INTERAMERICAN: Υψηλού κύρους πιστοποίηση λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της INTERAMERICAN

4 Ιουνίου 2017 | Νέα Μελών
Η INTERAMERICAN έτυχε πρόσφατα μιάς μοναδικής για την ελληνική ασφαλιστική αγορά αναγνώρισης, στο επίπεδο της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του μητρικού ομίλου ACHMEA, έλαβε σχετική πιστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (IPPF). Η εν λόγω πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας από ανεξάρτητο αξιολογητή, που έχει πιστοποιηθεί με τη σειρά του από τον μοναδικό διαπιστευμένο επαγγελματικό φορέα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), το οποίο εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Η πιστοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου της INTERAMERICAN επιβεβαιώνει την ισχύ του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και των διαδικασιών πληροφόρησης για όλες τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN, εκπληρώνοντας ελεγκτικές λειτουργίες σε τέσσερεις τομείς: τη διαχείριση κινδύνων, την αναλογιστική, την κανονιστική συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο.
Επισημαίνεται ότι το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (IPPF) περιλαμβάνει τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου -που περιγράφει τον θεμελιώδη σκοπό, τη φύση και το εύρος εφαρμογής του- καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας, στη βάση του οποίου εδραιώνεται η εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης επί θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης, περιλαμβάνει  διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Η συμμόρφωση με το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη (ανώτερη διοίκηση, επόπτη, ορκωτούς ελεγκτές κ.λπ.) πρόσθετη διαβεβαίωση για την ποιότητα και αξιοπιστία των εργασιών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.
«Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί κλειδί για την εφαρμογή μιάς ανοιχτής, διαφανούς και αποτελεσματικής Διακυβέρνησης προστατεύοντας τη σχέση μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και γι’ αυτόν τον λόγο, αποκτά ιδιαίτερη αξία για την INTERAMERICAN η πιστοποίησή του κατά το πρότυπο IPPF, που αναδεικνύει το προηγμένο επίπεδο της λειτουργίας του στον όμιλό μας» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί το 1986, λειτουργεί ανεξάρτητα με επικεφαλής την Έρρικα Παπανδρέου και καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχων στη βάση της εκτίμησης κινδύνων (risk based approach),το οποίο επικαιροποιείται κατά περιόδους και τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

INTERAMERICAN

Είναι η πρώτη σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και δεύτερη στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Διακρίνεται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων (σύστημα υγείας Medisystem, απευθείας ασφάλιση Anytime online), καθώς και εφαρμογών με αιχμή τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας (οδικής και άμεσης ιατρικής). Βρίσκεται στην πρώτη θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας επί σειρά ετών (έρευνα Tradelink) και είναι πρωτοπόρος  στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρησιακής υπευθυνότητας, με πολυσχιδές έργο και στρατηγική απόδοσης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης (ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων), με πολυκαναλική διανομή των προγραμμάτων της. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή Mediclinic, Medifirst πολυϊατρείο) και Βοήθειας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.).

Αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου με συνεταιριστικό χαρακτήρα και με εμπειρία 200 και πλέον ετών, που κατέχει την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας .

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ