Τράπεζα Πειραιώς: Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις εξαγωγές του κλάδου της ναυτιλίας σε συνεργασία με την HEMEXPO

27 Οκτωβρίου 2020 | Νέα Μελών
H Τράπεζα Πειραιώς διευρύνοντας την επιχειρηματική σχέση, που διατηρεί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), προχώρησε σε νέα εξειδικευμένη συνεργασία με τη HEMEXPO (Hellenic Marine Equipment manufacturers and Exporters), με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του κλάδου της ναυτιλίας.
Η ΗΕΜΕΧΡΟ αποτελεί την πρώτη οργανωμένη ελληνική προσπάθεια, για εξωστρέφεια στον κλάδο των κατασκευών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Στόχος είναι η προώθηση του ναυτιλιακού εξοπλισμού, που παράγεται στην Ελλάδα από υγιείς, καινοτόμες επιχειρήσεις και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών προς την παγκόσμια αγορά της ναυπήγησης πλοίων. Οι εταιρείες της ΗΕΜΕΧΡΟ διαθέτουν ολοκληρωμένη βιομηχανική γραμμή παραγωγής προϊόντων στην Ελλάδα και παράγουν πιστοποιημένα  προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Δραστηριοποιούνται επίσης σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών ναυτιλιακού εξοπλισμού, που αφορούν, την προστασία του περιβάλλοντος, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πλοίων, συστήματα μετρήσεων, επικοινωνίες, εσωτερικούς εξοπλισμούς, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συστήματα ασφάλειας και αυτοματισμού και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ΗΕΜΕΧΡΟ αποτελείται από 34 εταιρείες μέλη. Το 2018, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της ΗΕΜΕΧΡΟ, ξεπέρασε τα 258 εκατ. ευρώ, ενώ ο μισός περίπου κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων (48,6%) προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Η απασχόληση για το 2018 ανήλθε στους 1.800 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.
Ο ΟΑΕΠ μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης, που διαθέτει διευκολύνει τη διείσδυση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων  στις αγορές του εξωτερικού, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η ασφάλιση πιστώσεων έχει  ιδιαίτερη σημασία  την εποχή της πανδημίας, καθώς ενισχύεται η αβεβαιότητα  των συναλλαγών και οι έλεγχοι της πιστοληπτικής ικανότητας γίνονται λεπτομερέστεροι. Ο ΟΑΕΠ θα παρέχει στα μέλη της HEMEXPO, που δραστηριοποιούνται στο διεθνές περιβάλλον ασφαλιστική κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε συναλλαγής, όπως και της ενδεχόμενης χρηματοδότησης. Η ασφαλιστική κάλυψη αυτή, θα παρέχεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ΟΑΕΠ και τις καθιερωμένες αρχές ασφάλισης.
Η Τράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζοντας αυτή τη συνεργασία, θα εξετάζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μελών της HEMEXPO, που έχουν ήδη ασφαλιστεί στον ΟΑΕΠ, για την προχρηματοδότηση παραγγελιών ή την προεξόφληση των γεγενημένων απαιτήσεων τους, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Μέσω αυτού του καινοτόμου πλαισίου συνεργασίας, η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει να ενδυναμώσει περαιτέρω τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της: 
 • τις Εξαγωγές, 
 • τη Ναυτιλία, 
 • τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Όπως δήλωσε η κυρία Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Corporate και Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς: «Η νέα αυτή συνεργασία αναδεικνύει για μια ακόμα φορά την έμπρακτη δέσμευση της Τράπεζας αναφορικά με την υποστήριξη των μελών της HEMEXPO μέσω προνομιακών χρηματοδοτικών λύσεων που δημιουργούνται με τη συνδρομή του ΟΑΕΠ. Μέσω της τριμερούς συνεργασίας μας θα επιτευχθεί η άμεση  κάλυψη των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου της ναυτιλίας με στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού τους προσανατολισμού. Η ναυτιλία και οι δραστηριότητες που τη συνοδεύουν, ιδιαίτερα δε αν  έχουν παραγωγικό και εξαγωγικό χαρακτήρα, αποτελούν  νευραλγικό τομέα ανάπτυξης για τη χώρα και κατά συνέπεια, για μας στην Τράπεζα Πειραιώς, στρατηγική προτεραιότητα.» 
Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την πρόθεση των τριών μερών, θα αποτελέσει τη βάση μιας ευρύτερης παραγωγικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κλάδου. 

Τράπεζα Πειραιώς

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 7 χώρες και περίπου 17,0 χιλ. εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,8 εκατ. πελάτες μέσω ενός δικτύου 860 καταστημάτων και 2,5 χιλ. ΑΤΜ, καθώς και της καινοτόμου πλατφόρμας ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Το όραμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι «να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της».

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €68,2 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €45,7 δισ. και οι καταθέσεις τα €41,8 δισ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ