ΕΥ Ελλάδος: Τα θέματα ESG σε κρίσιμη καμπή, σύμφωνα με νέα έκθεση της ΕΥ

2 Νοεμβρίου 2022 | Νέα Μελών
 • Η έλλειψη τυποποίησης, ρυθμιστικού πλαισίου και ενός κοινού σκοπού, απειλεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Η έκθεση παραθέτει πέντε προτάσεις για το πώς μπορεί να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και η χρησιμότητα στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την πληροφορία που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με το The Emerging Sustainability Information Ecosystem, μια νέα έκθεση που παρουσιάστηκε από την EY και την Oxford Analytica, η δημοσιοποίηση πληροφοριών, αλλά και οι επενδύσεις που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη τυποποίησης, ρυθμιστικού πλαισίου και κοινού σκοπού. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώνονται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναδεικνύει η έκθεση της ΕΥ, οι εντεινόμενοι  προβληματισμοί για τη διατύπωση ανακριβών ή υπερβολικών ισχυρισμών ως προς τα βιώσιμα χαρακτηριστικά προϊόντων ή επιχειρήσεων ( το λεγόμενο greenwashing), αποτελούν σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοπιστία και την επιτυχία του ESG. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ευθύνη όλων των μερών που διαμορφώνουν το οικοσύστημα βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν το ESG σε ισότιμη βάση με το πιο καταξιωμένο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι υπάρχει σήμερα διάσταση απόψεων ως προς το τι πρέπει να περιλαμβάνει το ESG, τον τρόπο εφαρμογής των δεικτών μέτρησης και τον καλύτερο τρόπο χρήσης της διαθέσιμης πληροφορίας. Για να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ESG, η έκθεση αναλύει πέντε βασικές περιοχές προς αντιμετώπιση:

 1. Αυξημένη διαφάνεια στις αξιολογήσεις (ratings) ESG.
 2. Αυξημένη κατανόηση των διαφορετικών χρήσεων της πληροφορίας που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 3. Ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, παράλληλα με τη βελτίωση των προτύπων αναφοράς και την επίδειξη αυστηρότητας, σε αντιστοιχία με την οικονομική πληροφόρηση.
 4. Ανάπτυξη συμφωνημένων ταξινομήσεων για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση σχετικά με το τι θεωρείται βιώσιμο ή όχι.
 5. Μείωση των εμποδίων εισόδου για τις αναδυόμενες οικονομίες.

Η έκθεση αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση των αξιολογήσεων (ratings) ESG και της ουσιαστικότητας – συμπεριλαμβανομένων των ποικίλων χρήσεων των πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης και των συνθηκών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η διασφάλιση. Ενώ αυξάνεται η σύνδεση μεταξύ ESG και χρηματοοικονομικών αναφορών, η έκθεση προσδιορίζει τις πρόσθετες απόψεις και προοπτικές που διαμορφώνουν το οικοσύστημα ESG, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και των εργαζόμενων. Επίσης, ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων αυτών για την ανάπτυξη προτύπων αναφοράς και γνωστοποίησης, ταξινόμησης για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και αξιολογήσεων ESG, που εξυπηρετούν τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Αναφερόμενη στα συμπεράσματα της έκθεσης, η κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Ενώ εντείνεται η απαίτηση για συμμόρφωση των επιχειρήσεων με πρακτικές ESG, δεν έχει οικοδομηθεί ακόμη η αναγκαία εμπιστοσύνη ως προς την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την πληρότητα των σχετικών αναφορών. Η έμφαση στη σύγκληση και τυποποίηση των προτύπων αναφοράς ESG που αναμένεται μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, τόσο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων τους μερών, όσο και να ενσωματώσουν καλύτερα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο τη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών από τις προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν».

ΕΥ Eλλάδος

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ