Τα κριτήρια ESG το αναγκαίο και υπεύθυνο «οχυρό», απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας.

16 Νοεμβρίου 2021 | Νέα Μελών

Άρθρο κας Ιουλίας Τσέτη, προέδρου και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, προέδρου του UN Global Compact Network Hellas και προέδρου ΔΣ του ΣΕΒ, στο αφιέρωμα της Καθημερινής για την ΕΚΕ & ESG.

Βαδίζοντας σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις και πάσης φύσεως κρίσεις, η ετοιμότητα, η ψυχραιμία, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα, αποτελούν τα βασικά οχυρά και τις αναγκαίες ασπίδες μας.

Η επόμενη ημέρα μετά από μία σοβαρή κρίση, δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε γι’ αυτή, το οφείλουμε στον εαυτό μας, στη νέα γενιά και στην ιστορία μας.

Η υπευθυνότητα με την οποία σκεφτόμαστε, πράττουμε και συναλλασσόμαστε, αποτελεί τον κεντρικό άξονα, ο οποίος πρέπει να μας κατευθύνει. Τα τελευταία χρόνια, γίναμε μάρτυρες πολλαπλών και οδυνηρών κρίσεων, από τις οποίες πρέπει να διδαχθούμε, ώστε να γίνουμε περισσότερο αλληλέγγυοι ως άνθρωποι και πιο αποδοτικοί, ως επαγγελματίες.
Ειδικότερα, η υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους, στην εργασία και στο περιβάλλον, θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε στρατηγική και ενέργειά μας. Κάποτε σκεφτόμασταν μόνο για εμάς, σήμερα οι προκλήσεις επιβάλλουν να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με γνώμονα τον διπλανό και τις ανάγκες του, αλλά και το μεγάλο μας σπίτι, που είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Έτσι, η σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων (ESG) και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν τα βασικά στοιχεία στην καθημερινή μας ατζέντα, με τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Τα κριτήρια ESG, αλλάζουν το τοπίο στο σύγχρονο επιχειρείν, αλλά και τον τρόπο που ασκούμε διοίκηση, αφού συνεπάγονται οριζόντιες και κάθετες αλλαγές που μεταφράζονται σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, περισσότερο βιώσιμο, διαφανές, υπεύθυνο και ανθρωποκεντρικό.

Το συμπέρασμα της διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, είναι καταλυτικό καθώς αναφέρει, ότι «είναι αδιαμφισβήτητο, πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για την υπερθέρμανση ξηράς, θάλασσας και ατμόσφαιρας».

Το βλέπουμε πολύ εύγλωττα αυτό, αφήνοντας πίσω την υγειονομική κρίση και «καλωσορίζοντας» δυστυχώς την ενεργειακή, με ανυπολόγιστες συνέπειες προς ώρας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν, το 18% και πλέον του πληθυσμού της Ευρώπης, πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό, ανέρχεται στο 35%. Άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν το αγαθό της θέρμανσης.

Να θυμίσουμε, ότι η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, μέσω της στρατηγικής της για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, του πλαισίου της για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2030, της ταξινομίας της ΕΕ για χρηματοδότηση σε υπεύθυνες δραστηριότητες, της Ενεργειακής Ένωσης και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό βήμα προς την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.
Η στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, αποτελούν την υγιή πυξίδα για την επόμενη ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά, ταυτόχρονα δε, να βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με τους εργαζομένους και συνεργάτες μας, ταυτόχρονα δε, να πείσουμε τους προμηθευτές και τους εταίρους μας.

Ο πράσινος μετασχηματισμός, ταυτόχρονα με τον ψηφιακό και οι καινοτόμες τεχνολογίες αποτελούν επίσης, βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα.

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG (Envrinoment, Social, Governance) και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.
Ο Όμιλος έχει στόχο να αυξήσει το κοινωνικό του αποτύπωμα, ενώ παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι το τρίπτυχο: Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά, Κοινωνία, μέσω των δράσεων “U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED & Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε», όπου βασικό μέλημα είναι η ομαλή λειτουργία του Ομίλου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Για το Περιβάλλον, υπό την ομπρέλα του “U & I Care» και ειδικότερα των δράσεων «U & I Green” – UNI-PHARMA & INTERMED & Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», εστιάζουμε σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών, υπεύθυνη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, μείωση των αερίων εκπομπών, 100% ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.

Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, προτεραιότητα για τους εργαζομένους του Ομίλου είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση και η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με τους παραπάνω στόχους, ο Όμιλος ΟΦΕΤ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού του ρόλου στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων και δράσεων, που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος αντανακλάται στις αρχές μας, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας και καθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Συνεχής επένδυση στη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών, καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης και ενέργειες με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα, σεβασμού και υπευθυνότητας.

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται ιδανικά στο εταιρικό μήνυμα «U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED, ή Εσύ και Εγώ Νοιαζόμαστε», καθώς και στη διαρκή μας στοχοπροσήλωση για υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ!

Uni-Pharma

Η φαρμακευτική βιομηχανία UNI-PHARMA επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από την καινοτομία στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών.

Παράγει φαρμακευτικά προϊόντα καινοτόμου τεχνολογίας για μέθοδο χορήγησης (drug delivery) ύψιστης ποιότητας, υποσχόμενη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ