Uni Systems: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ και η Uni Systems στη δεύτερη φάση του έργου eCARE PCP με την ψηφιακή λύση BONVITA

15 Νοεμβρίου 2022 | Νέα Μελών

Η ψηφιακή λύση BONVITA στοχεύει στον αποτελεσματικό έλεγχο, την πρόληψη και διαχείριση της ευπάθειας στους ηλικιωμένους

 Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε κοινοπραξία με τη Uni Systems, πέρασαν στη δεύτερη φάση της Προεμπορικής Σύμβασης (Pre-Commercial Procurement-PPC) του έργου eCARE με την ψηφιακή λύση BONVITA, η οποία αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των συνθηκών διαχείρισης της ευπάθειας σε ηλικιωμένους.

Η λύση, μεταξύ άλλων 7 υποψηφίων, αξιολογήθηκε επιτυχώς κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2021, γεγονός που οδήγησε τους προμηθευτές του eCare στην επιλογή της BONVITA ως μία από τις τέσσερις επικρατέστερες λύσεις που συνεχίζουν με την ανάπτυξη πρωτοτύπου. Στη συνέχεια, τα πρωτότυπα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Προεμπορικής Σύμβασης και οι δύο καλύτερες προτάσεις θα προσκληθούν στην τρίτη φάση, όπου η απόδοσή τους θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Η BONVITA, λύση τεχνολογίας αιχμής, παρέχει μια ολιστική τεχνολογική πλατφόρμα που ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο, την πρόληψη και τη διαχείριση της ευπάθειας των ηλικιωμένων. Υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσης και προγραμμάτων φροντίδας που αφορούν τους επαγγελματίες φροντίδας, φροντιστές και ηλικιωμένους. Η λύση είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου, τηλεόρασης, φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, επιτρέποντας την διαλειτουργικότητα με αισθητήρες και wearable συσκευές, ενώ οι λειτουργικότητά της είναι διαθέσιμη και μέσω φωνητικών εντολών με τη χρήση έξυπνου εικονικού φροντιστή.

Η ψηφιακή αυτή λύση έχει στόχο να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη διαβίωση και την ευημερία των ηλικιωμένων, και ταυτόχρονα, να υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινών σχεδίων φροντίδας με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον περιορισμό του προϋπολογισμού των υπηρεσιών υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα eCare

Η ψηφιακή πλατφόρμα BONVITA θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Προεμπορικής Σύμβασης 856990 για το έργο eCare, που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων για την πρόληψη και την ολοκληρωμένη διαχείριση της ευπάθειας στους ηλικιωμένους, και ταυτόχρονα στην ενθάρρυνση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους με τον εντοπισμό και την πρόληψη της απομόνωσης και την υιοθέτηση υγιών συνηθειών.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα  eCare εδώ.

Uni Systems

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ στον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων από το 1964. Με περισσότερα από 600 εξειδικευμένα στελέχη και θυγατρικές εταιρείες σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Ιταλία, επενδύει έμπρακτα στη διεθνή προοπτική της, επιδεικνύοντας εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ