COSMOTE: Όμιλος OTE – τρεις νέες αξιολογήσεις από δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης επιβεβαιώνουν σημαντικές επιδόσεις σε θέματα ESG

21 Σεπτεμβρίου 2021 | Νέα Μελών

– Για 13η χρονιά στο διεθνή δείκτη FTSE4Good Emerging και για 3η χρονιά στη λίστα Best Emerging Performers Ranking από την Vigeo Eiris της Moody’s ESG Solutions
– Από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες στο νέο δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών Athex ESG

Τις σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG-Environmental, Social, Governance) επιβεβαιώνουν οι αξιολογήσεις και η συμμετοχή του σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης μαζί με κορυφαίες εταιρίες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ παραμένει για 13η χρονιά βάσει κριτηρίων ESG στη σειρά διεθνών δεικτών FTSE4Good αλλά και στη λίστα Best Emerging Performers Ranking από την Vigeo-Eiris της Moody’s ESG Solutions. Επίσης, ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εισηγμένες εταιρίες, που συμπεριλαμβάνονται στο νέο δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα αποτελέσματά του βάσει κριτηρίων ESG.

«H βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον άρρηκτα συνυφασμένη με την επιχειρηματική πρακτική, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να παράγουν αξία μακροπρόθεσμα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπεύθυνα βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των επόμενων γενιών. Στον Όμιλο ΟΤΕ από πολύ νωρίς έχουμε επιλέξει τα ζητήματα ESG ως κομβικά στοιχεία της στρατηγικής και της λειτουργίας μας. Η αξιολόγηση και η συμμετοχή του ΟΤΕ σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης για άλλη μια χρονιά δείχνει ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.», ανέφερε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ και του τρόπου λειτουργίας του. Ακολουθεί κριτήρια και διεθνή πρότυπα για τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη μέτρηση των επιδόσεών του. Προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελούν η βελτίωση του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού αποτυπώματος του, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο.

O OTE συνολικά ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις αναλυτών και συμμετέχει σε σειρά δεικτών, όπως: FTSE4Good, VIGEO-EIRIS Βest Emerging Performers, δείκτης ΑΤΗΕΧ ESG, “Prime” Corporate ESG Performance από ISS-ESG, MSCI ESG Research, CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και στο δείκτη 2020 Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI).

Aξιολόγηση Ά εξαμήνου 2021 δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης

FTSE4Good Emerging Index

Για 13η χρονιά ο ΟΤΕ αξιολογήθηκε και παραμένει στη σειρά δεικτών για βιώσιμες επενδύσεις (sustainable investment) FTSE4Good, ως μία από τις 7 εταιρείες στην Ελλάδα που συγκαταλέγονται στον δείκτη FTSE4Good Emerging Index. Συνολικά, στον συγκεκριμένο δείκτη συμμετέχουν 560 εταιρείες από 24 χώρες, εκ των οποίων 40 εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών FTSE Russell με σκοπό την αξιολόγηση των εταιρειών με σημαντικές ESG επιδόσεις. Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιοποιείται από πλήθος φορέων της αγοράς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων.

Vigeo-Eiris Best Emerging Market Performers Ranking

Ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται για 3η χρονιά στη λίστα Best Emerging Performers Ranking από την Vigeo-Eiris, της Moody’s ESG Solutions, ως μία από τις 100 πιο ώριμες εταιρείες από αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα ESG. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 843 εταιρείες από 36 κλάδους σε 31 χώρες. Μόνο οι 100 με την υψηλότερη βαθμολογία εντάσσονται στη συγκεκριμένη λίστα. Ο ΟΤΕ είναι μία από τις συνολικά 4 εταιρείες στην Ελλάδα, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δείκτη.

Η Moody’s ESG Solutions Group ανήκει στην Moody’s Corporation. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα ESG και κλιματικής αλλαγής-ρίσκου, όπως οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και η παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών για βιώσιμη χρηματοδότηση. Για αυτά τα θέματα αξιοποιούνται η εμπειρία της Moody’s και των υπηρεσιών Moody’s Investors Service και Moody’s Analytics.

Δείκτης ΑΤΗΕΧ ESG

Στo νέο Athex ESG Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών συγκαταλέχθηκε ο ΟΤΕ μαζί με άλλες 34 εισηγμένες εταιρείες. O Δείκτης παρακολουθεί την χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα ESG. Για την αξιολόγηση των εταιρειών, αξιοποιήθηκε η μελέτη του «Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών» του Ε.Κ.ΠΑ. για το βαθμό υιοθέτησης από τις εισηγμένες εταιρείες ESG δράσεων, όπως αυτές αναφέρονται στα δημοσιευμένα στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών» του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τον οδηγό αξιοποιεί τα τελευταία 2 χρόνια ο ΟΤΕ για την ανάπτυξη του ετήσιου Ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.

COSMOTE

Η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου ΟΤΕ σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Με νέο κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», αποστολή της COSMOTE είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, παρακάμπτοντας ανισότητες και εμπόδια, ώστε να μπορεί ο καθένας μας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές δικτύων, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια και τα €1,5 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υπό την ενιαία εμπορική ονομασία COSMOTE.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ