Οκτ 12 Προσεχώς

Πρόγραμμα «Crisis Management»

Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής12 & 13/10, 9:30-15:00 & 23/10/2023, 9:30-15:00 & 9:30-14:30

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής: Zoom platform

Μέγιστος Αριθμός ατόμων: 24

Κόστος συμμετοχής: δωρεάν για στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ, με συμβολικό τίμημα €50 ευρώ υπέρ του Φιλανθρωπικού Σωματείου Εστία Κοριτσιού «Φιλοθέη η Αθηναία».

Προθεσμία πληρωμής ποσού για την κατοχύρωση της συμμετοχής: 8/10/2023

Προθεσμία αίτησης συμμετοχής: 7/10/2023

Στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα Crisis Management προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της διαχείρισης των κρίσεων, στοχεύοντας να εξοικειώσει τους managers με τις θεωρητικές έννοιες/γνώσεις σχετικά με τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον έλεγχο καταστάσεων κρίσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα το δικό τους ρόλο εντός του  ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης μιας κρίσης.

Εκεί ωστόσο που εστιάζει το πρόγραμμα είναι στις πρακτικές δεξιότητες και στο ρόλο της Ηγεσίας σε καταστάσεις κρίσης, όπως στη διαχείριση των μοναδικών συναισθημάτων που συνοδεύουν μία κρίση,  στην προληπτική διασφάλιση της ανθεκτικότητας της ομάδας, στην αναγνώριση και στοχευμένη διαχείριση του στρες (ατομικού και ομαδικού), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες ‘Ψυχολογικής Ασφάλειας’, ισχυρό χαρακτηριστικό ανθεκτικών ομάδων που αξιοποιούν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργική μετάβαση στην ‘επόμενη ημέρα’.

Περιεχόμενο και Ροή
Η παραπάνω ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες :

1. Κατανόηση της έννοιας της ‘Διαχείρισης Κρίσεων’
• Ορισμός διαχείρισης κρίσεων, τύποι/χαρακτηριστικά, μοντέλα που σχετίζονται με διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων
• Η νέα κανονικότητα, ο όρος ‘Permacrisis’, στοιχεία ερευνών σχετικά με την ετοιμότητα των επιχειρήσεων
• Στρατηγικές δράσεις θωράκισης μίας επιχείρησης, απέναντι στη διαχείριση μιας κρίσης
• Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπλουτίσουν το θέμα μέσω ανταλλαγής εταιρικών εμπειριών, αφού πρώτα εξοικειωθούν με τις θεωρίες, μοντέλα και σχετικές έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαχείριση κρίσεων. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα, να αναπτύξουν ‘σχέδιο διαχείρισης κρίσεων’, στο οποίο θα ενσωματώνονται το θεωρητικό υπόβαθρο, οι προβληματισμοί και οι πολλαπλές πηγές γνώσεις.

2. Ο ρόλος της ‘Ψυχολογικής Ασφάλειας’ και της Ανθεκτικότητας, στη διαχείριση των κρίσεων
• O ρόλος του Ηγέτη στη διαχείριση των κρίσεων και η έννοια του Human Leadership
• Η σημαντικότητα της ‘Ψυχολογικής Ασφάλειας’ για την εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας και στις περιόδους κρίσεων
• Το εύρος των συναισθημάτων που εμφανίζονται σε περιόδους κρίσεων (σύγχυση, φόβος, ελπίδα, ενσυναίσθηση, αίσθημα κινδύνου) και ο ρόλος του manager
• Η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης – συνοπτική αναφορά σε εργαλεία και τεχνικές
• Η ανθεκτικότητα (ατομική και ομαδική), τρόποι συντήρησης ικανών αποθεμάτων
• Οι συμμετέχοντες, αξιοποιώντας συγκεκριμένο θεωρητικό ‘μοντέλο ανθεκτικότητας’, το συνδέουν με πραγματικά παραδείγματα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το ενσωματώσουν στην επαγγελματική καθημερινότητα της ομάδας τους, ως ‘εργαλείο’ ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

3. Ανάλυση και Αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών (best practices) στη διαχείριση κρίσεων
• Μελέτη ‘διάσημων’ κρίσεων και αξιολόγηση της στρατηγικής αντιμετώπισής τους
• Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων των μοντέλων διαχείρισης κρίσεων
• Αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας αντίδρασης σε κρίση
• Ο ρόλος της ‘Επικοινωνίας’ σε περιόδους κρίσης
• Οι συμμετέχοντες, μελετούν πραγματικές κρίσεις (case studies) και με βάση τη γνώση που απέκτησαν στις δύο προηγούμενες ενότητες, ‘αποκωδικοποιούν’ τη διαχείριση των γεγονότων, με σκοπό α) να αναδείξουν τις ορθές πρακτικές β) να εντοπίσουν ‘κενά’ και να προτείνουν διορθωτικές δράσεις και γ) να επιλέξουν τα lessons learned.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω διαδραστικού συνδυασμού θεωρίας και δραστηριοτήτων, για το λόγο αυτό η ενεργός συμμετοχή είναι σημαντική και ενθαρρύνεται!

Σε ποιους απευθύνεται:

• Στελέχη μεσαίας ιεραρχικής βαθμίδας που διοικούν ομάδες
• Στελέχη που καλούνται να διοικήσουν νέες ομάδες ή που έχουν πρόσφατα αναλάβει την ηγεσία ομάδων

Εισηγήτριες:

Αλέκα Σκούρα, Teaching Fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece – Σύμβουλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και στρατηγικής οργανωσιακής εκπαίδευσης
Η Αλέκα Σκούρα συνδυάζει πολυετή εμπειρία στην Εκπαίδευση Στελεχών με τη Διοίκηση της Απόδοσης και το coaching. Σπούδασε Computer Science στο New York University των ΗΠΑ και με την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρία Achieve Global ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος επιχειρήσεων. Το 1998 ξεκίνησε να εργάζεται στη Eurobank ως υπεύθυνη εκπαίδευσης ενώ το 2007 και ως το 2014 ανέλαβε την διεύθυνση της μονάδας Εκπαίδευσης και Διαχείρισης της Απόδοσης της Eurobank με συνολική ευθύνη για τη στρατηγική μάθηση, το σχεδιασμό προγραμμάτων για το εύρος του Οργανισμού καθώς και το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης στη Eurobank και την ευθυγράμμισή του με τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού. Από το 2014 ως σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στρατηγικής εκπαίδευσης, εισηγήτρια και leadership coach.

Ελφη Λαμπρούλη, Τeaching Fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece – Eκπαιδεύτρια Στελεχών – Eιδικός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
H Ελφη Λαμπρούλη είναι Εκπαιδευτής ενηλίκων με κύρια ενασχόληση το σχεδιασμό εκπαιδευτικών λύσεων. Η εργασιακή της εμπειρία προέρχεται από τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον ασφαλιστικό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της αφορά στον τραπεζικό κλάδο, όπου ξεκίνησε να εργάζεται το 1992. Από το 1996 ως το 2014 εργάστηκε στη Εurobank , όπου στο πλαίσιο των ευθυνών της στο τμήμα Εκπαίδευσης και Διαχείρισης της Απόδοσης, ανέλαβε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διδασκαλία πλήθους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως οι Τεχνικές Πωλήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών, η Διοίκηση της Απόδοσης, τα Life Skills κτλ. Η Γκ. Λαμπρούλη είναι κάτοχος ΜΒΑ, από το Alba Graduate Business School (1998) και απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1987). Από το 2015 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ