Όμιλος Huawei: Η Huawei και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών  βιωσιμότητας συζητούν για την Πράσινη ανάπτυξη στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

26 Μαρτίου 2024 | Νέα Μελών

Η Huawei στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης MWC 2024 στη Βαρκελώνη, διοργάνωσε Σύνοδο Κορυφής για την Πράσινη Ανάπτυξη, με θέμα «Ανάπτυξη με τη χρήση φιλικών στο περιβάλλον Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ). Στη σύνοδο οι εκπρόσωποι από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον Όμιλο MTN, τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τον Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό του ΟΗΕ (UNESCO), την Αρχή ICT της Κένυας και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μπαντούγκ της Ινδονησίας, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και τη δημιουργία ενός βιώσιμου ψηφιακού κόσμου χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Jeffrey Zhou, Πρόεδρος του τμήματος ICT Marketing της Huawei, επεσήμανε στην ομιλία του ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταστεί βασικός παράγοντας για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε δε, ότι η Huawei θα συνεχίσει να εργάζεται με σκοπό την τεχνολογική καινοτομία σε συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους της, προκειμένου να ενισχύσει την ψηφιακή ενσωμάτωση, να αναπτύξει οικοσυστήματα ψηφιακών ταλέντων και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ψηφιακού κόσμου χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Bilel Jamoussi, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (TSB) της ITU και επικεφαλής του Τμήματος Ομάδων Μελέτης του TSB, παρουσίασε την Πράσινη Ψηφιακή Δράση (GDA), δηλώνοντας: «Η προώθηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση τόσο της ευρείας υιοθέτησης των δικτύων όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ITU και περισσότεροι από 40 εταίροι, συμπεριλαμβανομένης και της Huawei, ανακοίνωσαν πέρυσι την Πράσινη Ψηφιακή Δράση. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει συνεργασίες, να επιταχύνει τις εξελίξεις σε επίπεδο βιομηχανικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και να προτείνει ψηφιακές λύσεις σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής».

Στην Έκθεση MWC της Βαρκελώνης το 2019, η Huawei παρουσίασε το TECH4ALL, μια μακροχρόνια πρωτοβουλία και ένα σχέδιο δράσης σε θέματα ψηφιακής ένταξης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η εταιρεία έχει συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτή η πρωτοβουλία έχει επιφέρει μακροπρόθεσμες θετικές αλλαγές σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μη προνομιούχες ομάδες καθώς και στις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη σύνοδο κορυφής, η κα. Susanne Pedersen, Διευθύντρια του Κέντρου Επιστήμης και Δεδομένων της IUCN, σημείωσε: «Η IUCN εφαρμόζει μια σειρά διεθνών προτύπων για τη μέτρηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας και της διατήρησής της για το παγκόσμιο κοινό καλό. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τηλεπισκόπησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και του E-DNA μπορούν δυνητικά να βοηθήσουν τους περιβαλλοντικούς φορείς να έχουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα αναλύοντάς τα με πιο αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας».

Ο Δρ. Miao Fengchun, επικεφαλής της Μονάδας Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τομέα Εκπαίδευσης της UNESCO, ενημέρωσε για την πρόοδο του έργου «Ανοιχτά σχολεία για όλους», υπογραμμίζοντας: «Οι ανθρωποκεντρικές αρχές της UNESCO για τη διακυβέρνηση της ψηφιακής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ενίσχυση των ανθρώπινων ικανοτήτων, τη διασφάλιση της ψηφιακής ενσωμάτωσης, την αντιμετώπιση της ψηφιακής ανισότητας των φύλων και τη ρύθμιση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη ευημερία».

Ο Friedrich Huebler, επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της UNESCO-UNEVOC, και η Soledad Patiño, συντονίστρια της Παγκόσμιας Ακαδημίας Δεξιοτήτων της UNESCO, επεσήμαναν στη διάρκεια των ομιλιών τους ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 4 και 8, καθώς και την προώθηση βιώσιμων οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την απόκτηση δεξιοτήτων, ενδυναμώνοντας τα άτομα και τις κοινότητες με σκοπό να ευημερήσουν. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι επίσης καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου, και πιο δίκαιου μέλλοντος για όλους.

Έξι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έλαβαν την πλακέτα της Ακαδημίας ICT της Huawei

Στη συνάντηση κορυφής, έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κολέγια, και πιο συγκεκριμένα η Ακαδημία DTI, το Πανεπιστήμιο Yalova, η Learneo-academie, το Fondazione Cultura & Innovazione, το Politecnico di Bari και το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, έλαβαν την πλακέτα της Ακαδημίας ICT της Huawei. Τα ιδρύματα αυτά θα συνεργαστούν με τη Huawei για να συμβάλλουν στην καλλιέργεια ψηφιακών ταλέντων στην Ευρώπη.

Όμιλος Huawei

Ο Όμιλος Huawei ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο υποδομών, έξυπνων συσκευών και Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Οι καινοτομικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Huawei χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από τρία δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η Huawei ηγείται των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων η Huawei παρέχει συνεχώς, σε όλους τους παρόχους, ανταγωνιστικά, καινοτόμα και αδιάλειπτα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων, καθώς και τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Στον τομέα των Εταιρικών/Επιχειρηματικών πελατών, η Huawei Ελλάδος εισάγει ψηφιακές, καινοτόμες ιδέες και πυλωτικές εφαρμογές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων η Huawei Ελλάδος παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη και κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς στα smartphone, tablets και wearables που διαθέτει. Τέλος, στον τομέα της ενέργειας η Huawei προσφέρει πλήρως ψηφιοποιημένες έξυπνες λύσεις Smart PV Solution, που θέτουν τα θεμέλια ώστε η ηλιακή ενέργεια μελλοντικά να αποτελέσει την κύρια πηγή ενέργειας.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ