MYTILINEOS: Oλοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών έργων στη Χιλή

11 Ιανουαρίου 2024 | Νέα Μελών
 • Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει, κατασκευάζει και χρηματοδοτεί χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 588 MW στη Χιλή
 • Μόλις κατασκευαστούν τα έργα θα παράγουν ετησίως περίπου 1,6 TWh «πράσινης» ενέργειας
 • Η κύρια χρηματοδότηση ανέρχεται σε $315 εκατ. ενώ επιπλέον έχουν εξασφαλιστεί $60 εκατ. για κάλυψη λοιπών αναγκών.

  Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία – non-recourse financing), ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 588 MWp,  μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων BNP Paribas, Intesa San Paolo, Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation, Rabobank και Santander Chile.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποκτήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021 στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης της MYTILINEOS στην αγορά της Χιλής, μίας από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, με άφθονους ηλιακούς πόρους και φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από μια κύρια χρηματοδότηση ποσού $315 εκατ. καθώς και χρηματοδοτική γραμμή για κάλυψη αναγκών ΦΠΑ $30 εκατ. και πιστωτική γραμμή  $32 εκατ. για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

Μόλις κατασκευαστούν, τα φωτοβολταϊκά πάρκα Willka, Doña Antonia, Tocopilla και Tamarico στη Χιλή θα παράγουν ετησίως περίπου 1,6 τεραβατώρες (TWh) «πράσινης» ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 600.000 τόνους CO2 ετησίως.

Τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια κατασκευής:

 • Το έργο Willka ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο και πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Πρόκειται για μία επένδυση άνω των $110 εκατ. που συνιστά τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το έργο θα παράγει ενέργεια ισχύος 109,2 MWp, ικανή να ηλεκτροδοτήσει περισσότερα από 105.000 σπίτια κάθε χρόνο.
 • Το έργο Doña Antonia θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2024
 • Τα έργα Tocopilla θα Tamarico αναμένεται να ενεργοποιηθούν κατά το Β’ τρίμηνο του

Η πλειοψηφία της ενέργειας που θα παράγεται από τα τέσσερα έργα θα πωλείται στην Enel Chile στο πλαίσιο αντίστοιχων 10ετών συμφωνιών πώλησης ενέργειας. Τα έργα θα είναι επίσης επιλέξιμα για να λάβουν πληρωμές δυναμικότητας από τον συντονιστή του δικτύου.

Η MYTILINEOS συνεχίζει να αναπτύσσει το ηλιακό της χαρτοφυλάκιο στη Χιλή, προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και κατασκευής πρόσθετων έργων από το 2024 και μετά, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Λατινικής Αμερικής.

Η Χιλή είναι σημαντική αγορά για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της MYTILINEOS, που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού. Η Εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη στη Χιλή, όχι μόνο ως ένας integrated developer, αλλά και ως κορυφαίος εργολάβος EPC για τρίτους, με χαρτοφυλάκιο ισχύος 600MW.

Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση έργων της MYTILINEOS στη Χιλή και την πέμπτη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων διεθνώς.

Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS, το  οποίο αποτελείται από έργα σε περισσότερες από 30 χώρες και επεκτείνεται δυναμικά, ξεπερνά τα 13,8GW με τα λειτουργικά και ώριμα έργα να ανέρχονται σε 4,9GW, ενώ τα έργα σε πρώιμο και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης ανέρχονται σε 9GW.

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με μέγιστη ισχύ 1.1GW.

Η Milbank και η Larrain ενήργησαν ως σύμβουλοι της MYTILINEOS, οι White & Case και Garrigues ως σύμβουλοι των δανειστών, η G-Advisory ως τεχνικός σύμβουλος, ο DNV Antuko ως σύμβουλος αγοράς, η Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος και η KPMG σύμβουλος  φορολογικών θεμάτων και ελεγκτής χρηματοοικονομικών μοντέλων.

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι ένας από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας και σύμβολο της υγιούς και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας σε σταθερή πορεία διεθνούς ανάπτυξης, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας μέσω των θυγατρικών του εταιρειών.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου MYTILINEOS και μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων ΕPC (Engineering – Procurement – Construction) με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής.  Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιομηχανική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδικευμένα μηχανολογικά εξαρτήματα και να έχει ισχυρή παρουσία σε έργα Υποδομών και Άμυνας.

Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2005, ο Όμιλος MYTILINEOS κατέστησε στρατηγικής σημασίας την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ (ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη) αποτελούν κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

H Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως παραγωγός, με ιδιωτικές επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθειά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Τέλος, η M&M GAS έχει συσταθεί από τους Ομίλους MYTILINEOS και MOTOR OIL το 2010 και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). H εταιρεία στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης, με ανταγωνιστικούς όρους, των αναγκών των δύο Ομίλων σε φυσικό αέριο καθώς και στην εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους. Το 2014, η M&M Gas έκανε πραγματικότητα την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύτηκε φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή. Η εταιρεία παρέδωσε ποσότητα υγροποιημένου αερίου στην ΕΛΒΑΛ του Ομίλου Βιοχάλκο, έναν από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ