Εθνική Τράπεζα: Αποκλειστικοί ανάδοχοι έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου για τη χρηματοδότηση της 20ετους επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου

19 Δεκεμβρίου 2018 | Νέα Μελών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟY ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ EUR 665,6M ΣΤΗ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 20-ΕΤΟΥΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («Εθνική Τράπεζα»)  και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» και μαζί με την Εθνική Τράπεζα, οι «Ανάδοχοι Έκδοσης»)  είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιοργάνωσης και συμβασιοποίησης ομολογιακού δανείου ύψους έως EUR 665,6 εκ. («Χρηματοδότηση») προς τη Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. («Εταιρεία»), με αποκλειστική και από κοινού πλήρη ανάληψη αυτής από τους Αναδόχους Έκδοσης σε ίσα ποσοστά. 

Το προϊόν της Χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την μερική κάλυψη του τιμήματος Επέκτασης Σύμβασης Παραχώρησης ποσού Ευρώ 1,115 εκ. (πλέον ΦΠΑ) που θα καταβληθεί προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. για την 20-ετή παράταση, έως τον Ιούνιο του 2046, της αρχικής περιόδου παραχώρησης προς την Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να διοικεί και να λειτουργεί τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Σύμβασης Παραχώρησης του Αεροδρομίου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1995. Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο προσδιορίστηκε από την Εταιρεία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις δομικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις επιμέρους εμπορικές απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Η εκταμίευση της Χρηματοδότησης τελεί υπό την αίρεση συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές προϋποθέσεων κάλυψης.

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, σχολιάζει σχετικά: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευρύτερης συμφωνίας για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με επίκεντρο την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα συναλλαγές, οι οποίες ενισχύουν την άρτια διασύνδεση της χώρας και προάγουν κατ’ επέκταση την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας. Η εν λόγω χρηματοδότηση μας επέτρεψε να αναδείξουμε στην εγχώρια και διεθνή αγορά την πελατοκεντρική επιχειρηματική προσέγγιση της τράπεζάς μας, με κεντρικούς άξονες την υψηλή ρευστότητα, την εξελιγμένη τεχνογνωσία και την ταχύτητα στην υλοποίηση. Η βαρύτητα του ονόματος της Εθνικής Τράπεζας, μετουσιώνεται σε εγγύηση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κρίσιμων αναπτυξιακών εγχειρημάτων της χώρας.»

Η κ. Φωτεινή Ιωάννου, Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, σχολιάζει σχετικά: “Η συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στη χώρα και σηματοδοτεί την υποστήριξη της τράπεζας στην ελληνική οικονομία. Αποτέλεσε μια πολύ απαιτητική χρηματοδότηση, η οποία, χάρη σε όλες τις εμπλεκόμενες εξειδικευμένες μονάδες της τράπεζας και τη στενή και ομαλή συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας, τους συμβούλους και τη συγχρηματοδότρια τράπεζα, ολοκληρώθηκε εντός πολύ απαιτητικού χρονικού πλαισίου, δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς της.  Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ελληνική οικονομία ως πυλώνας τουριστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση της χρηματοδοτούμενης παράτασης της περιόδου παραχώρησης για 20 έτη σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές προοπτικές της χώρας. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή της θέση ρευστότητας, πελατολογίου και βαθιά τεχνογνωσία στις Επιχειρηματικές και Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις.» 

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και σήμερα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους, με παρουσία σε 10 χώρες, όπου λειτουργούν 7 τράπεζες και 51 λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, απασχολώντας περίπου 15.500 εργαζόμενους.
Με 558 τραπεζικές μονάδες και 1.448 ΑΤΜ καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα, προσφέρει το σύνολο των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών και μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών, internet, phone και mobile banking.
Σημαντικά στρατηγικά της πλεονεκτήματα αποτελούν η ευρεία πελατειακή βάση και το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, που της εξασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ