Alpha Bank: Η 1η ελληνική Tράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance

7 Ιουνίου 2023 | Νέα Μελών

Δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050

H Alpha Bank γίνεται η πρώτη ελληνική Τράπεζα που προσυπογράφει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance – NZBA), αναλαμβάνοντας επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του

θερμοκηπίου έως το 2050. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Alpha Bank αναγνωρίζει την κοινωνική της ευθύνη, ως κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή και στη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την περιβαλλοντική διαχείριση των επιπτώσεων που συνδέονται με τη δραστηριότητά της, η Alpha Bank έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, εστιάζοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

Μείωση των λειτουργικών εκπομπών: Η Τράπεζα εφαρμόζει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο των Καταστημάτων, των χώρων γραφείων και των κέντρων δεδομένων (data centers) που διατηρεί για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που προκαλείται από τις λειτουργίες της. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στις καθημερινές λειτουργίες του Ομίλου.
Χρηματοδότηση βιώσιμων έργων: Η Alpha Bank διαθέτει κεφάλαια σε Πράσινες και Κοινωνικές επενδύσεις, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης το οποίο έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, με έμφαση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, των κτιριακών υποδομών και των μεταφορών. Μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Τράπεζα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη υποδομών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να συμβάλει στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.

Συμμετοχή των Πελατών: Η Τράπεζα υποστηρίζει τη μετάβαση των Πελατών της σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις καθώς και πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Συνεργασία: Η Alpha Bank διαβουλεύεται και συνεργάζεται υπεύθυνα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλο το εύρος της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε σχετικά: «Στην Alpha Bank, πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα είναι βαθιά συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη. Ως μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, συμβάλλοντας σε μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη που βοηθά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω χρηματοδοτήσεων για τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Alpha Bank

Ο Όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη Βρεταννία. Κύριος άξονας της στρατηγικής μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της Τραπέζης στους δύο τομείς δραστηριοτήτων με τα μεγαλύτερα περιθώρια και τις καλύτερες προοπτικές αναπτύξεως των εργασιών, που είναι η λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και ειδικότερα οι εργασίες προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική μας αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού οργανισμού με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους πελάτες μας. Θέλουμε να είμαστε η Τράπεζα αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας αγοράς 60 εκατομμυρίων ανθρώπων που επεκτείνεται με υψηλούς ρυθμούς και δημιουργεί ευκαιρίες για κέρδη. Το Δίκτυό μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια και Κύπρος) αριθμούσε 403 Καταστήματα στο τέλος του 2007, όσα περίπου είναι και τα Καταστήματά μας στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τις υποδομές, όσον αφορά το οργανωτικό πλαίσιο και τα συστήματα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να επεκταθούμε ταχύτερα στην λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ