Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA in Sustainabilitypowered by Piraeus”

9 Ιουλίου 2024 | Νέα Μελών

 Η Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δημιούργησαν από κοινού το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, “MBA in Sustainability powered by Piraeus”, το οποίο θα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που συντονίζει το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ξεκινά τον Οκτώβριο 2024, θα είναι ολιγομελές (20-25 φοιτητές) και θα απευθύνεται σε αριστούχους απόφοιτους των ελληνικών Πανεπιστημίων. Η Πειραιώς θα καλύπτει τα έξοδα των δράσεων του Προγράμματος, ενώ το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου,
Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς ανέφερε ότι «Η συνεργασία με τo Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποστηρίζει  το όραμά μας για μια βιώσιμη κοινωνία και οικονομία. Ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα για τη στήριξη  των νέων  να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας, επενδύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση ως βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην επιβράβευση της αριστείας και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία και το περιβάλλον μέσα από τις δράσεις και τη λειτουργία μας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης σημείωσε ότι: «Σταθερή επιδίωξη αλλά και πρωταρχική επιλογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς παραμένουν η εξωστρέφεια, οι συνέργειες και η αριστεία, πεδία που ενισχύονται με τη στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς και τη σημαντική συμβολή  του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Χρήστου Μεγάλου. Το καινοτόμο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “MBA in Sustainability” απευθύνεται σε αριστούχους αποφοίτους όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων και είναι το πρώτο MBA  που παρέχεται δωρεάν στη χώρα μας, για τους αποφοίτους που θα επιλεγούν. Κοινή μας επιδίωξη είναι η ενδυνάμωση και επέκταση αυτής της συνεργασίας, η  οποία στοχεύει στη δημιουργία νέων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής κ. Δημήτρης Γεωργακέλλος, δήλωσε «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε το πρώτο MBA με εξειδίκευση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα το οποίο θα ηγείται στη διαμόρφωση στελεχών διοίκησης που θα είναι καταλύτες στη χάραξη και υιοθέτηση πολιτικών που συνδυάζουν την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές βιωσιμότητας. Επιθυμούμε το συγκεκριμένο ΜΒΑ να εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία Μεταπτυχιακά Προγράμματα, με διεθνή αναγνώριση, δίνοντας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πολύτιμες εμπειρίες και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που θα τους συνοδεύουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον, η συνεργασία που εγκαινιάζουμε σήμερα με την Πειραιώς έχει ως αφετηρία την ανάγκη αμφίδρομης ανατροφοδότησης μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρείν και αποτελεί τη συνισταμένη των κοινών μας επιδιώξεων, στόχων και αξιών».

Η σύναψη της στρατηγικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εντάσσεται στο καινοτόμο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς, «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», στόχος του οποίου είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “MBA in Sustainability” powered by Piraeus, εντάσσεται στον πυλώνα δράσεων για τη Νέα Γενιά,  για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Όραμα της Τράπεζας είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα να αποτελέσει θερμοκοιτίδα επιτυχημένων στελεχών του μέλλοντος, τα οποία  θα ηγούνται στη διαμόρφωση πολιτικών, που συνδυάζουν την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εστιάζει στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη στενή σύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας της Πειραιώς με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς περιλαμβάνει ακόμα τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών εξειδικευμένων στελεχών της Τράπεζας, τη χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος, την υποστήριξη της έρευνας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τρία εξάμηνα, θα αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους, τα μαθήματα θα διδάσκονται καθημερινά, και η παρακολούθησή τους θα είναι υποχρεωτική. Ακόμη, περιλαμβάνει προσομοιώσεις και σεμινάρια, εταιρικές επισκέψεις και διεθνή εκπαιδευτικά ταξίδια σε Ευρώπη και Αμερική, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης και δικτύωσης.

Τράπεζα Πειραιώς

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 7 χώρες και περίπου 17,0 χιλ. εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,8 εκατ. πελάτες μέσω ενός δικτύου 860 καταστημάτων και 2,5 χιλ. ΑΤΜ, καθώς και της καινοτόμου πλατφόρμας ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Το όραμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι «να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της».

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €68,2 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €45,7 δισ. και οι καταθέσεις τα €41,8 δισ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ