Entersoft Α.Ε.: Βασικά Μεγέθη 2021 – Συνεχίζεται με συνέπεια η έντονη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας

22 Φεβρουαρίου 2022 | Νέα Μελών

Η Entersoft ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τη Xρήση 2021:

 •  Έσοδα €24,0 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 45% σε σχέση με την οικονομική χρήση 2020 (€16,6 εκατ.)
 • EBITDA €8,9 εκατ., αυξημένα κατά 53% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€5,8 εκατ.)
 • Κέρδη προ φόρων €6,5 εκατ., αυξημένα κατά 51% σε σχέση με την οικονομική χρήση 2020 (€4,3 εκατ.)
 • Ταμειακά διαθέσιμα €10,3 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. στο τέλος της περυσινής χρήσης 2020
 • Προτεινόμενο μέρισμα €0,09 λεπτά ανά μετοχή αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Entersoft υλοποίησε με συνέπεια τον προϋπολογισμό της, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η σημαντική αύξηση εσόδων κατά 45%, η οποία προήλθε κατά το ήμισυ από οργανική ανάπτυξη και κατά το ήμισυ από τις εξαγορές των εταιρειών Optimum και Wedia.

Επιπλέον, επιτεύχθηκε αύξηση του Περιθωρίου Κερδοφορίας (EBITDA margin) από 35% σε 37%, επιβεβαιώνοντας την απόδοση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών τόσο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες όσο στην τεχνολογική εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων μας.

Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα ανήλθαν σε €14 εκατ. ή 58% των συνολικών εσόδων, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και σε συνδυασμό με τα νέα έργα και τους νέους πελάτες, αποτελούν τη βάση για την επίτευξη εφάμιλλου με το παρελθόν ρυθμού οργανικής ανάπτυξης στην τρέχουσα χρήση 2022.

Βάσει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος €0,09 λεπτά ανά μετοχή, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου. Παράλληλα, η εταιρεία θα διατηρήσει επαρκή ρευστότητα, η οποία σε συνδυασμό με ενδεχόμενες νέες πηγές δανεισμού και τις ελεύθερες ταμειακές ροές της τρέχουσας χρήσης 2022, εκτιμάται ότι δύναται να χρηματοδοτήσει νέες πιθανές εξαγορές.

Σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μας, στο αμέσως προηγούμενο διάστημα προβήκαμε στην ίδρυση κέντρου υλοποίησης λογισμικού στην Πάτρα, καθώς και στην εξαγορά της εταιρείας LogOn, κινήσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην αποκέντρωση των ομάδων υλοποίησης και στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η εξαγορά της LogOn μας δίνει πρόσβαση σε μια μεγάλη βάση μικρών και μεσαίων πελατών στην περιοχή της κεντρικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, καθώς και δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης στην συγκεκριμένη αγορά.

Πέραν των ενδεχόμενων νέων εξαγορών, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα προϊόντα για Business to Business eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C eShops) σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της. Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή αγορά. Έσοδα από τα νέα αυτά προϊόντα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν περί το τέλος της τρέχουσας χρήσης 2022.

Entersoft A.E.

Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, E-Commerce & B.I., σχεδιασμένα σε  Μicrosoft .ΝΕΤ, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS.  Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές Retail Link και Cardisoft, ενώ έχει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ