ElvalHalcor A.E.: Κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ο Φάκελος Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων

5 Μαΐου 2022 | Νέα Μελών

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικούς πόρους. Με έκταση 11,5 χιλ. στρέμματα, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Πάρκο της χώρας που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, με σύγχρονες υποδομές, δίκτυα και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τον Φάκελο – Αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων. Η έγκαιρη κατάθεση του Φακέλου, εντός της από τον νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, είναι ένα ακόμα ορόσημο στη διαδικασία ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων. Με την ολοκλήρωσή του, θα είναι το μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Ελλάδα, με συνολική έκταση περ. 11.500 στρεμμάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση, δηλαδή ίδια κεφάλαια των μετόχων, δανεισμό και εισφορές σε χρήμα των ιδιοκτητών γης, κατά τη διαδικασία πολεοδόμησης. Παράλληλα, επιδιώκεται επιχορήγηση μέρους της επένδυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στα Οινόφυτα είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Η οργάνωση της περιοχής σε ένα σύγχρονο Επιχειρηματικό Πάρκο θα γίνει σε δύο φάσεις. Περιλαμβάνει την πολεοδόμηση με χάραξη οδικού δικτύου και τη δημιουργία των απαραίτητων έργων υποδομής και δικτύων που απαιτούνται για τη βιομηχανική ανάπτυξη, με διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν νέα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, οδοφωτισμού και οπτικών ινών (παθητικό δίκτυο), Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), Μονάδα Κατεργασίας Βιομηχανικών υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) και χώροι περιμετρικού πρασίνου. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν επίσης 319 στρέμματα νέας οργανωμένης βιομηχανικής γης, όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν νέες επιχειρήσεις ή να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους οι ήδη υφιστάμενες στην περιοχή.

«Δουλεύουμε εντατικά από την αρχή της προηγούμενής μας θητείας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ασωπού και τη μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης των Οινοφύτων σε ένα σύγχρονο Βιομηχανικό Πάρκο. Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός οικονομικού θύλακα με δυναμικό ανάπτυξης χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Ο φάκελος που καταθέσαμε ως Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων, μας φέρνει προ των πυλών για μια παρέμβαση προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ. Συντονισμένα και μεθοδικά, συνεργαζόμαστε με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν, η ΚΥΑ για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Συγχαίρω και ευχαριστώ για τη συνεργασία μας όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με τους οποίους υπηρετούμε αυτόν τον σημαντικό στόχο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Φάνης Σπανός.
«Με τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις περαιτέρω βιώσιμης ανάπτυξης της βιομηχανικής και συναφούς δραστηριότητας στην περιοχή τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για όσες εγκατασταθούν στο μέλλον. Με το Πάρκο αναδεικνύεται η αξία της υπεύθυνης δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, όπως αυτές στη βιομηχανία. Γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο β’ Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Ανδρέας Λουκάτος, υπεύθυνος για τον συντονισμό της εποπτείας προετοιμασίας του Φακέλου.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων είναι το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην Ελλάδα που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011. Τα ΕΠΕ αναπτύσσονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ), όπου δηλαδή ήδη υπάρχει σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, λείπουν όμως οι κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές και τα δίκτυα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος και υποβάθμισης της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το ΕΠΕ Οινοφύτων θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες ΑΒΣ ανά την Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από τους πολύ καλύτερους όρους δόμησης (συντελεστής δόμησης μέχρι 2, κάλυψη 70%, συντελεστής όγκου μέχρι 14 κ.λπ.), από απλούστερες διαδικασίες για την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας τους, καθώς επίσης – υπό προϋποθέσεις – να μεταπίπτουν στη χαμηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής κατάταξης, όπως προβλέπεται για τα οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Τις τεχνικές μελέτες του έργου επιμελήθηκαν οι εταιρείες «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και Σαμαράς και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικού Α.Ε.» και τη μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας η εταιρεία «Grant Thornton Α.Ε.».
Μέτοχοι της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. είναι οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Goldair Cargo Α.Ε. και το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η εξέταση του Φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η συμπλήρωσή του όπου χρειάζεται, και η συστηματική συνεργασία με την Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α., με στόχο την έκδοση ΚΥΑ Έγκρισης Ανάπτυξης του Πάρκου μέχρι το τέλος του 2022.

ElvalHalcor A.E.

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. και είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες του κλάδου αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική στην Ελλάδα. Για σχεδόν 50 χρόνια, η Elval αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης και πρωτοπόρος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου, με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, για αγορές όπως η συσκευασία, οι κατασκευές, η ναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι βιομηχανικές εφαρμογές και η θέρμανση – ψύξη – κλιματισμός (HVAC). Μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού δικτύου, σε 21 χώρες, η Elval εξάγει το 80% περίπου της παραγωγής της, σε περισσότερες από 60 χώρες και προσφέρει αξιόπιστες, βιώσιμες και ανταγωνιστικές λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών, διεθνών πελατών.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ