Accenture: Μελέτη της Accenture διαπιστώνει χάσμα αντίληψης μεταξύ εργαζομένων και διοικήσεων όσον αφορά την εργασία και την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

16 Φεβρουαρίου 2024 | Νέα Μελών

Για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, οι οργανισμοί οφείλουν να επανεφεύρουν την εργασία, να μετασχηματίσουν το εργατικό δυναμικό και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους εργαζομένους

Νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κοιτάξουν πέρα από τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει συγκεκριμένα καθήκοντα/ ρόλους και να διευρύνουν την αξιοποίησή της, επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες στους οργανισμούς τους και την εμπειρία που βιώνουν οι εργαζόμενοί τους.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων οφείλουν να μαθαίνουν και να ηγούνται με νέους τρόπους, οι οποίοι παράγουν οικονομική αξία, οδηγούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ωφελούν τους ανθρώπους τους. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των στελεχών δηλώνουν ότι δε διαθέτουν ούτε την τεχνολογία ούτε την τεχνογνωσία προκειμένου να ωθήσουν την επανεφεύρεση των οργανισμών τους για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η μελέτη «Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI» αναδεικνύει τις αντικρουόμενες απόψεις εντός των οργανισμών και αποκαλύπτει ένα κρίσιμο χάσμα εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ενώ 95% των εργαζομένων βλέπει θετικά την αξιοποίηση της GenAI, ταυτόχρονα 60% ανησυχεί για την απώλεια θέσεων εργασίας, το άγχος και την ψυχική εξουθένωση.

Τα ευρήματα φανερώνουν επίσης το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των αντιλήψεων των εργαζομένων και των διοικήσεων για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας. Ενώ 60% των εργαζομένων ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας τους, λιγότερο από το ένα τρίτο των ηγετικών ομάδων θεωρούν ότι η απώλεια θέσεων αποτελεί ανησυχία για τους εργαζομένους τους. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα των οργανισμών δε διαθέτουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα και εμπειρίες για τους εργαζόμενους τους.

Με βάση προηγούμενη μελέτη της Accenture (Care to do Better) αναφορικά με τους παράγοντες που ξεκλειδώνουν τη δυναμική των ανθρώπων στο χώρο εργασίας, η τωρινή μελέτη δείχνει ότι η καλλιέργεια ενός θετικού προσήμου (Net Better Off) στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας και της υποστήριξης για διαρκή μάθηση, αποτελεί ένα σαφή δρόμο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ομαλή υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι αναπτύσσουν μεγαλύτερη άνεση με την τεχνολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την αξιοποιήσουν στην εργασία τους.

«Η επιτυχία ξεκινά με ηγετικά στελέχη που είναι πρόθυμα να μάθουν και να ηγηθούν με νέους τρόπους, να διευρύνουν την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουν αξία και να διασφαλίσουν ότι η εργασία βελτιώνεται για όλους», δήλωσε η Ellyn Shook, Chief Leadership and Human Resources Officer της Accenture. «Αρκεί μια απλή ερώτηση: αισθάνονται οι εργαζόμενοί μας «καλύτερα»; Αυτό όχι μόνο ξεκλειδώνει τις δυνατότητες των ανθρώπων και οδηγεί στην ανάπτυξη κερδοφορίας, αλλά ανοίγει επίσης το δρόμο για τους εργαζόμενους να αισθάνονται άνετα, να έχουν εμπιστοσύνη και να είναι έτοιμοι να εργαστούν με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που μάθαμε από το παρελθόν ως διοικήσεις είναι ότι το μέλλον εξαρτάται από εμάς. Συνεπώς, η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων είναι στο χέρι μας».

Οι «Reinventors» οδηγούν τις εξελίξεις

Μόλις 9% των οργανισμών «ηγείται» όσον αφορά τις δυνατότητές τους για επανεφεύρεση και για μεγιστοποίηση της αξίας της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας παράλληλα την επάρκεια και το επίπεδο άνεσης και ευχέρειας των εργαζομένων τους με την τεχνολογία. Περισσότεροι από τους μισούς Reinventors μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους επανασχεδιάζοντας θέσεις εργασίας και ρόλους με άξονα την Gen AI, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους τους σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής. Επιπρόσθετα, 47% των Reinventors σκέφτονται μεγαλόπνοα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες τους θα απαιτήσουν σημαντικές αλλαγές για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Generative AI έχει βαθύτερο αντίκτυπο από κάθε προηγούμενη τεχνολογία. Η μελέτη μας υπογραμμίζει την ανάγκη οι οργανισμοί να έχουν μια συνολική στρατηγική επανεφεύρεσης με άξονα την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που να αγγίζει όλη την αλυσίδα αξίας -όχι μόνο ρόλους και εργασίες όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει ή να αυτοματοποιήσει τον τρόπο που λειτουργούμε ήδη», δήλωσε ο Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer της Accenture. «Για τη διεύρυνση της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, απαιτείται μια ευρύτερη οπτική που να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία, που να καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό εν μέσω αυτής της αλλαγής και που να δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία για όλους».

Ως μέρος της στρατηγικής τους για επανεφεύρεση, κορυφαίοι οργανισμοί εργάζονται για να αναπτύξουν ένα νέο εργατικό δυναμικό επενδύοντας στη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και στην ενοποίηση δεδομένων, ώστε να έχουν τις προγνωστικές ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των ανθρώπων τους και της επιχείρησής τους. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων μαζί με δεξιότητες τεχνολογίας, και διπλάσιες πιθανότητες να επιτύχουν κέρδη παραγωγικότητας +20% στα επόμενα τρία χρόνια. Υιοθετώντας αυτές τις δράσεις, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν $10,3 τρις παγκόσμια οικονομική αξία έως το 2038.

Αυτή η προσέγγιση οφείλει να ξεκινά από την κορυφή. Για να μπορέσουν οι διοικήσεις να φέρουν επιτυχώς μια αλλαγή αυτού του μεγέθους στον οργανισμό τους, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εργασία, όχι απλά αυτό που κάνουν, αλλά και πώς το κάνουν, έχει νόημα για όλους. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα (94%) ανέφεραν ότι είναι έτοιμοι να αποκτήσουν δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αν και μόλις το 5% των οργανισμών παρέχει σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με την τεχνητή νοημοσύνη να μαθαίνει τόσο από δεδομένα όσο και από αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των αλγορίθμων, η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας και η προώθηση μιας κουλτούρας «teach to learn» είναι μέγιστης σημασίας.

Καθώς το μέλλον της εργασίας συνεχίζει να εξελίσσεται, οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στην ανάπτυξη κατανόησης και εμπιστοσύνης, θα ξεχωρίσουν τους κορυφαίους οργανισμούς τόσο σε επίπεδο κουλτούρας όσο και απόδοσης.

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI

Accenture Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών.

Τα 624.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια -απασχολώντας πλέον περισσότερους από 1.000 συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδο management και technology consulting.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ