Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Η LafargeHolcim δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2021

13 Απριλίου 2021 | Νέα Μελών
 • Λόγω της πανδημίας COVID-19, η Ετήσια Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα χωρίς την παρουσία μετόχων
 • Τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται μέσω ανεξάρτητου πληρεξουσίου
 • Προτεινόμενο μέρισμα 2,00 CHF/μετοχή

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετ.Γ.Σ.) της LafargeHolcim θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2021 στις 10 π.μ. CEST. Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν καθίσταται δυστυχώς δυνατή η φυσική παρουσία των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με κεντρικό μέλημα την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των μετόχων, αποφάσισε ότι οι μέτοχοι θα εκπροσωπηθούν στην Ετ.Γ.Σ. αποκλειστικά από ανεξάρτητο πληρεξούσιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να υποβάλουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις τους σχετικά με τον Ετήσιο Απολογισμό της LafargeHolcim για το 2020 αλλά και την Ετ.Γ.Σ.

Προτεινόμενο μέρισμα

Οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν επί των αποδοχών και να εξετάσουν μια πρόταση μερίσματος ύψους 2,00 ελβετικών φράγκων ανά ονομαστική μετοχή της LafargeHolcim Ltd, το οποίο θα καταβληθεί από τα αποθεματικά κεφαλαίου και δε θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου από το ελβετικό κράτος.

Αλλαγές Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Oscar Fanjul αποφάσισε να παραιτηθεί από Αντιπρόεδρος έχοντας υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της LafargeHolcim από το 2015.

Ο Beat Hess, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ ειλικρινά τον Oscar για την ανεκτίμητη συνεισφορά του από την ένταξή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της LafargeHolcim το 2015. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή συγχώνευση της Lafarge και της Holcim, καθώς και στην ανάδειξή της ως τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των δομικών υλικών και των λύσεων που είναι σήμερα. Θα λείψει ιδιαιτέρους σε όλους μας».

Σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρίας για τη συνέχιση της ηγεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το διορισμό του Jan Jenisch, Διευθύνοντος Συμβούλου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παράλληλα με τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να προτείνω τον Jan Jenisch ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την πολύχρονη εμπειρία του στον κλάδο, ο Jan θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη του μετασχηματισμού της εταιρίας, ώστε να καταστεί ο παγκόσμιος ηγέτης σε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις δόμησης. Ο Jan έχει οδηγήσει την εταιρία σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, οικονομικής ευρωστίας και απόδοσης των δεικτών ESG από την ανάληψη της θέσης του τον Σεπτέμβριο του 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει στη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του επόμενου στρατηγικού σταδίου της εταιρίας», ανέφερε ο Beat Hess, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άλλες προτεινόμενες αλλαγές

Στη φετινή Ετ.Γ.Σ., οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας του Ομίλου από LafargeHolcim Ltd σε Holcim Ltd. Καθώς η εταιρία μετατρέπεται σε παγκόσμιο ηγέτη σε καινοτόμες και βιώσιμες δομικές λύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά την απλοποίηση της επωνυμίας της για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και απήχηση, αξιοποιώντας παράλληλα την κληρονομιά του Ομίλου. Η δεδομένη αλλαγή επωνυμίας αφορά μόνο στον Όμιλο. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες θα συνεχίσουν να υφίστανται, ως κινητήριες δυνάμεις της επιτυχίας της εταιρίας στην αγορά, δημιουργώντας αξία και εμπιστοσύνη για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

Οι μέτοχοι θα κληθούν επίσης να ψηφίσουν για τη μετακίνηση της καταστατικής έδρας της εταιρίας από την Jona- Rapperswil στο Zug της Ελβετίας, ολοκληρώνοντας την αναδιάρθρωση των γραφείων της.

Έκθεση για την κλιματική μετάβαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση κλιματικής μετάβασης της εταιρίας το 2022, η οποία θα προκύψει από την ολοκλήρωση του έργου της εταιρίας από κοινού με την πρωτοβουλία Science-Based Targets (SBTi), σύμφωνα με την αυστηρή προσέγγιση της LafargeHolcim αναφορικά με τη δράση της για το κλίμα. Η έκθεση για την κλιματική μετάβαση θα υποβληθεί στους μετόχους για μη δεσμευτική ψηφοφορία το 2022.

Σχετικά με τη LafargeHolcim

Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim επινοεί εκ νέου τον τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία της να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο,  όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact, κάνοντας πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων όπως το τσιμέντο Susteno. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim

Όμιλος Εταιριών Ηρακλής

Ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 30 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.

Με μια εξαιρετικά ισορροπημένη παρουσία σε 90 χώρες και εστίαση στο Τσιμέντο, τα Αδρανή Υλικά και το Έτοιμο Σκυρόδεμα, η LafargeHolcim (εισηγμένη στο δείκτη SIX του Ελβετικού Χρηματιστηρίου και στο Χρηματιστήριο Euronext του Παρισιού [με κωδικό LHN]) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί 100.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και είχε συνδυασμένες καθαρές πωλήσεις ύψους 29.5 δισ. Ελβετικών Φράγκων (27 δισ. Ευρώ) το 2015. Η LafargeHolcim αποτελεί το σημείο αναφοράς του κλάδου στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης και εξυπηρετεί κάθε κατασκευαστική ανάγκη – από μια μεμονωμένη οικοδομή έως τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα έργα – με την πιο ευρεία γκάμα προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καινοτόμων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών λύσεων. Με δέσμευση στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για καλύτερες κατασκευές και υποδομές, καθώς και στη συνεισφορά σε μια υψηλότερη ποιότητα ζωής, ο Όμιλος είναι ιδανικά τοποθετημένος για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αυξανόμενης αστικοποίησης.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ