ΕΥ Eλλάδος: Οι νέες συνθήκες της αγοράς εντείνουν την ανάγκη για επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

4 Νοεμβρίου 2020 | Νέα Μελών
Η ανάλυση δεδομένων (data analytics) είναι μία από τις τρεις κορυφαίες τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
Τρεις στους πέντε εργαζόμενους του κλάδου, πρέπει να επιμορφωθούν σε νέες δεξιότητες ή να επανακαταρτιστούν
92% των ερωτηθέντων σε έρευνα της EY, δηλώνουν ότι η δυνατότητα επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, θα καθορίσει την επιτυχία του οργανισμού τους, τα επόμενα τρία χρόνια

Το 90% των στελεχών του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, συμφωνούν ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητες, για να επιβιώσουν οι οργανισμοί τους στις συνθήκες της αγοράς που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020. Μάλιστα, το 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η πανδημία κατέστησε κατεπείγουσες τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, με την πλειοψηφία να σχεδιάζουν να επενδύσουν μεγάλο (29%) ή μεσαίο μερίδιο (51%) του συνολικού τους προϋπολογισμού, σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η κάλυψη του κενού δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική επιτυχία ενός οργανισμού
Σύμφωνα με την έρευνα, το ανθρώπινο δυναμικό σχεδόν των μισών (46%) εταιρειών του κλάδου, δε διαθέτει τις δεξιότητες για να υλοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες εκείνες υιοθετούν. Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την έλλειψη ωριμότητας σε δεξιότητες σχετικές με ψηφιακές τεχνολογίες που κρίνονται ως κρίσιμες – κατά μέσο όρο, το χάσμα μεταξύ της σπουδαιότητας της τεχνολογίας και του επιπέδου ωριμότητας των αντίστοιχων δεξιοτήτων, κυμαίνεται στο 36%. Για παράδειγμα, το 43% των στελεχών, ανέφερε την αυξανόμενη διαθεσιμότητα μαζικών δεδομένων (big data) και πληροφοριών, ως μία από τις τρεις κορυφαίες τάσεις που θα επηρεάσουν θετικά την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους, κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ της στρατηγικής σημασίας των data analytics και της ωριμότητας βασικών δεξιοτήτων στην ανάλυση δεδομένων, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στην έρευνα, αγγίζοντας το 59%.

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και την κουλτούρα του οργανισμού, αποτελούν κορυφαία εμπόδια στην επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
Το 92% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η δυνατότητα του οργανισμού τους να επανακαταρτίσει τα στελέχη του, θα καθορίσει την επιτυχία του τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της EY, μόνο το 9% των στελεχών δηλώνουν σίγουροι ότι ο οργανισμός τους εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο επανακατάρτισης, και μόλις το 3% δηλώνουν βέβαιοι ότι ο οργανισμός τους είναι επαρκής στην επιμόρφωση του προσωπικού σε δεξιότητες αυξημένης ζήτησης.

Σε σχετική ερώτηση για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το 60% των εργαζομένων πρέπει να επιμορφωθεί ή να επανακαταρτιστεί και ότι ο μέσος εργαζόμενος θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 10 μήνες επανακατάρτισης, με σχεδόν τα μισά στελέχη (48%) να αναμένουν ότι θα απαιτηθεί ένας χρόνος ή και περισσότερο. Οι ερωτηθέντες κατέταξαν τον χρόνο που απαιτείται για επιμόρφωση (97%), τις αντικρουόμενες προτεραιότητες (95%) και τη δυσκολία εκτίμησης της προόδου των εργαζομένων (95%), ως πρωταρχικά εμπόδια στην αποτελεσματική και έγκαιρη επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η δομή του οργανισμού τους εμποδίζει την ικανότητά του να καινοτομεί, καθιστώντας πιο δύσκολη την επίλυση των ανωτέρω, καθώς και άλλων προκλήσεων.

Τα στελέχη αναμένουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα περιζήτητων δεξιοτήτων, στο μέλλον
Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προβλέπουν αυξημένη διαθεσιμότητα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες, εντός των επόμενων τριών ετών, γεγονός που θα βοηθήσει στην κάλυψη της τρέχουσας έλλειψης σε δεξιότητες και ειδικευμένο προσωπικό. Το ποσοστό των εταιρειών που έχουν επαρκή πρόσβαση σε εργαζόμενους με δεξιότητες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), αναμένεται να βελτιωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τρέχουσα διαθεσιμότητα, μαζί με τον ψηφιακό αλφαβητισμό (+18), την επιστήμη δεδομένων (data science, +26) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI, +24).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Στη διάρκεια της πανδημίας, είδαμε την ταχύτητα υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, να κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, και να μειώνεται στους μόλις τρεις μήνες, από τα πέντε χρόνια που αρχικά είχε υπολογισθεί. Ειδικότερα, ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκεται σήμερα σε μία κρίσιμη καμπή, με τον ρόλο της τεχνολογίας, καθώς και τον ανταγωνισμό για εξειδικευμένο προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες, να εντείνονται. Για να αντιμετωπιστεί ο σκληρός ανταγωνισμός και να εξασφαλιστεί η επιβίωση μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, απαιτείται ο επανασχεδιασμός της εταιρικής στρατηγικής, με κύριο άξονα την επένδυση στην ψηφιακή επανακατάρτιση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση τους». 

ΕΥ Eλλάδος

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ