MYTILINEOS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιδόσεων ESG 2022

17 Ιουλίου 2023 | Νέα Μελών

Χρονιά ιστορικών υψηλών επιδόσεων τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνησης (ESG) ήταν το 2022, για τη MYTILINEOS. Η διαχείριση της  Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της Εταιρείας, ενίσχυσε περαιτέρω την ικανότητά της να αναπτύσσεται επιχειρηματικά και οικονομικά, παράλληλα με τη δέσμευσή της στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευ. Μυτιληναίος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022: «H ολιστική διαχείριση ενός πλήθους κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) σε συνδυασμό με τα οικονομικά κριτήρια που υιοθετούμε, έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον, με ακόμα πιο δυναμική προοπτική».

Το 2022, η MYTILINEOS συγκαταλέχθηκε στο κορυφαίο 10% των εταιρειών στον κλάδο δραστηριότητάς της σε 8 από τους 11 δείκτες ΕSG που συμμετέχει (Arabesque, Bloomberg, CDP Ecovadis, FTSE Russell, Ideal Ratings, ISS, MSCI, Refinitiv, S&P CSA, Sustainalytics) και εντάχθηκε για πρώτη φορά στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices), που αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας. Σημειώνεται, πως η MYTILINEOS είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία, που συμμετέχει στον δείκτη DJSI Emerging Markets.

Η 15η κατά σειρά  Έκθεση: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το έτος 2022 της MYTILINEOS περιλαμβάνει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με:

 • τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προσεγγίζει τα πιο σημαντικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • τις σημαντικές πολιτικές και δεσμεύσεις που η MYTILINEOS αναλαμβάνει,
 • τους τρόπους διαχείρισης των επιδράσεων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία
 • τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τη γενικότερη πρόοδό της σε σχέση με τους στόχους της.

Στην Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στα σημαντικά επιτεύγματα της Εταιρείας για το 2022, μεταξύ των οποίων:

 • η μείωση -15,5% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019 των απόλυτων τιμών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της συνέχισης της υλοποίησης των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών CO2 σε όλους τους Επιχειρηματικούς Τομείς, παράλληλα με την επέκταση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • η αποτύπωση σεναρίων προσαρμογής της Εταιρείας στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD),
 • η αύξηση 12,3%, της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης), διατηρώντας παράλληλα το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
 • τα μηδενικά περιστατικά δυστυχημάτων και τραυματισμών με σοβαρές συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα εμπέδωσης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία καθολικά εντός της Εταιρείας.
 • η υποστήριξη 80.000 πολιτών, μέσω των 16 και πλέον βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και ειδικών κοινωνικών δράσεων.
 • η αξιολόγηση βασικών προμηθευτών της Εταιρείας μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων ESG, παράλληλα με τη συνέχιση παροχής εκπαίδευσης για τη βελτίωση του επιπέδου ωριμότητάς τους σε θέματα ESG.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες της Έκθεσης[1]: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το έτος 2022, και σας καλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να συμβάλετε στη βελτίωσή της, απαντώντας στο σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται διαθέσιμο ΕΔΩ.

Τέλος, στα microsites Sustainability Actions Map & Integrated value creation Scorecard, καθώς και στην ενότητα ESG Scorecard, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, παρουσιάζεται η αξία που δημιουργεί η δραστηριότητα της MYTILINEOS, καθώς και ο τρόπος που η Εταιρεία συνθέτει τα βασικά οικονομικά της στοιχεία με τις επιδόσεις της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

[1]Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα τoυ Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), βασικούς δείκτες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact, το AA1000AP 2018 Accountability Principles Standard και λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000. Επιπλέον, η Έκθεση είναι σύμφωνη με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Επίσης, έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή, KPMG, σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000 και τις απαιτήσεις ενός Τύπου 2 έργου διασφάλισης, όπως αυτές ορίζονται από το Πρότυπο Διασφάλισης AA1000AS.

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι ένας από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας και σύμβολο της υγιούς και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας σε σταθερή πορεία διεθνούς ανάπτυξης, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας μέσω των θυγατρικών του εταιρειών.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου MYTILINEOS και μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων ΕPC (Engineering – Procurement – Construction) με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής.  Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιομηχανική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδικευμένα μηχανολογικά εξαρτήματα και να έχει ισχυρή παρουσία σε έργα Υποδομών και Άμυνας.

Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2005, ο Όμιλος MYTILINEOS κατέστησε στρατηγικής σημασίας την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ (ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη) αποτελούν κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

H Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως παραγωγός, με ιδιωτικές επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθειά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Τέλος, η M&M GAS έχει συσταθεί από τους Ομίλους MYTILINEOS και MOTOR OIL το 2010 και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). H εταιρεία στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης, με ανταγωνιστικούς όρους, των αναγκών των δύο Ομίλων σε φυσικό αέριο καθώς και στην εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους. Το 2014, η M&M Gas έκανε πραγματικότητα την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύτηκε φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή. Η εταιρεία παρέδωσε ποσότητα υγροποιημένου αερίου στην ΕΛΒΑΛ του Ομίλου Βιοχάλκο, έναν από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ