Οι προκλήσεις για τη θωράκιση της οικονομίας – Άρθρο του Γιώργου Ξηρογιάννη, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στο Έθνος της Κυριακής, 26/4/2020

Σε  αντίθεση με την κρίση του 2009, σήμερα όλοι οι κλάδοι επηρεάζονται από την υγειονομική κρίση. Με πρώτο θύμα τον  τουρισμό. Ιδιαίτερα δυσμενής αναδεικνύεται η επίπτωση της παρούσας κρίσης στις μικρότερες επιχειρήσεις. Ο ξαφνικός θάνατος ρευστότητας όμως είναι ένα ακόμα σύμπτωμα του μακροχρόνιου χάσματος ανταγωνιστικότητας τους (περίπου στο 50%) από τις αντίστοιχες στην ΕΕ. Σε αντίθεση, οι μεταποιητικές δραστηριότητες δείχνουν αντοχές. Ειδικά αυτές με προϊόντα προστιθέμενης αξίας και διεθνείς προορισμούς.

Σίγουρα, προέχει η ελαχιστοποίηση των απωλειών ζωής. Όμως, η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει έγκαιρα για την επόμενη ημέρα. Για ακόμα μια φορά μπαίνει επί τάπητος η ανάγκη μεγέθυνσης της οικονομίας που προέρχεται από τη μεταποίηση και δορυφορικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πέρα από τις σταθερές θέσεις εργασίας, η βιομηχανία δίνει δουλειές στις μικρότερες επιχειρήσεις, σε όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς, ο επανασχεδιασμός της οικονομίας περνά μέσα από οριζόντια στήριξη μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων που αποτελούν το διαχρονικό κορμό της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επτά προκλήσεις θωράκισης της οικονομίας για το άμεσο μέλλον είναι οι εξής:

Πρώτον, η επανεκκίνηση να γίνει νωρίς και δυναμικά. Οι πρόσκαιρες φορολογικές διευκολύνσεις να μετατραπούν σε ουσιαστικές ελαφρύνσεις για το 2020. Αυτό περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ, των ΕΦΚ και της προκαταβολής φόρου, αλλά και επέκταση της έκπτωσης στην έγκαιρη καταβολή υποχρεώσεων.

Δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις να επιταχυνθούν, γιατί συνεχίζεται η έλλειψη επενδυτικής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας. Με τόσες υγειονομικές προκλήσεις, περνάει απαρατήρητη η υποχώρηση δυο θέσεων στο δείκτη WEF το 2019 (πλέον 57η) και 7 θέσεων στο δείκτη Doing Business (πλέον 79η). Επίσης, ο δείκτης ψηφιακής ωριμότητας παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός (26η θέση). Τα πρόσφατα πολυνομοσχέδια είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά απομένουν τεράστιες ανατροπές για να γίνουμε φιλικός επενδυτικός προορισμός.

Τρίτον, ο μεταποιητικός ιστός να προφυλαχθεί. Ενδεικτικά αντισταθμιστικά μέτρα το 2020 είναι το κόστος ενέργειας, οι υπερ-αποσβέσεις ως οριζόντια επενδυτικά κίνητρα, η πρόσβαση όλων των επιχειρηματικών μεγεθών σε ευνοϊκή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ταμεία. Επίσης, ο εξορθολογισμός του μη μισθολογικού κόστους μπορεί να προχωρήσει αναλογικά με την πτώση εσόδων κάθε επιχείρησης.

Τέταρτον, τα έργα υποδομών είναι κρίσιμα. ΣΔΙΤ που θα δώσουν ώθηση είναι τα περιφερειακά λιμάνια, μαρίνες, υδατοδρόμια, έξυπνα δίκτυα ενέργειας, νέα ευρυζωνικά δίκτυα, σιδηροδρομικές συνδέσεις, περιφερειακές οδικές συνδέσεις, εμπορευματικά κέντρα, διαχείριση αστικών αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων, αστικές αναπλάσεις, κτλ.  Μηχανισμοί όπως των ολυμπιακών αγώνων μπορούν να τα επιταχύνουν περισσότερο.

Πέμπτη πρόκληση είναι η διαρκής ενθάρρυνση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Έκτο, οι διεκδικήσεις στα ευρωπαϊκά ταμεία να μην αφορούν μόνο στο ύψος των πόρων αλλά και σε προσωρινή αναστολή του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και σε αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τέλος, η στήριξη της κοινωνικής συνοχής να είναι κεφαλαιώδης. Μπορεί να γίνει τόσο με οικονομικό τρόπο (πχ. επέκταση ειδικών επιδομάτων) όσο και με ταχύρρυθμα προγράμματα επανακατάρτισης και νέων δεξιοτήτων.

Εν κατακλείδι, χρειαζόμαστε ένα εμπροσθοβαρές πλαίσιο, δίνοντας, επιτέλους, έμφαση στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Η κρίση πάντως έδειξε ότι μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν και μάλιστα γρήγορα.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ