INTERAMERICAN: Η INTERAMERICAN μεταξύ των 389 διεθνών επενδυτών που απευθύνονται στις κυβερνήσεις των κρατών της G20 για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

20 Ιουλίου 2017 | Νέα Μελών
Επιστολή προς τις κυβερνήσεις των κρατών της G20 απέστειλαν, στις 3 Ιουλίου, 389 μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές, που εκπροσωπούν κεφάλαια ύψους άνω των 22 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τον πλανήτη και να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις τους. Η INTERAMERICAN, ως επενδυτής με υπό διαχείριση κεφάλαια 952 εκατ. δολαρίων (31.12.2016) -η μοναδική εταιρεία από την ελληνική ασφαλιστική αγορά και ανεξάρτητα από την μητρική της ACHMEA, που επίσης συμμετείχε- συνυπέγραψε την επιστολή, ακολουθώντας τις επιταγές των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (PSI) του United Nations Environment Program Finance Initiative, των οποίων αποτελεί ιδρυτικό μέλος (2012).
Στην επιστολή των 389 διεθνών επενδυτών, με βάση την ένθερμη υποστήριξή τους στο περιεχόμενο της Συμφωνίας του Παρισιού (Δεκέμβριος 2015), επαναλαμβάνεται η έκκληση προς τις κυβερνήσεις να επιμείνουν στην υποστήριξη της πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές επισημαίνουν:
“Παροτρύνουμε όλα τα κράτη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά στη Συμφωνία και να υλοποιήσουν μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους (NDC), το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον, ζητούμε από τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν εστιασμένα και με στόχευση μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης για το κλίμα, μέσω των οποίων οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους να ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τη “συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στο 1,5 °C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής”. Η υλοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών πολιτικής για το κλίμα, καθώς και η τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές προκειμένου να λάβουν καλύτερα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες να μπορούν να υποστηρίζουν καλύτερα τις κυβερνήσεις ως προς την τήρηση των εθνικών υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων τους”.
Με την επιστολή, επιδοκιμάζεται η ένταξη της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης του βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού και της ενεργειακής απόδοσης, ως θεμάτων προτεραιότητας, στη Σύνοδο Κορυφής 2017 των G20 υπό τη γερμανική προεδρεία, ενώ χαρακτηρίζεται ευπρόσδεκτος ο στόχος των G20 όσον αφορά στην ενίσχυση “ενός ασφαλούς, οικονομικά αποδοτικού και ουδέτερου σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ενεργειακού εφοδιασμού, που να είναι προσβάσιμος σε όλους”. Ωστόσο, εκφράζεται η ανησυχία για το γεγονός ότι οι αναφορές στην κλιματική αλλαγή, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και την κλιματική προσαρμογή παραλείφθηκαν από το ανακοινωθέν των υπουργών Οικονομικών των G20 τον Μάρτιο του 2017. Οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις των κρατών της ομάδας των G7 και G20 να συνεχίσουν να εκφράζουν δημοσίως τη δέσμευσή τους ως προς τη στήριξη της χρηματοδότησης για το κλίμα, τόσο για τον περιορισμό όσο και για την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Όπως τονίζεται στην επιστολή των διεθνών θεσμικών επενδυτών, “είναι επιτακτική ανάγκη ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να λάβουν τα σωστά μηνύματα και πρωτοβουλίες για τη μετατόπιση των τρισεκατομμυρίων που απαιτούνται σε κεφάλαια προς όλη την παγκόσμια οικονομία. Αυτό, περιλαμβάνει τη δημιουργία πλαισίων πολιτικής για τη στήριξη υφισταμένων και μελλοντικών επενδύσεων σε κεφάλαια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών πλαισίων που απαιτούνται για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και για τη διασφάλιση της χρήσης εργαλείων και συστημάτων μετρήσεων που ενσωματώνουν αποτελεσματικά τους κινδύνους και τις δυνατότητες στις χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις”.
Οι επενδυτές δηλώνουν διατεθειμένοι και έτοιμοι να συνεργαστούν με κυβερνήσεις προκειμένου να διευκολύνουν τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της τιμολόγησης των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και για την κινητοποίηση των κεφαλαιακών ροών που απαιτούνται για την ενίσχυση ενός ισχυρού και ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος.
Καταληκτικά, με την επιστολή τους οι 389 θεσμικοί επενδυτές καλούν τους διεθνείς ηγέτες να προβούν στα εξής:

 • Να συνεχίσουν τη στήριξη και την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των σχεδίων για το κλίμα 2050 και των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω συμφωνίας.
 • Να κατευθύνουν τις επενδύσεις στη μετάβαση σε χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα μέσω της ευθυγράμμισης πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα, να καταργήσουν σταδιακά την επιδότηση γα τα ορυκτά καύσιμα και να εισαγάγουν την τιμολόγηση στον άνθρακα, κατά περίπτωση.
 • Να εφαρμόσουν πλαίσια υποβολής οικονομικών εκθέσεων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της Ομάδας Δράσης του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB), όσον αφορά στις συστάσεις για τις Γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών Μέσων σχετικά με το Κλίμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η INTERAMERICAN, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που συνδέονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, έχει δημιουργήσει τις καινοτόμους προϊοντικές γραμμές “Green Line” για την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και “Energy Line” για την ασφάλιση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων ΑΠΕ, κατά την τριετία 2014-2016 η εταιρεία έχει συμπράξει ασφαλιστικά στην αποτροπή έκλυσης 855,82 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

INTERAMERICAN

Είναι η πρώτη σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και δεύτερη στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Διακρίνεται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων (σύστημα υγείας Medisystem, απευθείας ασφάλιση Anytime online), καθώς και εφαρμογών με αιχμή τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας (οδικής και άμεσης ιατρικής). Βρίσκεται στην πρώτη θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας επί σειρά ετών (έρευνα Tradelink) και είναι πρωτοπόρος  στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρησιακής υπευθυνότητας, με πολυσχιδές έργο και στρατηγική απόδοσης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης (ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων), με πολυκαναλική διανομή των προγραμμάτων της. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή Mediclinic, Medifirst πολυϊατρείο) και Βοήθειας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.).

Αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου με συνεταιριστικό χαρακτήρα και με εμπειρία 200 και πλέον ετών, που κατέχει την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας .

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ