Η επιτάχυνση των διαδικασιών των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων βελτιώνει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον

Γιάννης Χάμπας
Associate Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις –2 Νοεμβρίου 2021

Στις αρχές του Σεπτέμβρη ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις.

Το σχέδιο νόμου που δόθηκε για διαβούλευση έφερε σημαντικές βελτιώσεις στα καθεστώτα του ν.4399/2016 στοχεύοντας στην περαιτέρω ελκυστικότητα του βασικού αναπτυξιακού εργαλείου της χώρας. Οι βελτιώσεις αυτές ανταποκρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε αιτήματα πολλών επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΒ.

Ειδικότερα για τον αναπτυξιακό νόμο, δίνεται σημαντική έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, με τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης από την Επιτροπή (45 ημέρες), διαφορετικά ανάθεση σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή (8 ημέρες), καθώς και έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης (40 ημέρες). Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση των έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του € 1.000.000 θα γίνεται πλέον κεντρικά, ενώ περιορίζεται ο αριθμός των υπογραφών και των εκδόσεων ΚΥΑ. Για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών έργων, προβλέπεται η βελτίωση των χρηματοροών των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, με τη θέσπιση περισσότερων ενδιάμεσων ελέγχων και πληρωμών (25% – 50% – 65% – 100%).

Αποσκοπώντας στην αναδιάταξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, η εστίαση μετατοπίζεται ιδίως στις μεταποιητικές δραστηριότητες, Τα προγράμματα αναμορφώνονται με τη θέσπιση καθεστώτος Επιχειρηματικών Σχεδίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων με άμεση αξιολόγηση, ποσοστά ενίσχυσης στα όρια του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ) και συμμετοχή και των μεγάλων επιχειρήσεων. Δίνεται η δυνατότητα σε επενδύσεις άνω των €15.000.000, να κάνουν χρήση διαδικασιών ταχείας αδειοδότησης, όπως στις στρατηγικές επενδύσεις. Παράλληλα, βελτιώνεται το καθεστώς Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ με θέσπιση άμεσης αξιολόγησης και τροποποίηση του ποσοστού ενίσχυσης στα όρια του ΧΠΕ. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης για επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επαναλειτουργίας βιομηχανικών μονάδων και για επενδύσεις σε διατηρητέα κτήρια.

Οι ανωτέρω βελτιώσεις στις διαδικασίες είναι σίγουρα θετικές. Για την προσέλκυση επενδύσεων μεγαλύτερου μεγέθους και τη δημιουργία ενός θελκτικότερου πλαισίου κινήτρων, θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη εφαρμογής των μέγιστων ορίων ενίσχυσης που επιτρέπονται από την ΕΕ και κατάργηση του «εθνικού» ορίου των €10 εκ ανά μεμονωμένη επένδυση.

Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις επεκτείνονται και στο πλαίσιο των Στρατηγικών επενδύσεων. Η διασαφήνιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου γίνεται μέσα από την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010.

Ειδικότερα, προβλέπονται θελκτικότερες κατηγορίες κινήτρων, με προσαρμογή των κριτηρίων, αλλά και με ορισμό νέων κατηγοριών όπως οι επενδύσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, οι επενδύσεις σε αγροδιατροφή, βιοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, τα Data Centres τα κινηματογραφικά studios, κτλ. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του 50% της μέγιστης επιτρεπόμενης ενίσχυσης, για επενδύσεις που ολοκληρώνονται μέχρι την 31η.12.2025. Ένα σημείο βελτίωσης σίγουρα αποτελεί η αύξηση των υπερ-αποσβέσεων για βιομηχανικές επενδύσεις από 130% στο 200%.

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι απλοποιούνται και βελτιώνονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες, ιδίως μέσω της βελτίωσης του πλαισίου των απαλλοτριώσεων, των παρεκκλίσεων και οικοδομικών αδειών, αλλά και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκτέλεσης έργων αιγιαλού και παραλίας. Εισάγονται ρυθμίσεις που εναρμονίζουν το πλαίσιο με την περιβαλλοντική νομοθεσία, για την ενδυνάμωση της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στις σημαντικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται και η επιτάχυνση των ελέγχων με την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε επενδυτικής πρότασης από ορκωτό ελεγκτή ή πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα.

Τέλος, υπογραμμίζουμε για μια ακόμα φορά τη σημασία υιοθέτησης ενός αποτελεσματικού πλαισίου οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων, όπως οι υπερ-αποσβέσεις και η μεταφορά ζημιών στη 10ετία που θα συμπληρώσουν τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που προτείνει το νομοσχέδιο.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ