Μάιος 23

Πρόγραμμα «Leading Successful M&As Program»

Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής: 23, 24/5, 2, 3, 8, 9, 16/6/2022 και ώρες 9:30-13:30 & 9:30-15:30

Διάρκεια προγράμματος: 36 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής: Zoom platform

Μέγιστος Αριθμός ατόμων: 30

Κόστος συμμετοχής: δωρεάν για στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ, με συμβολικό τίμημα €50 ευρώ υπέρ του Φιλανθρωπικού Σωματείου Εστία Κοριτσιού «Φιλοθέη η Αθηναία»

Προθεσμία αίτησης συμμετοχής: 4/5/2022

Στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 36 ωρών εστιάζει στις οργανωσιακές προκλήσεις και τις δυνατότητες που συνδέονται με μία επιτυχημένη διαδικασίας εταιρικής εξαγοράς και συγχώνευσης.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τους εξής πυλώνες:

1) Οργανωσιακή κουλτούρα και Ευθυγράμμιση Κουλτούρας, 2) Η Εμπειρία του Πελάτη, ως βασικό παράγοντα σε μία αρμονική διαδικασία συγχώνευσης, 3) Η Διοίκηση της Αλλαγής. 4) Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται τόσο σε οργανωσιακές στρατηγικές και επιτυχημένες πρακτικές ίσο και σε οριζόντιες δεξιότητες που προάγουν τόσο την προσωπική όσο και την οργανωσιακή επιτυχία σε περιβάλλοντα συγχώνευσης εταιριών.

Η Αξία της Οργανωσιακής Κουλτούρας στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να δυναμώσει τους συμμετέχοντες με θεωρητική κι εφαρμοσμένη γνώση που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα και να αναγνωρίσουν τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η οργανωσιακή κουλτούρα στην επιτυχία των διαδικασιών συγχώνευσης εταιριών. Παράλληλα, η ενότητα εστιάζει σε εργαλεία coaching που θα βοηθήσουν τα στελέχη να ενδυναμώσουν της ομάδες τους έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις μίας συγχώνευσης.

Θέματα:

 • Δομώντας θετική και ανθρωποκεντρική ογανωσιακή κουλτούρα
 • Κατανόηση των προσωπικών μας αξιών και ευθυγράμμιση των αξιών μας με τις οργανωσιακές αξίες
 • Δημιουργία του χάρτη των αξιών μας
 • Κατανόηση της επιδρασης της κουλτούρας στον τρόπο με τον οποίον « γίνεται η δουλειά» σε έναν Οργανισμό
 • Η αφήγηση ως ένα πολύτιμο εργαλείο αφομοίωσης της οργανωσιακής κουλτούρας

Η Σημασία της Εμπειρίας του Πελάτη

Η ενότητα αυτή στοχεύσει στην ανάπτυξη γνώσης για την δημιουργία πελατοκεντρικής κουλτούρας, τόσο σε σχέση με τον εξωτερικό πελάτη όσο και με τον εσωτερικό πελάτη ( συνάδελφο/ εργαζόμενο). Μέσα από τη χρήση των σταδίων και των πρακτικών εξυπηρέτησης του πελάτη και την χαρτογράφηση της εμπειρίας του πελάτη, θα κατανοήσουμε τις πτυχές των εμπειριών των πελατών και θα επικεντρωθούμε στην εμπειρία του εσωτερικού πελάτη, η οποία αποτελεί καταλύτη για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη

Managing Organizational Transformation and Change in M&A contexts

Η ενοποίηση μετά από μια συγχώνευση / εξαγορά αποτελεί μια μακρά και δυναμική διαδικασία αλλαγής, η οποία καθορίζει τον βαθμό στον οποίο θα εκπληρωθούν οι αρχικές προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών ως προς την αξία που θα παραχθεί από την επιχειρηματική συμφωνία. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί συντονισμένη διαχείριση, προγραμματισμό και διαρκή επανατροφοδότηση. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα εντοπίσουμε τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία μιας ενοποίησης, θα εξετάσουμε πιθανές αλληλεπιδράσεις αυτών των παραγόντων και θα αναζητήσουμε παρεμβάσεις που διευκολύνουν την ομαλή ολοκλήρωση του οργανωσιακού μετασχηματισμού τόσο σε επιχειρησιακό όσο και επικοινωνιακό επίπεδο. Τέλος, η στάση της ηγεσίας και των ατόμων σε θέσης ευθύνης θα εξεταστεί ως καταλύτης της διαδικασίας ενοποίησης.

Διαπραγμάτευση για τη Συνδημιουργία Αξίας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με τα εργαλεία, τις δεξιότητες, τις τεχνικές και τον τρόπο σκέψης που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις, και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τόσο σε προσωπικό πλαίσιο όσο και σε επαγγελματικό/ οργανωσιακό πλαίσιο, εστιάζοντας σε παραδείγματα και εμπειρίες από διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ηγέτες και μάνατζερ επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν περεταίρω τις ηγετικές τους δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν σε συνθήκες εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους και τον τρόπο σκέψης τους ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Εισηγήτριες:

Αλέκα Σκούρα, Teaching Fellow, ALBA Graduate Business School, The American College of Greece – Σύμβουλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και στρατηγικής οργανωσιακής εκπαίδευσης

Η Αλέκα Σκούρα συνδυάζει πολυετή εμπειρία στην Εκπαίδευση Στελεχών με τη Διοίκηση της Απόδοσης και το coaching. Σπούδασε Computer Science στο New York University των ΗΠΑ και με την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρία Achieve Global ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος επιχειρήσεων. Το 1998 ξεκίνησε να εργάζεται στη Eurobank ως υπεύθυνη εκπαίδευσης ενώ το 2007 και ως το 2014 ανέλαβε την διεύθυνση της μονάδας Εκπαίδευσης και Διαχείρισης της Απόδοσης της Eurobank με συνολική ευθύνη για τη στρατηγική μάθηση, το σχεδιασμό προγραμμάτων για το εύρος του Οργανισμού καθώς και το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης στη Eurobank και την ευθυγράμμισή του με τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού. Από το 2014 ως σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στρατηγικής εκπαίδευσης, εισηγήτρια και leadership coach.

Πολύνα Ρούσσου, Τeaching Fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece – Business Consultant & Executive Trainer, a practicing Psychotherapist and Executive Coach

Η κυρία Ρούσσου είναι ψυχοθεραπεύτρια και coach στελεχών, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και με την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών. Τα τελευταία χρόνια, έχει εξειδικευθεί σε μία σειρά προσεγγίσεων, δουλεύοντας με μεμονωμένα άτομα, επαγγελματίες, ευάλωτους πληθυσμούς, οικογένειες, εταιρίες και μπράντες. Εκτός από το θεραπευτικό background και το background στη συμβουλευτική, η κ Ρούσσου έχει εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο της ποιοτικής έρευνας αγοράς στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών και των φαρμακευτικών προϊόντων. Βασικό επαγγελματικό της ενδιαφέρον, είναι η γεφύρωση της ψυχαναλυτικής εμπειρίας με το στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, τη διαχείριση ομάδων και τη διοίκηση εξυπηρέτησης πελατών. Παράλληλα με τα projects εκπαίδευσης στελεχών, η κ. Ρούσσου διατηρεί ιδιωτικό γραφείο συστημικής ψυχοθεραπείας.

Δρ Έλενα Κολτσάκη, Affiliate Professor of Lawyer-Mediator, Alba Graduate Business School, The American College of Greece – Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Δικηγόρος με πολυετή ενασχόληση στην επίλυση διαφορών, η Δρ Κολτσάκη διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και στη διαχείριση συγκρούσεων και ως διαμεσολαβήτρια έχει αναλάβει σημαντικές υποθέσεις με επιτυχία. Είναι συνεργάτης – εκπαιδεύτρια του ADR Center – member of Jams International (Italy), ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα διαμεσολάβησης στην Ευρώπη και βασική εκπαιδεύτρια του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης & Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών). Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις διαμεσολαβήτριας και εκπαιδεύτριας έχει ειδική εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση και στην online επίλυση διαφορών και έχει μετεκπαιδευτεί στις διαπραγματεύσεις και στo Harvard Negotiation Institute της Νομικής Σχολής του Harvard. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία από το 1997. Αρθρογραφεί και προσκαλείται συστηματικά ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, συμμετέχει ως κριτής-αξιολογητής (judge) σε διαγωνισμούς διεθνών οργανισμών και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση (coach) φοιτητών σχολών νομικής σε διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικές διακρίσεις.

Δρ Ελένη Λάμπρου

H Δρ Ελένη Λάμπρου ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Από το 2008 έως σήμερα έχει διδάξει στο London School of Economics, to Lancaster University, το Laureate Online Education και το ALBA, ενώ η ακαδημαϊκή της έρευνα έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ