COSMOTE: Ωριμάζουν ψηφιακά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της COSMOTE και του ELTRUN

1 Ιουνίου 2022 | Νέα Μελών

Η ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα – 2022

Αύξηση 10% στον Μ.Ο. του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας σε σχέση με το 2020
– Όσο πιο μεγάλη η ψηφιακή ωριμότητα, τόσο μεγαλύτερα και τα επιχειρηματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, με αύξηση πωλήσεων και μείωση κόστους
– Η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πόρων και δεξιοτήτων είναι τα βασικά εμπόδια στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ΜμΕ
– Συμμετοχή της COSMOTE στο νέο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία για ΜμΕ» του Ελλάδα 2.0 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
– Νέος κύκλος #GrowYourBusiness σε συνεργασία με το ΕLTRUN

Αυξητικές τάσεις στην ψηφιακή ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2022 καταγράφει η έρευνα «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό της COSMOTE. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταγράφεται αύξηση 10% στο μέσο όρο του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας σε σχέση με το 2020 και 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) βρίσκεται, ήδη, σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ 1 στις 2 ΜμΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια. Η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πόρων και δεξιοτήτων φαίνεται να είναι τα βασικά εμπόδια στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022 σε συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης έρευνας του 2020. Στην έρευνα αποτυπώνεται και ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που καταγράφει την ψηφιακή ωριμότητα τους, με βάση την υιοθέτηση και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών εργαλείων και υποδομών.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας, ανακοινώθηκαν επίσης: η συμμετοχή της COSMOTE στο νέο πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» του Ελλάδα 2.0 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ο νέος κύκλος του #GrowYourBusiness. Η νέα δράση #GrowYourBusiness θα ξεκινήσει το φθινόπωρο σε συνεργασία με το ELTRUN και θα προσφέρει δωρεάν και πιστοποιημένη online εκπαίδευση στις ΜμΕ από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Οι θεματικές του προγράμματος θα εστιάζουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μιας επιχείρησης, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το Digital Marketing, τα Social Media, το Internet of Things, κ.ά.

«Στην COSMOTE στεκόμαστε δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ψηφιακή τους ανάπτυξη, παράλληλα, με την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Η έρευνα που πραγματοποιoύμε με το ELTRUN, κάθε δύο χρόνια, προσφέρει μια σημαντική χαρτογράφηση της ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στη φετινή έρευνα βλέπουμε ότι, ενώ οι ΜμΕ σημειώνουν πρόοδο στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, εξακολουθούν να υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, ψηφιακών δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και η εξεύρεση πόρων. Για αυτούς τους λόγους εντείνουμε τη δράση μας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, συνεχίζοντας με τον επόμενο κύκλο της εκπαιδευτικής δράσης #GrowYourBusiness, με νέα αναβαθμισμένη μορφή, αλλά και συμμετέχοντας στο νέο πρόγραμμα στήριξης «Ψηφιακά Εργαλεία για τις ΜμΕ». Με ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και με την τεχνολογία μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.» δήλωσε ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing & CRM του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε σχετικά: «Παρά το μικρό τους μέγεθος, η έρευνα καταγράφει ότι 2 στις 3 ΜμΕ αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα λόγω COVID-19, ενώ 6 στις 10 ΜμΕ αποκόμισαν ποσοτικά οφέλη, όπως μείωση κόστους και αύξηση πωλήσεων. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η πλειοψηφία των ελληνικών ΜμΕ βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ψηφιακής ωριμότητας. Χρειάζεται επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ με περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για την προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ χρειάζονται συστηματικές και συντονισμένες δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

Αύξηση παρατηρείται στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και υποδομών από τις ΜμΕ το 2022 με την έρευνα να καταγράφει αυξημένα ποσοστά χρήσης τεχνολογιών για ψηφιακή παρουσία, ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεδιασκέψεις και ψηφιακές καμπάνιες. 8 στις 10 ΜμΕ φαίνεται να διαθέτουν παρουσία στο διαδίκτυο (Website), ενώ σημειώνεται και αύξηση σε 77% από 65% των εταιρειών που διαθέτουν Websites, τα οποία υλοποιήθηκαν από επαγγελματίες. Αύξηση 40% καταγράφηκε επίσης στις ΜμΕ, που διαθέτουν e-shop, ενώ φαίνεται ότι 6 στις 10 ΜμΕ χρησιμοποιούν σταθερά ERP ή CRM συστήματα.

Το 2022 παρατηρείται αύξηση 10% στον Μ.Ο. του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ σε σχέση με το 2020. Ο Μ.Ο. των εταιρειών με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας είναι σήμερα στο 4,49/10, ενώ το 2020 κυμαινόταν στο 4,06/10. Οι εταιρείες κατατάσσονται στον δείκτη, σύμφωνα με τη χρήση των 10 ψηφιακών τεχνολογιών που αξιοποιούν, σε πέντε εξελικτικά στάδια: 1-2 στοιχειώδες στάδιο (Elementary), 3-4 βασικό (Basic), 5-6 μεσαίο (Medium), 7-9 προχωρημένο (Advanced), 10 ιδεατό (Ideal). Σύμφωνα με την έρευνα καταγράφεται και αύξηση των εταιρειών που συγκαταλέγονται στο προχωρημένο στάδιο (Advanced). Πιο συγκεκριμένα 1 στις 5 ΜμΕ βρίσκεται, ήδη, σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ 1 στις 2 ΜμΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια (Elementary, Basic).

Λόγω του COVID-19, 1 στις 2 ΜμΕ χρησιμοποίησε περισσότερα εργαλεία για τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη και πραγματοποίησε περισσότερες digital προωθητικές ενέργειες. Επίσης 2 στις 3 ΜμΕ αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την πανδημία. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων χρόνων, 7 στις 10 ΜμΕ παρατήρησαν αύξηση της κίνησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και 1 στις 2 ΜμΕ με τηλεφωνικό κέντρο, κατέγραψε αύξηση στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας, καθώς και οι πρωτοβουλίες της COSMOTE για τη στήριξη των ΜμΕ μπορείτε να τα δείτε στο: growyourbusiness.gr

Η COSMOTE αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι ώστε να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενσωμάτωσή τους στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η ισότιμη πρόσβαση όλων στην ψηφιακή εποχή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης της COSMOTE, ταυτόχρονα με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού της αποτυπώματος.

Σχετικές πληροφορίες

COSMOTE

Η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου ΟΤΕ σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Με νέο κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», αποστολή της COSMOTE είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, παρακάμπτοντας ανισότητες και εμπόδια, ώστε να μπορεί ο καθένας μας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές δικτύων, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια και τα €1,5 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υπό την ενιαία εμπορική ονομασία COSMOTE.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ