Cenergy Holdings: Η Fulgor SA υπέγραψε σύμβαση χρηματοδότησης €88 εκατ. με την EBRD

27 Απριλίου 2023 | Νέα Μελών

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Fulgor SA, 100% θυγατρική της Hellenic Cables, του κλάδου καλωδίων της, υπέγραψε σήμερα δανειακή σύμβαση ύψους €88 εκατ. με την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). Η συμφωνία αποτελεί μέρος του πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ – Greek Recovery and Resilience Facility, RRF) που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δανειακή σύμβαση προβλέπει χρηματοδότηση €62,8 εκατ. από την EBRD, ενώ κεφάλαια ύψους €25,2 εκατ. θα διατεθούν από το ΤΑΑ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €110 εκατ. που σαν στόχο έχει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων της Fulgor (όπως ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023), την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης όταν η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα είναι διαθέσιμη, καθώς και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Fulgor για τα επόμενα χρόνια. Τα υπόλοιπα €22 εκατ. του κόστους της συνολικής επένδυσης θα καλυφθούν από τη Fulgor.

To επενδυτικό σχέδιο της Fulgor για την περίοδο 2023-25 θα υποστηρίξει την ικανότητα της εταιρείας για κατασκευή πράσινων υποδομών που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα αλλά και την πρόσβαση σε προσιτές πηγές καθαρής ενέργειας. Το έργο θα επιτρέψει στη Fulgor να συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και να εκμεταλλευθεί την αναμενόμενη αύξηση σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.
Για να λάβει τη στήριξη της EBRD, η μητρική Hellenic Cables συμφώνησε να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως προγράμματα καθοδήγησης και επιμόρφωσης αλλά και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων, τα οποία θα ενισχύσουν την υφιστάμενη πολιτική της για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Από την άλλη πλευρά, το δάνειο θα επιτρέψει στην Hellenic Cables να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς παίκτη και βασικού παράγοντα στην μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια. Οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings να υλοποιήσει αποτελεσματικά ένα ολοένα αυξανόμενο σύνολο παραγγελιών προς εκτέλεση και να εξυπηρετήσει τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών και συμμετόχων της.

Ο κ. Jürgen Rigterink, 1ος Αντιπρόεδρος της EBRD, τόνισε τη σημασία της συναλλαγής για την Τράπεζα: «Είμαι ευτυχής που υπογράφουμε αυτή τη σημαντική συναλλαγή με τη Fulgor, εταιρείας της Viohalco, συνεταίρου μας για πολλά χρόνια. Η ουσιώδης αυτή επένδυση όχι μόνο θα ενισχύσει την παραγωγική και ερευνητική (R&D) δυνατότητα της Fulgor, αλλά θα βοηθήσει επίσης τη συνολική βιώσιμη μετάβαση της χώρας, προωθώντας την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας. Αυτή η συναλλαγή συνδυάζει πράσινες, ισότιμες και ψηφιακές λύσεις – τρεις από τις σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητες της EBRD.»

Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, υπεύθυνος για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δήλωσε: «Αυτή η επένδυση €110 εκατ. για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων διευκολύνει την πρόσβαση σε προσιτές πηγές καθαρής ενέργειας. Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται εντός του Ελληνικού Πλαισίου Συγχρηματοδότησης του RRF. Το δανειακό μέρος του σχεδίου είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα αναπτυξιακά εργαλεία που είχε ποτέ η χώρα μας, καθώς παρέχει δάνεια με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο σε καινοτόμες επιχειρήσεις.»

Ο κ. Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στο Υπουργείο Οικονομικών, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την επένδυση των €110 εκατ. και τη συνεισφορά της δανειοδοτικής διευκόλυνσης του Ταμείου. Η Fulgor, μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων με έδρα την Κόρινθο, πρόκειται να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Είναι επομένως μια ακόμη απτή απόδειξη του πώς το Ταμείο Ανάκαμψης συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας εξαγωγών πράσινης τεχνολογίας της χώρας μας.»

Τέλος, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, σχολίασε τη σημασία της επένδυσης για τη Fulgor: «Η επένδυση στην παραγωγική δυνατότητα της Fulgor θα επιτρέψει στην Hellenic Cables να εκτελέσει με επιτυχία ένα πολύ ισχυρό σύνολο παραγγελιών ενώ, την ίδια στιγμή, θα προετοιμάζεται να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης για υποδομές ΑΠΕ και στις υψηλότερες προσδοκίες όλων των βασικών συμμετόχων. Η EBRD αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, ένας συνεταίρος που μας στηρίζει στο όραμά μας να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.»

Σχετικά με την EBRD
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ – EBRD) είναι μια πολυμερής τράπεζα που προωθεί την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σε 36 οικονομίες σε τρεις ηπείρους. Η Τράπεζα ανήκει σε 71 χώρες καθώς και στην ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι επενδύσεις της ΕΤΑΑ στοχεύουν στο να καταστήσουν τις οικονομίες στις περιφέρειές της ανταγωνιστικές, χωρίς αποκλεισμούς, καλά κυβερνώμενες, πράσινες, ανθεκτικές και ολοκληρωμένες.

Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ