Accenture: Μελέτη: Η ανθρώπινη σύνδεση και η εμπιστοσύνη συμβάλλουν θετικά στην παραγωγικότητα, στη διατήρηση του ταλέντου και στην αύξηση των εσόδων για τις επιχειρήσεις

10 Ιουνίου 2022 | Νέα Μελών

Μόνο 1 στους 6 ανθρώπους αισθάνεται ισχυρά συνδεδεμένος με την εργασία του

Οι ολοκληρωμένες (omni-connected) εμπειρίες βοηθούν τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Σε μια εποχή όπου η αγορά ταλέντου βρίσκεται σε αναταραχή και οι επιχειρήσεις προσπαθούν ακόμα να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας, νέα μελέτη της Accenture αποκαλύπτει ότι μόνο ένας στους έξι ανθρώπους αισθάνεται συνδεδεμένος με την εργασία του. Μάλιστα, οι άνθρωποι που εργάζονται από το γραφείο έχουν χαμηλότερο βαθμό σύνδεσης.

Η μελέτη της Accenture «Organizational culture: From always connected to omni-connected» σκιαγραφεί το πώς οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την κουλτούρα και το αίσθημα σύνδεσης παρέχοντας ολοκληρωμένες εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν ολιστικά, αναπτύσσοντας την καριέρα τους, οικοδομώντας σχέσεις και δημιουργώντας αξία και αντίκτυπο -τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ανεξάρτητα από το φυσικό χώρο από όπου εργάζονται.

Η μελέτη αμφισβητεί την υπόθεση ότι μόνο η εργασία στο γραφείο κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι. Για την ακρίβεια, το 42% των εργαζομένων στο γραφείο δηλώνει ότι δεν αισθάνεται σύνδεση με την εργασία του, σε σύγκριση με το 36% όλων όσοι ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και το 22% όλων όσοι εφαρμόζουν αποκλειστικά τηλεργασία. Ενώ ο διαπροσωπικός χρόνος και σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας, η φυσική εγγύτητα που στερείται υποστήριξης από τις ηγετικές ομάδες, ευελιξίας, τεχνολογικών υποδομών ή αίσθησης σκοπού δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη τους ανθρώπους να αισθάνονται βαθύτερη σύνδεση με την εργασία τους αλλά και μεταξύ τους.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδά τους κατά 7,4%. Οι εμπειρίες αυτές βοηθούν επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύουν το 59% της πρόθεσης ενός εργαζομένου να παραμείνει στη δουλειά του. Επιπρόσθετα, ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των omni-connected ατόμων δηλώνει ότι μπορεί να είναι παραγωγικό οπουδήποτε.

«Οι άνθρωποι και η κουλτούρα αποτελούν δομικά στοιχεία ανταγωνιστικής διαφοροποίησης των οργανισμών και βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Καθώς οι άνθρωποι επαναξιολογούν ουσιαστικά τις σχέσεις τους με την εργασία, οι ηγετικές ομάδες έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την κουλτούρα κοιτάζοντας πέρα από το χώρο και τον τόπο», δήλωσε η Ellyn Shook, Chief Leadership and Human Resources Officer της Accenture. «Δημιουργώντας ολοκληρωμένες εμπειρίες, οι ηγετικές ομάδες θέτουν το στοιχείο των σχέσεων ως προτεραιότητα και δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο κάθε άτομο μπορεί να εργαστεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του – με τρόπους που το εξυπηρετούν, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και οδηγεί σε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα».

Η οικοδόμηση ενός omni-connected οργανισμού

Μόνο το 17% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι βιώνει και επωφελείται από ολοκληρωμένες εμπειρίες στον εργασιακό τους χώρο. Η μελέτη παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τα υψηλόβαθμα στελέχη προκειμένου να δημιουργήσουν τις εμπειρίες αυτές, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα, συμβάλλουν στη διατήρηση του ταλέντου και αυξάνουν τα έσοδα.

Οι ηγετικές ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν ικανοποιώντας τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων. Τα ευρήματα βασίζονται στην προηγούμενη μελέτη της Accenture «Net Better Off», η οποία εντόπισε τις έξι ανθρώπινες ανάγκες που, όταν ικανοποιηθούν, ξεκλειδώνουν τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων των ανθρώπων στην εργασία.

Η μελέτη προσδιορίζει επίσης τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εμπειριών:

Σύγχρονη ηγεσία: Εφαρμογή ενός στυλ ηγεσίας, όπου αρχικά οι ηγετικές ομάδες ακούν τους ανθρώπους τους και εν συνεχεία μετατρέπουν τις δεσμεύσεις τους σε πράξεις. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό. Με την τακτική και διαφανή επικοινωνία, οι ηγετικές ομάδες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους τους.

Κουλτούρα: Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τη σύνδεση ανάμεσα στη δουλειά τους και στον ευρύτερο εταιρικό σκοπό είναι πιο ικανοποιημένοι και έχουν μεγαλύτερο βαθμό σύνδεσης. Οι ηγετικές ομάδες μπορούν να ενισχύσουν αυτή τη σύνδεση υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι διαφορετικές ιδέες και εμπειρίες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού, δημιουργώντας παράλληλα ένα περιβάλλον που συνδράμει και φροντίζει για τη συνολική υγεία των εργαζομένων τους.

Ευέλικτη οργάνωση: Οι ολοκληρωμένες εμπειρίες βοηθούν τους ανθρώπους να είναι παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκονται. Οι ηγετικές ομάδες πρέπει να επεκτείνουν την έννοια της ευελιξίας για να εξετάσουν επίσης πότε και πώς λειτουργούν καλύτερα τα άτομα. Από εκεί μπορούν να δημιουργήσουν κατάλληλα πλαίσια που είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Τεχνολογία: Το πρώτο βήμα είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης στο cloud. Το επόμενο βήμα είναι να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το metaverse και παράλληλα η αυτονομία να βελτιώσουν τις καθημερινές τους διαδικασίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και δεδομένα.

«Οι ηγέτες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση, τη δημιουργία και την απελευθέρωση της δυναμικής των ανθρώπων τους και συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να επαναξιολογήσουν την κουλτούρα και τον τρόπο εργασίας τους», δήλωσε η Christie Smith, Global Lead for Talent & Organization της Accenture. «Δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο εστιάζει στη σύνδεση, την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη, οι ηγέτες δείχνουν έμπρακτα ότι σέβονται και εκτιμούν το χρόνο και το ταλέντο των ανθρώπων τους, γεγονός το οποίο η μελέτη μας δείχνει ότι οδηγεί σε αύξηση εσόδων και παραγωγικότητας».

Σχετικά με τη μελέτη
Η Accenture Research διεξήγαγε μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2021 μια παγκόσμια έρευνα σε 1.100 υψηλόβαθμα στελέχη και 5.000 εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, από 12 χώρες και 10 κλάδους

Accenture Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών.

Τα 624.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια -απασχολώντας πλέον περισσότερους από 1.000 συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδο management και technology consulting.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ