Alpha Bank: Δυναμική παρουσία Στελεχών της Alpha Bank στο 26ο HR Symposium της KPMG

13 Μαρτίου 2023 | Νέα Μελών

Στο 26ο HR Symposium της KPMG συμμετείχαν Στελέχη της Alpha Bank που μέσα από τις τοποθετήσεις τους ανέλυσαν την έμφαση που δίνει η Τράπεζα σε θέματα HR, ESG και εκπαίδευσης και τις στρατηγικές της προτεραιότητες στους τομείς αυτούς.

Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer Ομίλου Alpha Bank: «H Συμπερίληψη, η Διαφορετικότητα και το social component του ESG είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο πρέπει να ηγηθεί το HR»

[ακολουθούν τα κύρια σημεία από την τοποθέτηση της κυρίας Μελίσσα]

• Ξεκινώντας με μια γενική τοποθέτηση, το Social component του ESG είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο πρέπει να ηγηθεί το HR. Στην κατεύθυνση αυτή, η πιο σημαντική κίνηση που πρέπει να κάνει το HR είναι να δημιουργήσει μία κουλτούρα που να πρεσβεύει τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, μία κουλτούρα στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υπάρχει σεβασμός, αναγνώριση και εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό λανσάραμε πρόσφατα τη νέα στρατηγική μας σχετικά με τη Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται
στους πρωταρχικούς πυλώνες της συμπερίληψης που δεν είναι άλλοι από το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και την «οικονομική συμπερίληψη».

• Σε επίπεδο Στρατηγικής λοιπόν, κάποια από τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν ήδη στη στόχευσή μας, ενώ άλλα έρχονται να προστεθούν, καθώς συνεργαζόμαστε για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και τις προσδοκίες των συνδεδεμένων μερών μας, ειδικά των επενδυτών.

• Σε ό,τι αφορά στα πιο πρακτικά θέματα, μία από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε ήταν να υποστηρίξουμε την υλοποίηση της δομής διακυβέρνησης του ESG που ενέκρινε η Διοίκησή μας, που περιλάμβαναν και τη δημιουργία μίας Διεύθυνσης ESG. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Group ESG Coordinator, σχεδιάσαμε, τόσο τον προγραμματισμό παραγωγικότητας της νέας Διεύθυνσης, καθώς και το λειτουργικό μοντέλο που διέπει το σύνολο του οργανισμού, με στόχο να εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες της Τράπεζας είτε σχετίζονται με απαιτήσεις επενδυτών, εποπτικών αρχών είτε επιχειρηματικής Στρατηγικής.

Για να υλοποιηθεί το μοντέλο αυτό, χρειάστηκε να προσελκύσουμε ταλέντα με εξειδικευμένες γνώσεις τόσο από την εξωτερική αγορά, όσο και μέσα από τον οργανισμό. Δεδομένου, όμως, ότι σε μία τράπεζα οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το ESG είναι πολλές, έπρεπε να δημιουργηθούν πέρα από μια κεντρική υπηρεσία και επιμέρους νέα τμήματα, όπως στην περιοχή του ρίσκου Risk Management προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

• Τέλος, μία εξίσου σημαντική πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία της ESG ακαδημίας που περιλαμβάνει τρία διακριτά εκπαιδευτικά μονοπάτια ώστε να προετοιμάσουν τους ανθρώπους μας για την επόμενη μέρα που φέρνει η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων. Τα εκπαιδευτικά αυτά μονοπάτια ξεκινούν με την ευθυγράμμιση όλων με τις βασικές αρχές του ESG, προσφέροντας τις κατάλληλες γνώσεις για την ενσωμάτωση ESG πρακτικών στην εργασία, καθώς και την κατάρτιση των ομάδων που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Στο ταξίδι αυτό, συνεργαζόμαστε άμεσα με τη Διεύθυνση του ESG, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουμε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βιώσιμη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Τράπεζας.

• Αν και η στρατηγική του ESG εγκρίθηκε πρόσφατα, έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε τα τελευταία δύο χρόνια μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες στον χώρο της γυναικείας ενδυνάμωσης με την εισαγωγή πέντε νέων προγραμμάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των γυναικών.

• Αφετηρία των εσωτερικών δράσεων γυναικείας ενδυνάμωσης, αποτέλεσε το πρόγραμμα A.W.A.R.E. (Alpha Women, Authentic, Resilient, Empowered), το οποίο η Τράπεζα θέσπισε το 2021 και μετεξελίχθηκε στα επιμέρους προγράμματα “Trading Alpha Brains” και “SheforHe”. Με τα προγράμματα αυτά, η Τράπεζα εμπνέει γυναίκες και τις ενθαρρύνει να
μοιράζονται θετικές πρακτικές χτίζοντας παράλληλα το personal branding τους. Επιπλέον, στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, σχεδιάζονται πρωτοποριακά προγράμματα job shadowing (π.χ. Bankers & Daughters), με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό εφήβων κοριτσιών, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν Διευθύνσεις της Τράπεζας όπου το ποσοστό των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών.

• Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, το 2022, η Alpha Bank σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Women Do Business, διοργάνωσαν το “Leadership Academy for Women Leaders”, μία τρίμηνη Διαδικτυακή Ακαδημία Ενδυνάμωσης με τη συμμετοχή 30 γυναικών με διευθυντικές θέσεις στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας. Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί δημιούργησαν και μία τρίμηνη Διαδικτυακή Ακαδημία Ενδυνάμωσης και Επιχειρηματικότητας, όπου 30 πρώην Εργαζόμενες της Alpha Bank, εκπαιδεύτηκαν στο πώς να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

• Απόδειξη των σημαντικών πρωτοβουλιών που έλαβε η Τράπεζα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και στο επιχειρείν αποτελεί η ένταξή της για πέμπτη συνεχή χρονιά στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), αποτελώντας την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμπεριλήφθηκε στον Δείκτη, και μία από τις 5 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτόν, σε σύνολο 418 οργανισμών παγκοσμίως. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πρώτη η Alpha Bank, υπέγραψε πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Ειδικότερα, σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων (φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή κατάστασης υγείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.). Επίσης, η πολιτική μας συμβάλλει στη
δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα σέβεται, θα προωθεί και θα διασφαλίζει, ακόμα περισσότερο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

• Η επικέντρωση της Alpha Bank στη γυναικεία ενδυνάμωση αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι το 2022 το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ξεπέρασε το 30%. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 62% και το 56% των Εργαζομένων σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα αντίστοιχα, ενώ 57% των στελεχών σε Διευθυντικές και άλλες θέσεις ευθύνης στον Όμιλο είναι γυναίκες.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank.

Alpha Bank

Ο Όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη Βρεταννία. Κύριος άξονας της στρατηγικής μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της Τραπέζης στους δύο τομείς δραστηριοτήτων με τα μεγαλύτερα περιθώρια και τις καλύτερες προοπτικές αναπτύξεως των εργασιών, που είναι η λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και ειδικότερα οι εργασίες προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική μας αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού οργανισμού με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους πελάτες μας. Θέλουμε να είμαστε η Τράπεζα αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας αγοράς 60 εκατομμυρίων ανθρώπων που επεκτείνεται με υψηλούς ρυθμούς και δημιουργεί ευκαιρίες για κέρδη. Το Δίκτυό μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια και Κύπρος) αριθμούσε 403 Καταστήματα στο τέλος του 2007, όσα περίπου είναι και τα Καταστήματά μας στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τις υποδομές, όσον αφορά το οργανωτικό πλαίσιο και τα συστήματα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να επεκταθούμε ταχύτερα στην λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ