Η συμβολή της τυποποίησης στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης

Ιωάννης Χ. Μηχιώτης
Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (ΕΣΥΠ) – Μέλος της CACC FIN 

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 30 Δεκεμβρίου 2021

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την οικονομική βιωσιμότητα, την επιβράδυνση του ρυθμού των δυσμενών αλλαγών στο κλίμα και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Για την επίτευξή τους απαιτείται η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η σκληρή μάχη ενάντια στην παγκόσμια πανδημία αποκάλυψε την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν οι ΣΒΑ με ενιαίο τρόπο, να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες και να καταστούν πιο ανθεκτικές και δίκαιες. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρότυπα είναι πιο σημαντικά από κάθε άλλη φορά.

Ολόκληρο το οικοδόμημα της τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία, με τα πρότυπα να αποδεικνύουν την πολλαπλασιαστική δύναμή της. Με συνέργειες ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους με λύσεις παγκοσμίως εφαρμόσιμες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας. Με κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, επισπεύδουμε την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Business plan Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CEN CENELEC), όπου συμμετέχει ως μέλος ο Οργανισμός μας.

Με την καθιέρωση Προτύπων προστατεύουμε τον πλανήτη μας

Προκειμένου να μειωθούν οι ανθρωπογενείς δυσμενείς επιπτώσεις στον πλανήτη μας, απαιτείται πολιτική βούληση, συγκεκριμένες ενέργειες και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν ένα από αυτά τα εργαλεία για την προστασία του πλανήτη μας. Εκπονούνται από Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης λαμβάνοντας υπόψη δοκιμασμένες και καθιερωμένες λύσεις στις τεχνικές προκλήσεις. Προάγουν το διαμοιρασμό της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ισότιμα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Καλύπτουν όλα τα θέματα και τις πτυχές της εξοικονόμησης ενέργειας, της ποιότητας του νερού και του αέρα. Καθιερώνουν τυποποιημένα πρωτόκολλα και κοινές μεθόδους μέτρησης. Η ευρεία χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανικής παραγωγής και των προϊόντων της, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίηση των εν ανεπαρκεία πόρων βελτιώνοντας τις ενεργειακές επιδόσεις.

Πρότυπα για τη μετάβαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό

Ιστορικά, η σύνταξη τεχνικών κανόνων, προδιαγραφών και προτύπων σηματοδοτεί την ανάγκη για ικανότητα εξεύρεσης και συμφωνίας τεχνικών λύσεων στην αλυσίδα παραγωγής, την ανάπτυξη συναλλαγών και τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων ειδικών ανά κλάδο. Αποτελεί το όχημα για τη διάδοση της γνώσης και καινοτομίας παγκοσμίως (για παράδειγμα, τα πρότυπα διαδικτυακής ασφάλειας αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία που εγγυώνται την ασφάλεια δεδομένων αποτρέποντας την παραβίαση).

Ο κρίσιμος ρόλος του ΕΣΥΠ

Στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και η HellasCert, με τίτλο «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», αναδείξαμε τον κρίσιμο ρόλο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Πρόκειται για το μοναδικό φορέα στη χώρα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση των Ελληνικών Προτύπων, μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), της αρμόδιας δηλαδή λειτουργικής του μονάδας. Η εκπόνησή τους γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στις οποίες εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, επιδιώκοντας την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης μεταξύ τους.

Το ΕΣΥΠ, με τις δύο λειτουργικές του μονάδες (ΕΛΟΤ και Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας – EIM), μέσω των Διεθνών Οργανισμών όπου συμμετέχει, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικότητας (π.χ. διάθεση προτύπων για παραγωγή μασκών, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές για δημόσια έργα, πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας LIFE κ.ά.).

Η ένταξη και ενεργός συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες Τυποποίησης προσδίδουν στα Ελληνικά Πρότυπα το απαραίτητο κύρος και αναγνώριση. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης και στήριξης των ελληνικών θέσεων, μέσω της υιοθέτησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων ως Ελληνικών, επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη συμβατότητα και μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ