Να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας για βιώσιμη ανάπτυξη

Άρθρο κ. Μιχάλη Μητσόπουλου, Διευθυντή τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, στο PowerGame

Σταδιακά, εδώ και μερικά χρόνια, έχει αρχίσει να σωρεύεται μια κρίσιμη μάζα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών νοοτροπίας που δημιουργούν τη βάσιμη προσδοκία ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να γίνει ένας από τους πλέον ελκυστικούς τόπους διαμονής και εργασίας στον κόσμο. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πολύτιμο χώρο στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν δυνάμεις, οι οποίες έχουν το κέφι, τη διάθεση και την ικανότητα να δημιουργήσουν και να συμβάλλουν έτσι και στη συλλογική πρόοδο της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή η ανάπτυξη, προερχόμενη από αυτές τις δυνάμεις που δεν τους δόθηκε για δεκαετίες η ευκαιρία και δυνατότητα να συνεισφέρουν όσο θέλανε και μπορούσαν, θα αποτελέσει και στην πράξη την «αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας».

Καταρχήν, με τις συνεχείς βελτιώσεις στο πλαίσιο για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωροταξία και σε ότι αφορά ειδικά τις παραγωγικές δραστηριότητες δημιουργείται, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η προσδοκία ότι η χώρα μπορεί να υποδεχθεί παραγωγικές επενδύσεις και να επιτρέψει την ανάπτυξη και μεγέθυνση ειδικά επιτυχημένων μεταποιητικών μονάδων. Η σημασία αυτής της αλλαγής θα αναδειχθεί τις επόμενες δεκαετίες, καθώς έτσι δημιουργείται η πλέον βασική προϋπόθεση αναγέννησης της παραγωγικής βάσης της χώρας και μεγέθυνσης των πλέον ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, που είναι η διασφάλιση του χώρου στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί με νομική ασφάλεια, σαφείς προϋποθέσεις και προβλέψιμες διαδικασίες.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται και με άλλους τρόπους. Σημαντικές ατέλειες στο πλαίσιο αδειοδότησης κρίσιμων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό υποδομών έχουν διορθωθεί, επιτρέποντας την εκκίνηση σημαντικών σχετικών επενδύσεων. Υπάρχει πλέον ένα σύγχρονο πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής αποτυχίας και την ταχεία εξυγίανση επιχειρήσεων. Γίνονται όλο και πιο σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και την πάταξη του παραεμπορίου. Οι υποδομές και το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προμήθειες βελτιώνεται σταθερά. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες ενθάρρυνσης της καινοτομίας και διασύνδεσης έρευνας με την αγορά καθώς και διευκόλυνσης στρατηγικών επενδύσεων. Μετά από μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, έχουν απομακρυνθεί και ορισμένες από τις πλέον εξόφθαλμες υπερβολές σε φορολογικές διαδικασίες και φορολογικούς συντελεστές.

Φυσικά, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Ενδεικτικά, η φορολογία φυσικών προσώπων πρέπει να καταστεί και αυτή ανταγωνιστική και μέτρα όπως η επέκταση του συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη για πέρα από 5 έτη είναι κρίσιμα για την ταυτόχρονη ανάκαμψη αγοράς εργασίας και οικονομίας. Η στήριξη της παραγωγής μέσω υποδομών που περιλαμβάνονται στο Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Η γραφειοκρατία «ίδρυσης, λειτουργίας και λύσης» επιχείρησης θα μειωθεί παραπέρα με τη διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα τραπεζικά ιδρύματα και μια σειρά δημόσια μητρώα. Η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης των Οινοφύτων βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα αποτελέσει πιλότο και για την εξυγίανση και άλλων σημαντικών άτυπων βιομηχανικών ζωνών της χώρας, ενώ εκκρεμεί η διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων. Σημαντικά ζητήματα για τους βιομηχανικούς λιμένες, που αποτελούν από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής εξαγωγικής βιομηχανίας, αναμένουν τη θεσμική διευθέτηση τους ενώ το πλαίσιο για την Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας συνεχίζει δημιουργεί προβλήματα ακόμα σε νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες.

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα υποχωρεί και η πρόσβαση των ημεδαπών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αποκαθίσταται. Αυτό όμως συμβαίνει σε ένα πλαίσιο που διαφέρει ριζικά από την πραγματικότητα που επικρατούσε το 2010. Το ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και οι αγορές σήμερα απαιτούν εταιρική διακυβέρνηση, κοινωνική ευθύνη και δραστηριότητες συμβατές με την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί πρωτόγνωρες για την Ελλάδα προκλήσεις ακριβώς επειδή το οικοσύστημα της αγοράς στην Ελλάδα είναι σχετικά φτωχό σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν συχνότερα τους πόρους και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις αρχές αυτές.

Η επιτυχία του στοιχήματος της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργικής απορρόφησης των επενδυτικών κεφαλαίων που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα απαιτεί συνεπώς μια επιδέξια αξιοποίηση των κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις, του φορολογικού πλαισίου και των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να συνδυαστούν σε ένα επιτυχημένο μίγμα ξένες επενδύσεις, επενδύσεις από ελληνικές επιχειρήσεις που γρήγορα μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των στόχων ESG και της ταχείας διασποράς της απαραίτητης τεχνογνωσίας στις δυναμικές μικρότερες επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά κεφάλαια που προσφέρουν και σχετική τεχνογνωσία, το τραπεζικό σύστημα και τα οικοσυστήματα επιχειρήσεων και στρατηγικών επενδυτών τους δεν ατενίζουν μόνο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται αλλά έχουν να αναλάβουν και έναν κομβικό ρόλο μετάδοσης τεχνογνωσίας σε πελάτες και συνεργάτες. Γιατί, μόνο έτσι θα μετουσιωθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι μεταρρυθμίσεις σε απασχόληση και ανάπτυξη, μέσα από το παράθυρο ευκαιρίας που προσφέρεται σήμερα στη χώρα.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ