Η ψηφιακή και τεχνολογική εξέλιξη θα είναι ανατρεπτική και θα αλλάξει ριζικά τους τρόπους εργασίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια πρέπει να αλλάξουν και οι τρόποι εκπαίδευσης.
Αυτός είναι ο στόχος της συνεργασίας ΣΕΒ και ALBA: Να εξοπλίσουμε τα στελέχη και τους αυριανούς ηγέτες με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ασφαλής και αξιόπιστη επένδυση για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις είναι ζητούμενο για την επιβίωση στη νέα εποχή.
Η πρωτοβουλία ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών που θα αξιοποιήσουν τις συγκριτικές δεξιότητες του κάθε οργανισμού και θα ενδυναμώσει την ανάπτυξη και διάδοση υπερσύγχρονων διοικητικών γνώσεων και πρακτικών. Επιδιώκουμε να στηρίξουμε την εξέλιξη των εργαζομένων, να ανταλλάξουμε γνώση και εμπειρία μέσω σύγχρονων προσεγγίσεων (όπως πχ το ψηφιακό μάρκετιγκ ή τις ήπιες, μη τεχνικές δεξιότητες -soft skills) προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά ηγετών με όραμα και ικανότητες.
Οι δράσεις της συνεργασίας ΣΕΒ και ALBA περιλαμβάνουν:
 

Πρώτον, υποτροφίες σε στελέχη των εταιρειών-μελών του ΣΕΒ για μεταπτυχιακές σπουδές στα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA.

Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στις εταιρίες-μέλη του ΣΕΒ να υποστηρίξουν την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους.
Οι συμμετέχοντες θα επιλέγονται με ακαδημαϊκά κριτήρια και ο ΣΕΒ θα καλύπτει το 50% των συνολικών διδάκτρων.
Δεύτερον, εξειδικευμένα σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ημερίδες και συνέδρια.
Κάθε πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από 16 έως 50 ώρες και θα απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων (ανώτερα στελέχη, μεσαία στελέχη, νεότερα στελέχη).
Η θεματολογία θα είναι προϊόν συνεργασίας ΣΕΒ και Alba και θα αφορά όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις όπως η βελτίωση απόδοσης, το ψηφιακό μάρκετιγκ, τα soft skills, η ηγεσία και διοίκηση, αποτελεσματικές πωλήσεις, προγραμματισμός.
Τρίτον, θα ιδρυθεί στο ALBA, το «ΣΕΒ Κέντρο Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία».
Η πρωτοβουλία αυτή, φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τη συμβολή του ΣΕΒ και του ALBA στην επιχειρηματική κοινότητα μέσω της ανάπτυξης, και της διάδοσης διοικητικών γνώσεων και πρακτικών που αναπτύσσουν ηγέτες με όραμα και τις ικανότητες για εξωστρέφεια, καινοτομία και ανάπτυξη.
Είναι μια πρωτοβουλία που θα υποστηρίζεται ενεργά από τον ΣΕΒ
Το Κέντρο θα διοργανώνει ετήσιο συνέδριο και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ ακαδημαϊκών και διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων παράλληλα με εφαρμοσμένη έρευνα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και δωρεάν συμβουλευτικά έργα (Field Consulting Projects) σε εταιρίες-μέλη του ΣΕΒ από τους φοιτητές του ALBA.
Και τέταρτον, ομιλίες και παρουσιάσεις στελεχών επιχειρήσεων στα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA.
Στόχος να συνδυάσουμε την ακαδημαϊκή αριστεία και την επιχειρησιακή συνάφεια.
Η πρακτική γνώση στελεχών και εμπειρογνωμόνων θα ενδυναμώσει το εκπαιδευτικό έργο και την αλληλεπίδραση επιχειρηματικής κοινότητας και ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
Η συνεργασία με το ALBA δείχνει πως οι φορείς γνώσης και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες που αναπτύσσονται και προοδεύουν. Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα.
Δείτε εδώ το άρθρο στο Capital.gr
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ