ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες για στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας

8 Οκτωβρίου 2015 | Νέα Μελών
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, μέσα από τις θυγατρικές του σχεδιάζει και υλοποιεί με συνέπεια και συνέχεια επιχειρηματικές επενδύσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του στην εγχώρια αγορά αλλά και στην εδραίωση της θέσης του μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανικών ομίλων της Ευρώπης στη Βαριά Βιομηχανία της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών. Με πειθαρχημένη και οραματική στρατηγική και έχοντας θωρακιστεί απέναντι στις προκλήσεις της εγχώριας κρίσης, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πιστεύοντας στη δυναμικής της χώρας επενδύει σε αυτή και τους ανθρώπους της, διευρύνοντας τους τομείς της δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας νέες, δυνατές υποδομές για το αύριο.
Σήμερα ο Όμιλος, συνεχίζει το πολυετές και συνεπές επενδυτικό του πλάνο στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση ανθρώπων, πρώτων υλών και τεχνολογιών, την προώθηση βιομηχανικών καινοτομιών και προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται και δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους μετόχους.
Πιο συγκεκριμένα η Αλουμίνιον της Ελλάδος προχώρησε την τελευταία χρονιά νέες επενδύσεις ύψους 33 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικότητας δημιουργώντας 136 νέες θέσεις εργασίας εντός του 2015.
Η ΜΕΤΚΑ ακόμα και στη περίοδο της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα επένδυσε 6 εκατ. ευρώ σε σύγχρονο βιομηχανικό εξοπλισμό αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό και τις θέσεις εργασίας στα δυο εργοστάσια. 
Παράλληλα, η Protergia συνεχίζει το επενδυτικό της έργο με την κατασκευή επιπλέον 130MW έως το τέλος του 2016, ενώ περισσότερα από 700MW βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Η επένδυση αυτή συνολικού ύψους €200 εκατ. στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιδιώκει παράλληλα τη δημιουργία αρκετών έμμεσων θέσεων εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη μεταφράζεται σε αποφάσεις και πράξεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και προάγουν τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον.
Για τον Όμιλο, η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον παραμένει ακλόνητη, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η οποία καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη συνεισφορά των επιχειρήσεων ως κοινωνικών εταίρων.
Πρόκειται για μια υπόσχεση, η οποία ενδυναμώνει την πορεία προσφοράς και την ενεργό παρουσία του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που προσμετρά παραπάνω από 20 χρόνια. 
Στο πλαίσιο, αυτό ο Όμιλος:
Αναβάθμισε το επίπεδο (από Active σε Advanced) της έκθεσης προόδου που υποβάλλει σε ετήσια βάση, ως δέσμευση της συμμετοχής του στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ Global Compact.
Πραγματοποίησε διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης του Κοινωνικού του Απολογισμού για το 2013 αναβαθμίζοντας το επίπεδο του (από Β σε Α+) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI, G3.1.
Ξεκίνησε την εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064, στις θυγατρικές του εταιρείες, για την καταγραφή των πηγών και την μέτρηση των εμπομπών CO2 με στόχο τη σταδιακή, και όπου είναι εφικτό, μείωσή τους.
Συμμετείχε για 4η συνεχόμενη χρονιά στην ετήσια έρευνα του Διεθνή Οργανισμού Παροχής Χρηματοπιστωτικών Δεδομένων Bloomberg, ESG Survey, η οποία υλοποιείται στη βάση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, διατήρησαν τον Όμιλο στην 1η θέση, ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές, ενώ σε επίπεδο διεθνούς κατάταξης ο Όμιλος παρουσίασε αισθητή βελτίωση καταλαμβάνοντας την 5η θέση, συγκριτικά με την 9η που κατείχε στην αντίστοιχη έρευνα του 2013.
Ήταν από τις πρώτες 10 εταιρείες στην Ελλάδα που υπέγραψε την πρωτοβουλία του Οργανισμού Global Compact “Call for Action”, στο τέλος του 2014, ενάντια στα φαινόμενα της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαφάνειας, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς στον κοινωνικό διάλογο. H πρωτοβουλία της ετήσιας διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, ως θεσμός πλέον του Ομίλου, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με απόλυτη συνέπεια και διέπεται από διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και αυτό-βελτίωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, και για 5η συνεχόμενη χρονιά, το 2014 πραγματοποιήθηκε φόρουμ τοπικού χαρακτήρα, στο εργοστάσιο της εταιρείας ΜΕΤΚΑ στο Βόλο, ενώ για πρώτη φορά υιοθετήθηκε η μέθοδος των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για τις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ και PROTERGIA. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ο Όμιλος κατάφερε να ενημερώσει για τις δράσεις και τις επιδόσεις του σε θέματα βιωσιμότητας περισσότερα από 260 Ενδιαφερόμενα Μέρη του, ενώ κατέγραψε περισσότερες από 40, προτάσεις, παρεμβάσεις και ιδέες τους, τις οποίες θα αξιοποιήσει, ενσωματώνοντας τις πιο αξιόλογες από αυτές, στην επιχειρηματική του στρατηγική.

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι ένας από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας και σύμβολο της υγιούς και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας σε σταθερή πορεία διεθνούς ανάπτυξης, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας μέσω των θυγατρικών του εταιρειών.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου MYTILINEOS και μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων ΕPC (Engineering – Procurement – Construction) με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής.  Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιομηχανική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδικευμένα μηχανολογικά εξαρτήματα και να έχει ισχυρή παρουσία σε έργα Υποδομών και Άμυνας.

Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2005, ο Όμιλος MYTILINEOS κατέστησε στρατηγικής σημασίας την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ (ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη) αποτελούν κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

H Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως παραγωγός, με ιδιωτικές επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθειά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Τέλος, η M&M GAS έχει συσταθεί από τους Ομίλους MYTILINEOS και MOTOR OIL το 2010 και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). H εταιρεία στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης, με ανταγωνιστικούς όρους, των αναγκών των δύο Ομίλων σε φυσικό αέριο καθώς και στην εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους. Το 2014, η M&M Gas έκανε πραγματικότητα την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύτηκε φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή. Η εταιρεία παρέδωσε ποσότητα υγροποιημένου αερίου στην ΕΛΒΑΛ του Ομίλου Βιοχάλκο, έναν από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ