Accenture A.E.: Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές (CFOs) Παίζουν Σημαντικό Ρόλο στις Αποφάσεις Ψηφιακών Επενδύσεων των Εταιρειών

5 Φεβρουαρίου 2019 | Νέα Μελών
Το 76% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συμφωνούν ότι η φύση των χρηματοοικονομικών θα συνεχίσει να κινείται από παραδοσιακές οικονομικές δεξιότητες σε ψηφιακές και στατιστικές, καθώς και σε ικανότητες συνεργασίας
 
Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να οδηγούν τις ψηφιακές εξελίξεις στους οργανισμούς τους (digital disruption), σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Accenture. Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές στις μέρες μας επιβλέπουν πολλά περισσότερα από τη χρηματοοικονομική λειτουργία και αποτελούν κομβικό σημείο σε ότι αφορά την κατεύθυνση των ψηφιακών επενδύσεων σε όλο το εύρος του οργανισμού καθώς επίσης στη διαχείριση του οικονομικού αντικτύπου και αποτελεσμάτων τους.
Η έρευνα The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise διαπιστώνει ότι οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές έχουν επεκταθεί πέρα από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς τους ρόλους σε πεδία που έχουν ευρύτερη επίδραση για την εταιρεία. Συγκεκριμένα, 81% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών θεωρούν τον εντοπισμό και τον προσανατολισμό προς νέα πεδία παραγωγής αξίας για την επιχείρησή τους ως μια από τις κυριότερες ευθύνες τους. Παράλληλα, το 77% θεωρούν ότι η κατεύθυνση του λειτουργικού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης βρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων τους.
 
«Ο ρόλος των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια από τη θέση του λογιστή στη θέση του επιχειρηματικού εταίρου και πλέον σε αυτή του στρατηγικού συμβούλου, αποτελώντας μάλιστα τον ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά τα αποτελέσματα των ψηφιακών επενδύσεων», είπε ο Steve Culp, Managing Director στην Accenture και παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα Finance & Risk της εταιρείας. «Πρόσθετα, οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές γίνονται γρήγορα οι «ψηφιακοί θεματοφύλακες» των οργανισμών τους, αξιοποιώντας τεχνικές αναλύσεις πρόβλεψης και την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο να ερμηνεύσουν καλύτερα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις που παράγουν αξία, βελτιώνουν την αποδοτικότητα και καθιστούν εφικτή τη στρατηγική, ξεπερνώντας έτσι τα παραδοσιακά όρια της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.»
 
O CFO ως Ηγέτης Ψηφιακών Επενδύσεων
Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές αποτελούν κινητήριους μοχλούς της ψηφιακής ατζέντας, με το 77% να ηγείται προσπαθειών για τη βελτίωση της απόδοσης μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και το 77% επίσης να αξιολογεί πώς καινοτόμες τεχνολογίες θα μπορούσαν να ωφελήσουν ολόκληρη την εταιρεία και το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι Ανώτατοι Οικονομικοί Διευθυντές όχι μόνο διεξάγουν τα καθήκοντά τους καλύτερα και γρηγορότερα μέσω του αυτοματισμού, αλλά παράλληλα οδηγούν στην «ψηφιοποίηση» άλλων λειτουργιών/διευθύνσεων, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους για τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος.
CFOs: Οργάνωση Δεδομένων 
Η καθημερινότητα των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών αφορά δραστηριότητες σχετικές με το στρατηγικό σχεδιασμό, τη συμβουλευτική και τις αναλύσεις, καθώς συνεχίζουν να αυτοματοποιούν τυπικά καθήκοντα λογιστικής διαχείρισης, ελέγχου και συμμόρφωσης. Η αυτοματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων δίνει τη δυνατότητα στην Οικονομική Διεύθυνση να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε νέα καθήκοντα με μεγαλύτερες προκλήσεις και να ενώσει τη διοικητική ομάδα για την αξιοποίηση πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων. Σήμερα, το 34% των οικονομικών εργασιών πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογίας, ενώ μέχρι το 2021, περίπου το 45% αυτών των καθηκόντων θα έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί.
“Η χρήση δεδομένων από τους Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές επεκτείνεται και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εδραιώσουν καλύτερα τη θέση τους σε ότι αφορά τεχνολογίες μετασχηματισμού, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ανάλυση Δεδομένων προκειμένου να συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση του συνόλου της εταιρείας, να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ανακαλύψουν νέους πηγές εισοδήματος», είπε ο Δρ. Christian Campagna, Managing Director της Accenture Strategy, CFO & Enterprise Value. «Οι Ανώτεροι Οικονομικοί Διευθυντές που θα καταφέρουν να διαχειριστούν αυτές τις ευκαιρίες, θα είναι πραγματικοί φρουροί της επιχείρησής τους».
Το Μελλοντικό Ταλέντο στα Χρηματοοικονομικά
Καθώς ο ρόλος των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συνεχίζει να εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και με τις δεξιότητες που απαιτούνται. Η σημερινή Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν μεγάλη γκάμα ικανοτήτων, από την απεικόνιση δεδομένων μέχρι την ευέλικτη και δημιουργική σκέψη. Οι περισσότεροι CFOs αναγνωρίζουν πως οι παραδοσιακές δεξιότητες στα οικονομικά θα συνεχίζουν να αντικαθίστανται με προχωρημένες ψηφιακές, στατιστικές, λειτουργικές δεξιότητες και καθώς και ικανότητες συνεργασίας (76%). Παράλληλα, 78% λένε ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει γρήγορα και δραστικά, καθώς οι παραδοσιακοί ρόλοι στα οικονομικά μπορεί σύντομα να καταστούν ξεπερασμένοι.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές θα είναι η πρόσληψη ή η εκπαίδευση των ταλέντων για τη συλλογή δεδομένων και την άντληση αξιοποιήσιμων πληροφοριών μέσα από αυτά. 80% των Ανώτατων Οικονομικών Διευθυντών συμφωνούν πως το λεγόμενο “data storytelling” είναι μια σημαντική δεξιότητα για το σύγχρονο επαγγελματία οικονομικών. Θα πρέπει να έχουν διευρυμένους ορίζοντες και να είναι πιο ανοικτοί στη συνεργασία και την επικοινωνία, προκειμένου να δουλέψουν πιο αποδοτικά με τους επικεφαλής άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών, έχοντας ρόλο στρατηγικού συμβούλου.
«Φαίνεται να υπάρχουν δύο στρατόπεδα σχετικά με αυτό που αναζητούν οι άνθρωποι σε έναν Ανώτατο Οικονομικό Διευθυντή: Από τη μια πλευρά αναζητούν ένα «λογιστικό» υπόβαθρο και από την άλλη ένα πιο στρατηγικό οικονομικό ρόλο που συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, εξηγεί ο Chris Weber, Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής και αντιπρόεδρος της εταιρείας Halliburton. “Στην πορεία του χρόνου, νομίζω ότι υπάρχει τάση προς τον δεύτερο ρόλο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καν εκπαιδευτεί ως λογιστής.”
Για να μάθετε περισσότερα για την έκθεση, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.accenture.com/gr-en/insights/consulting/cfo-research-overview
Σχετικά με την έρευνα
Η έρευνα αυτή βασίζεται σε δημοσκοπήσεις μέσω διαδικτύου στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 700 CFOs από όλο τον κόσμο καθώς και περισσότεροι από 200 αναγνωρισμένους και ανερχόμενους επαγγελματίες οικονομικών (τα «ταλέντα του μέλλοντος»). Έγιναν περίπου 50 ποιοτικές συνεντεύξεις με Ανώτατους Οικονομικούς Διευθυντές, ανώτερα στελέχη οικονομικών, CEOs και CDOs. Η επιλογή των ατόμων έγινε με κριτήριο ότι τα εν στελέχη εργάζονταν σε παγκόσμιες εταιρείες, με κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ικανοποιητικό μίγμα κλάδων και γεωγραφιών σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα διεξήχθη από το Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

Accenture Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών.

Τα 624.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια -απασχολώντας πλέον περισσότερους από 1.000 συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδο management και technology consulting.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ