SIEMENS: Siemens και Gamesa δημιουργούν τον κορυφαίο παίκτη στην αγορά της αιολικής ενέργειας

29 Ιουνίου 2016 | Νέα Μελών
 • Η Siemens και η Gamesa υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της αιολικής ενέργειας
 • Οι δραστηριότητες είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές σε σχέση με τις αγορές, τα προϊόντα και την τεχνολογία και θα προσδώσουν μεγάλη αξία στους πελάτες και τους μετόχους
 • Η Siemens θα κατέχει μερίδιο 59 τοις εκατό στη νέα εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τμήμα των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Siemens, και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Gamesa θα κατέχουν μερίδιο 41 τοις εκατό 
 • Οι μέτοχοι της Gamesa θα λάβουν πληρωμή σε μετρητά €3.75 ανά μετοχή, χρηματοδοτούμενη από τη Siemens
 • Αναμένονται ετήσιες συνέργειες EBIT €230 εκατομμυρίων περίπου 
 • Η νέα συνδυασμένη εταιρεία θα έχει νομική κατοικία και την παγκόσμια έδρα της στην Ισπανία και θα παραμείνει εισηγμένη στην Ισπανία. Η έδρα της εταιρείας για το παράκτιο τμήμα θα είναι στην Ισπανία και για το υπεράκτιο τμήμα στη Γερμανία και τη Δανία 
 • Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στις τρέχουσες αγορές
Η Siemens και η Gamesa υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της Siemens στον τομέα της αιολικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αιολικής ενέργειας, με τη Gamesa, δημιουργώντας έναν κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η Siemens θα λάβει νεοεκδιδόμενες μετοχές της νέας συνδυασμένης  εταιρείας και θα κρατήσει 59 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Gamesa θα κρατήσουν το 41 τοις εκατό. Ως μέρος της συγχώνευσης, η Siemens θα χρηματοδοτήσει πληρωμή σε μετρητά € 3,75 ανά μετοχή, το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους της Gamesa (εξαιρουμένων αυτών της Siemens) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης (καθαρό από τυχόν κοινά μερίσματα που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης). Η καταβολή σε μετρητά αντιπροσωπεύει το 26 τοις εκατό της ανεπηρέαστης τιμής της μετοχής της Gamesa κατά το κλείσιμο της αγοράς στις 28 Ιανουαρίου του 2016.

Επιπλέον, η Gamesa και η Areva έχουν συνάψει συμβατικές συμφωνίες με τις οποίες η Areva παραιτείται υφιστάμενων συμβατικών περιορισμών από την υπεράκτια αιολική κοινοπραξία της Gamesa και της Areva, Adwen, απλοποιώντας τη συγχώνευση μεταξύ της Gamesa και της Siemens. Ως μέρος αυτών των συμφωνιών, η Gamesa – σε συνεννόηση με τη Siemens – χορηγεί στην Areva δικαίωμα πώλησης για το 50 τοις εκατό των μετοχών της Areva και δικαίωμα προαίρεσης για το 50 τοις εκατό των μετοχών της Gamesa στην Adwen. Και τα δύο δικαιώματα (options) λήγουν σε τρεις μήνες. Εναλλακτικά, η Areva μπορεί σε αυτό το διάστημα να εκχωρήσει το 100 τοις εκατό της Adwen σε τρίτους μέσω ενός μεταφερόμενου δικαιώματος στο μερίδιο της Gamesa.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα εμφανίζεται ενοποιημένη στις οικονομικές καταστάσεις της Siemens, αναμένεται να έχει σε pro forma βάση (τους τελευταίους δώδεκα μήνες από τον Μάρτιο του 2016) μια 69 GW εγκατεστημένη βάση  παγκοσμίως, ανεκτέλεστες παραγγελίες της τάξης των €20 δις, έσοδα €9,3 δισ και ένα προσαρμοσμένο EBIT € 839 εκατομμύρια . Η  εταιρεία θα έχει τη νομική κατοικία και την παγκόσμια έδρα της στην Ισπανία και θα παραμείνει εισηγμένη στην Ισπανία. Η έδρα του παράκτιου τμήματος θα βρίσκεται στην Ισπανία, ενώ οι υπεράκτια έδρα θα βρίσκεται στο Αμβούργο της Γερμανίας και στο Vejle της Δανίας.

Οι δύο επιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές όσον αφορά στην παγκόσμια παρουσία τους, τα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια προϊόντων και τις τεχνολογίες τους. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες  θα έχουν παγκόσμια εμβέλεια σε όλες τις σημαντικές περιοχές, και κατασκευαστικές μονάδες σε όλες τις ηπείρους. Οι δραστηριότητες της Siemens στον τομέα της αιολικής ενέργειας έχουν ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη, και η Gamesa είναι καλά τοποθετημένη στις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές, όπως στην Ινδία στη Λατινική Αμερική, και στη Νότια Ευρώπη. Επιπλέον, η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά προϊόντων που θα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες της αγοράς της αιολικής ενέργειας και θα απευθύνονται σε όλα τα βασικά τμήματα της αγοράς, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των πελατών μας.

«Η συγχώνευση με τη Siemens αποτελεί αναγνώριση για τη δουλειά που επιτελείται από την εταιρεία τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα μέσω σημαντικών συνεργειών και με το να διευρύνουμε τους ορίζοντες της κερδοφόρας ανάπτυξής μας. Σήμερα, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, δημιουργώντας, παράλληλα με τη Siemens, έναν παγκοσμίως κορυφαίο παίκτη στην αιολική ενέργεια. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως πριν, αλλά  ως μέρος μιας ισχυρότερης εταιρείας και με μια ενισχυμένη ικανότητα να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας end-to-end λύσεις», δήλωσε ο Ignacio Martín, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gamesa.

«Ο συνδυασμός των επιχειρήσεών μας στον τομέα της αιολικής ενέργειας με τη Gamesa ακολουθεί μια σαφή και  αποτελεσματική  βιομηχανική λογική, σε μια βιομηχανία που βρίσκεται σε ανάπτυξη, στην οποία η κλίμακα είναι ένα κλειδί που κάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο αποδοτικές. Με αυτό το συνδυασμό των δραστηριοτήτων, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους πελάτες και αξία στους μετόχους της νέας εταιρείας. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες εντάσσονται απολύτως αρμονικά στη στρατηγική  Vision 2020 της Siemens και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για προσιτή και αξιόπιστη παροχή βιώσιμης ενέργειας», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.
Η Siemens και η Gamesa αναμένουν σημαντικές δυνατότητες συνέργειας σε μια συνδυασμένη δομή.Συνολικά, οι ετήσιες EBIT συνέργειες των € 230 εκατομμυρίων αναμένονται  το τέταρτο έτος μετά το κλείσιμο.

«Ως κορυφαίος παίκτης στην αιολική ενέργεια, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές, η Gamesa είναι ένας τέλειος συνεργάτης για εμάς. Η συνεργασία θα επιτρέψει στη Siemens και τη Gamesa να προσφέρουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών. Η κίνηση αυτή θα θέσει τη Siemens και τη Gamesa στην καλύτερη θέση για να διαμορφώσουν μια βιομηχανία με χαμηλότερο κόστος όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους καταναλωτές», δήλωσε η Lisa Davis, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Siemens AG.

Ο προβλεπόμενος συνδυασμός υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Gamesa και το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens. Η Iberdrola έχει συνάψει συμφωνία μετόχων με τη Siemens και θα κρατήσει περίπου 8 τοις εκατό στη νέα εταιρεία  μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους της Gamesa και υπό άλλους συνήθεις όρους, όπως είναι οι εγκρίσεις ελέγχου της συγχώνευσης και η επιβεβαίωση από την ισπανική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου (CNMV) ότι καμία υποχρεωτική δημόσια προσφορά εξαγοράς δεν πρέπει να ξεκινήσει από τη Siemens μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η εποπτεία της διαδικασίας συγχώνευσης έχει ανατεθεί από την Gamesa σε μια Επιτροπή Συγχωνεύσεων που δημιουργήθηκε ad hoc, η οποία θα απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2017.

SIEMENS A.E.

H Siemens Α.Ε. είναι μέλος του Ομίλου Siemens, ο οποίος αποτελεί έναν παγκόσμιο ηγέτη, συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας διεθνώς, για περισσότερα από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η Siemens εστιάζει στους τομείς αυτοματισμού και ψηφιοποίησης στις βιομηχανίες μεταποίησης και στη βιομηχανική παραγωγή, στον τομέα έξυπνων υποδομών για κτήρια και συστήματα κατανεμημένης ενέργειας, καθώς και στον τομέα των μεταφορών. Η Siemens δημιουργεί τεχνολογίες με σκοπό, φέρνοντας κοντά τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία 122 χρόνια και στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιομηχανική, τεχνολογική και ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους επενδυτές στην τοπική αγορά, εστιάζοντας στην προώθηση και την παροχή τεχνογνωσίας.

Στην Ελλάδα, η Siemens δραστηριοποιείται στους τομείς Digital Industries και Smart Infrastructure μέσω της εταιρείας Siemens A.E., ενώ δραστηριοποιείται επίσης με τις εταιρείες Siemens Mobility Α.Ε., Siemens Healthcare ABEE και Siemens Energy Α.Ε., οι οποίες διοικούνται ξεχωριστά.

Η Siemens A.E., ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία και δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής η οποία προάγει την επίτευξη οικονομικών στόχων με τα υψηλότερα ηθικά κριτήρια.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ