Εθνική Τράπεζα: Χρηματοδότηση επένδυσης της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. στην πράσινη μετάβαση και τη μικροκινητικότητα, από την Εθνική Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης

20 Δεκεμβρίου 2022 | Νέα Μελών

Η Εθνική Τράπεζα και η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. υπέγραψαν δανειακή σύμβαση για την πραγματοποίηση μίας νέας, σημαντικής επένδυσης, για την πράσινη μετάβαση, αλλά και την καινοτομία στην ελληνική παραγωγή. Η επένδυση της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., με την ονομασία Ecoshift, συνολικού προϋπολογισμού €10 εκατ., χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Εστιάζει στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας και συνεισφέρει στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας και στην προώθηση της μικρο-κινητικότητας.

Η επένδυση αφορά στην κατασκευή γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων πόλης, για επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, με στόχο εξυπνότερες, πιο πράσινες, ευέλικτες και οικονομικές, αστικές μετακινήσεις.

Περιλαμβάνει επίσης, τη δημιουργία φορητών μονάδων μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα ή οικιακή χρήση, καθώς και μεγάλων συσσωρευτών για αποθήκευση ενέργειας σε βιομηχανίες και μεγάλες εγκαταστάσεις, μέσω χρήσης επαναχρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων. Τα παραπάνω προϊόντα στοχεύουν στην ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τέλος, το έργο Ecoshift πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα ολιστικά και κλείνει τον ενεργειακό κύκλο, με την ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων, όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια χρήσης τους.

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας εμπίπτει στους πυλώνες «πράσινη μετάβαση» και «ψηφιακός μετασχηματισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται κατά €5 εκατ. από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά €3 εκατ. μέσω δανείου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή της εταιρείας.

Στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρευρέθηκαν: Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκος Μαντζούφας. Από την Εθνική Τράπεζα, ο Γενικός Διευθυντής Μεσαίων, Μικρομεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γιώργος Κουτσουδάκης. Από την Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, καθώς και οι Υπεύθυνοι υλοποίησης του Ecoshift, κ.κ. Ηλίας Νασιόπουλος και Λευτέρης Κόζας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε σχετικά: «Με τη συμβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης μια επένδυση πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων πόλης και τη δημιουργία φορητών μονάδων μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα ή για οικιακή χρήση. Περισσότερες καινοτόμες επενδύσεις μπορούν να ενισχυθούν από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι και το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο που είχε ποτέ η χώρα. Υπάρχει άφθονος χώρος για όλους όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, καθώς μπορεί να καλύψει επενδυτικά σχέδια ύψους περί τα 25-30 δισ. ευρώ».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης αποδεικνύεται ότι στηρίζει, ισχυρά, τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη πρωτοποριακή για τη χώρα μας επένδυση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων πόλης και αποθήκευσης ενέργειας, συνδυάζει βιομηχανική παραγωγή στον τομέα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και καινοτομία. Συγχαρητήρια στους συντελεστές».

Ο Γενικός Διευθυντής Μεσαίων, Μικρομεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γιώργος Κουτσουδάκης, τόνισε: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Εθνικής Τράπεζας. Στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε διορατική πρωτοβουλία της ελληνικής επιχειρηματικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της πράσινης ατζέντας και στη βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφουμε, σήμερα, τη σύμβαση χρηματοδότησης της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για την υλοποίηση μιας επένδυσης με ισχυρό θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Συνεργαζόμενοι με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στηρίζουμε ενεργά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, χρηματοδοτώντας ένα καινοτόμο, σύγχρονο και βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο».

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., κ. Μιχάλης  Η. Οικονομάκης, υπογράμμισε: «Συμπληρώνοντας, φέτος, 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία και ξεκινώντας για τα επόμενα 100, οραματιζόμαστε το μέλλον με αισιοδοξία. Πυξίδα μας είναι η καινοτομία και η άμεση προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα που αλλάζουν τον κόσμο μας με ταχύτατους ρυθμούς.  Με την υλοποίηση του Ecoshift, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε λύσεις για την μικρο-κινητικότητα στις πόλεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων τόσο για την κίνηση όσο και για την οικιακή χρήση και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της προώθησης της κυκλικής οικονομίας».

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και σήμερα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους, με παρουσία σε 10 χώρες, όπου λειτουργούν 7 τράπεζες και 51 λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, απασχολώντας περίπου 15.500 εργαζόμενους.
Με 558 τραπεζικές μονάδες και 1.448 ΑΤΜ καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα, προσφέρει το σύνολο των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών και μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών, internet, phone και mobile banking.
Σημαντικά στρατηγικά της πλεονεκτήματα αποτελούν η ευρεία πελατειακή βάση και το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, που της εξασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ