COSMOTE: Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2022: 18η χρονιά υψηλών επιδόσεων με στόχο έναν κόσμο καλύτερο για όλους

20 Ιουνίου 2023 | Νέα Μελών
 • 2 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς
 • Συλλογή >730.000 συσκευών για ανακατασκευή και ανακύκλωση
 • Μείωση κατά 89% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από κατανάλωση ενέργειας
 • 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων
 • 32% γυναίκες σε θέσεις ευθύνης

Για 18η χρονιά ο Όμιλος ΟΤΕ αποτυπώνει στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης τις δράσεις και τις  επιδόσεις του για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και καταγράφει τη στρατηγική, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου για το 2022, περισσότερα από 730.000 τεμάχια συσκευών συγκεντρώθηκαν για ανακατασκευή ή ανακύκλωση, ενώ πέτυχε και την υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ICT αποβλήτων του, ενισχύοντας το θετικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Στον φετινό απολογισμό παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δράσεις και επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες: την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, και την ψηφιακή κοινωνία για όλους. Οι στρατηγικές προτεραιότητες είναι πλήρως εναρμονισμένες με εκείνες του Ομίλου της Deutsche Telekom.

Το περιεχόμενο του Απολογισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) λαμβάνοντας υπόψιν για πρώτη φορά την ανάλυση δύο διαστάσεων (Double Materiality), σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ανάπτυξης απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα ESRS (European Sustainability Reporting Standards και το GRI (Global Reporting Initiative). Η συγκεκριμένη ανάλυση προσδιορίζει αφενός τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης -κινδύνους και ευκαιρίες- που επιδρούν στη δραστηριότητα του Ομίλου, και αφετέρου τον τρόπο που ο Όμιλος μέσα από τη δραστηριότητά του επηρεάζει τα ουσιαστικά ζητήματα, που έχουν αναδείξει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα του: «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και τεράστια ευθύνη. Ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να δώσουμε λύσεις σε επείγοντα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων, η ενεργειακή κρίση. Και ευθύνη να κάνουμε την υπέρβαση, να κάνουμε περισσότερα από αυτά που μας αναλογούν, για να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Στον Όμιλο ΟΤΕ αναλαμβάνουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, και αξιοποιούμε την τεχνολογία, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Φτιάχνουμε τις δικτυακές υποδομές που χρειάζεται η χώρα για την επόμενη δεκαετία, ψηφιακοποιούμε το δημόσιο και τις επιχειρήσεις, απαντάμε στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών, του συγχρόνου ανθρώπου. Με το πάθος και τη δέσμευση της διοίκησης και των ανθρώπων μας, και με επίγνωση του ειδικού βάρους του Ομίλου ΟΤΕ για τη χώρα και την κοινωνία, θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε τη διαφορά.»

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΤΕ και παρουσιάζει τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις ενότητες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Επιδόσεις για το Περιβάλλον, με προτεραιότητες την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας

Στην πορεία για κλιματική ουδετερότητα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε το 2022 μείωση 89% στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις του από την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το 2017, φτάνοντας πιο κοντά στον στόχο για μηδενισµό (net-zero) ως το 2025. Επίσης και το 2022, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε να καταναλώνει ηλεκτρισμό, που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι μία ακόμη δέσμευση του Ομίλου για κλιματική ουδετερότητα.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΟΤΕ, αξιοποιώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας για τη διατήρηση και αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, πέτυχε το 2022 τον στόχο για 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων (από τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δίκτυο καταστημάτων, κτίρια και data centers). Επίσης, με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων συλλέχθηκαν περισσότερα από 730.000 τεμάχια συσκευών και εξοπλισμού για ανακατασκευή και ανακύκλωση, μέσα από τα σχετικά προγράμματα που λειτουργούν στο δίκτυο καταστημάτων και στα μεγάλα κτήρια του Ομίλου.

Επιδόσεις για την Κοινωνία, με προτεραιότητα τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους

 Ο Όμιλος ΟΤΕ θα έχει επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ έως το 2027 για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας, όπου όλοι μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονα δίκτυα και υψηλού επιπέδου τεχνολογικές υπηρεσίες. To 2022, o Όμιλος ΟΤΕ ήταν, για ακόμη μία χρονιά, ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες, υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου. Στόχος για τα τέλη του 2023 είναι η κάλυψη του 5G να φτάσει στο 90% και το FTTH να είναι διαθέσιμο σε 1,4 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί δράσεις για την ψηφιακή συμπερίληψη των πολιτών, όπως το Grow Your Business και την Εκπαιδευτική Ρομποτική & STEM, που είχαν ως αποτέλεσμα 6,7 εκατ. ωφελούμενους το 2022. Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ διέθεσε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, που ενισχύουν παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μαθητές και φοιτητές, τοπικές κοινωνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είχαν 8,2 εκατ. επωφελούμενους.

Οι αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης κατέχουν ξεχωριστή θέση και σημασία, χαρακτηρίζοντας την εργασιακή του κουλτούρα. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης έφτασε στο 32%, ενώ το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων άγγιξε το 41%. Εφαρμόζονται πολιτικές και συστήματα αμοιβών και επιβράβευσης που είναι κοινά για όλους και δεν διαφοροποιούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ παράλληλα επενδύονται πάνω από 4 εκατ. ευρώ το χρόνο στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων του, ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτυχθούν στην ψηφιακή εποχή.

COSMOTE

Η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου ΟΤΕ σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Με νέο κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», αποστολή της COSMOTE είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, παρακάμπτοντας ανισότητες και εμπόδια, ώστε να μπορεί ο καθένας μας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές δικτύων, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια και τα €1,5 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υπό την ενιαία εμπορική ονομασία COSMOTE.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ