Quest Συμμετοχών Α.Ε.: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Quest για το 2021

7 Ιουλίου 2022 | Νέα Μελών

O Όμιλος Quest δημοσίευσε για 8η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου, καθώς και ειδικότερα των τεσσάρων μεγαλύτερων θυγατρικών εταιρειών του, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και δείκτες ΕSG (Environment – Social – Governance) που παρακολουθεί.

Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (GRI Standards), εναρμονίζεται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επιλεγμένοι βασικοί, προηγμένοι και κλαδικοί δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ έχει ληφθεί διασφάλιση από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα τόσο για επιλεγμένους δείκτες του Προτύπου GRI, όσο και για δείκτες του Οδηγού ESG.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται συνοπτικά και η επικαιροποιημένη ESG Στρατηγική, που ολοκλήρωσε ο Όμιλος τον Ιούνιο του 2022 με την ανάδειξη των μακροπρόθεσμων ESG στόχων, που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό του Ομίλου και του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του. Η νέα ΕSG Στρατηγική βασίζεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και θετικού αποτυπώματος (positive impact) για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που συνδέονται με τους τομείς δραστηριοποίησης και τον σκοπό (purpose) του Ομίλου, καθώς και ένα μοντέλο σύγχρονης, δυναμικής και ευέλικτης Εταιρικής Διακυβέρνησης, που ενσωματώνει πιο ουσιαστικά τη διαφορετικότητα και την ισότιμη συμπερίληψη των εργαζομένων, εστιάζει στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που προάγει την ανάπτυξη, την ευημερία και την καινοτομία και συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής κρίσης.

Οι ESG στόχοι έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αλλά και τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις και αναπτύσσονται σε 4 άξονες – περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό, υπεύθυνη επιχείρηση και βιώσιμα προϊόντα – περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων,

 • Για το Περιβάλλον, την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050
 • Για τους Εργαζομένους, την εστίαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων καις τη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος
 • Για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, την εστίαση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, πλήρους κανονιστικής συμμόρφωσης, ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδα
 • Για τα Βιώσιμα Προϊόντα την ενίσχυση του προϊοντικού μείγματος των εταιρειών του Ομίλου με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και τη κοινωνία

Στην Έκθεση παρουσιάζεται, επίσης, η πρόοδος του Ομίλου και των μεγάλων θυγατρικών του κατά το 2021 στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Συνοπτικά, ο Όμιλος:

 • Επέτυχε διψήφια αύξηση των μεγεθών του, με το ~ 21% του κύκλου εργασιών του Ομίλου να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος
 • Συμπεριλήφθηκε στις μεγαλύτερες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, με την είσοδο των μετοχών της Quest Συμμετοχών στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.
 • Συμπεριλήφθηκε στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες του δείκτη του Χρηματιστήριου Αθηνών ATHEX ESG INDEX, που παρακολουθεί την χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).
 • Ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στην εταιρεία Cardlink A.E., επιτυγχάνοντας κέρδη €78,1 εκ.
 • Πραγματοποίησε νέες επενδύσεις €24 εκ. δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική οικονομία.
 • Προχώρησε σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρ. 1-24 ν. 4706/2020 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που μπήκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2021 και συνέχισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του.
 • Οι εργαζόμενοι, η κινητήρια δύναμη του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 73 άτομα (+3,2%), φθάνοντας τους 2.329.
 • Επέκτεινε τις δράσεις για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος CO2, με αποτέλεσμα 28,5% μείωση της ενεργειακής έντασης του Ομίλου ανά εκατ. ευρώ του κύκλου εργασιών.
 • Συμμετείχε στην αντιμετώπιση κρίσεων που έπληξαν την χώρα και υποστήριξε με δράσεις ευπαθείς ομάδες, συνεισφέροντας στην κοινωνία με ποσό άνω των €1,37 εκ.

H Αντιπρόεδρος ΔΣ του Ομίλου Quest, κα Έφη Κουτσουρέλη δήλωσε σχετικά:

«Για τον Όμιλο Quest το 2021 ήταν μία σημαντική χρονιά, καθώς γιόρτασε 40 χρόνια παρουσίας στην επιχειρηματική αγορά, με εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και διψήφια αύξηση των μεγεθών του.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την φιλοσοφία της διαρκούς ανάπτυξης, την αφοσίωσή μας στις αρχές της βιωσιμότητας και τη δέσμευσή μας για υπευθυνότητα και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στόχο μας αποτελεί η διαχρονική συνεισφορά μας στη δημιουργία μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας, μίας ευημερούσας οικονομίας και μίας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης.»

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ.

Quest Συμμετοχών ΑΕ

Ξεκινώντας το 1981 υπό την επωνυμία Info-Quest και έχοντας γράψει ιστορία στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα, η Quest Συμμετοχών είναι σήμερα η μητρική εταιρεία ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Quest έχει ισχυρή παρουσία στους τομείς της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, έχει επενδύσει στη θερμοκοιτίδα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων IQbility και απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης. Εκτός Ελλάδας, οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Τουρκία) και του Αραβικού Κόλπου.

 

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ