Skills4Jobs: Μια νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις δεξιότητες που χρειάζονται

Kυριάκος Φιλίνης
Policy Analyst, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς εργασίας ΣΕΒ 

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις –  31 Οκτωβρίου 2022

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα -και όχι μόνο- αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, ιδίως στα τεχνικά επαγγέλματα. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην αδυναμία προσαρμογής των συστημάτων  εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών, του ψηφιακού μετασχηματισμού, και της πράσινης μετάβασης. Τη δυσκολία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει η ολοκληρωμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ “Skills4Jobs”, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του,  και περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες, την κατάρτιση με προγράμματα εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, και την απασχόληση.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ReGeneration,  υλοποιεί πιλοτικά για τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής, δύο δυναμικές και ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες την Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές και την Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής (βλ. εδώ), προσφέροντας στις νέες και στους νέους που έχουν αποφοιτήσει από την τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούν οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Στις πιλοτικές αυτές πρωτοβουλίες συμμετέχουν 35 Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής και 35 Ηλεκτρολόγοι Αυτοματιστές.

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τους Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (βλ. εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης 144 διδακτικών ωρών) και για τους Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ) (βλ. εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης 180 διδακτικών ωρών). Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των τεχνικών δεξιοτήτων πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.
 2. Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills),
 3. Συμβουλευτική & Μentoring, και
 4. Απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σήμερα, οι πιλοτικές πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται σε υλοποίηση και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

Στις αρχές Νοεμβρίου, με το πέρας της κατάρτισής τους, οι συμμετέχοντες που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα (παρακολούθηση άνω του 80% των διδακτικών ωρών κάθε θεματικής ενότητας και βαθμολογία >50% σε project που θα τους ανατεθεί) θα αναρτήσουν τα βιογραφικά τους σε μία πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι επιχειρήσεις αφού δουν τα προφίλ των συμμετεχόντων θα μπορούν να επιλέξουν αποκλειστικά με βάση τις δικές τους διαδικασίες Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές και να τους προσφέρουν θέσεις εργασίας (ελάχιστης διάρκειας έξι μηνών και με ελάχιστο μηνιαίο μικτό μισθό 850,00€).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πρωτοβουλίες αυτές σχεδιάζονται, υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Κατά τον σχεδιασμό τους, οι επιχειρήσεις επέλεξαν τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων (ηλικία, προϋπηρεσία κλπ) και τις ειδικότητες, ενώ συνδιαμόρφωσαν μαζί με τους φορείς κατάρτισης τα προγράμματα, με τα οποία εκπαιδεύονται οι συμμετέχοντες. Επίσης, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των συμμετεχόντων, ξεναγούν τους συμμετέχοντες στις εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να τους φέρουν σε επαφή με την παραγωγή και το εργασιακό περιβάλλον και προσφέρουν θέσεις εργασίας στο τελικό στάδιο των πρωτοβουλιών αυτών. Τέλος, οι πιλοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται από τον ΣΕΒ και χορηγούς. Ειδικότερα, μέγας χορηγός είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, στρατηγικοί χορηγοί η HELLENiQ ENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ και χορηγοί η CENERGY HOLDINGS S.A., η ELVALHALCOR A.E., η GOLDAIR CARGO, ο OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ