ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Ενεργός ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων

23 Μαρτίου 2018 | Νέα Μελών
Ιδιαίτερα σημαντικός αποδεικνύεται ο ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα          FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958, το οποίο ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώνεται το 2018. Δεδομένης του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει στην εκτέλεση και τον συντονισμό μεγάλων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, η εταιρεία είναι συντονιστής του μεγάλου αυτού έργου, βασικός σκοπός του οποίου αποτελεί ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων. 
Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ ως συντονιστής του έργου επέλεξε σαν συνεργάτες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και εταιρείες στο χώρο της διακίνησης, της μαζικής εστίασης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ιταλικού Συνδέσμου Federalimentare Servizi s.r.l. επιτυγχάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Παράλληλα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιήθηκε ως case study για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων πάνω στην οποία στήθηκε και τροφοδοτήθηκε ένα λογισμικό εργαλείο (Software tool), το οποίο ανέπτυξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το λογισμικό εργαλείο θα είναι σε θέση να παράγει σενάρια για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε Βιομηχανίες Τροφίμων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.foodprint.gr.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, έχοντας ως προτεραιότητα την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και στοχεύοντας διαρκώς στην περαιτέρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, μέσω ενεργειών βελτίωσης της παραγωγικής της διαδικασίας, προσδιόρισε μέσα από το έργο FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958, το επίπεδο των εκπομπών του διοξειδίου του Άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία των Βρεφικών Κρεμών ΓΙΩΤΗΣ, όπου επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση 15%. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα νέων βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας προκειμένου να αντικατασταθούν τα συνθετικά υλικά που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ και τους άλλους εταίρους αναπτύσσει μία Εθνική Στρατηγική για την ενημέρωση του συνόλου της Βιομηχανίας Τροφίμων σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του και την ευαισθητοποίησή τους για να αναλάβουν ενεργό δράση για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Η ΓΙΩΤΗΣ είναι μια 100% ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, με μακρά ιστορία και απόλυτα ταυτισμένη με την εξέλιξη της ελληνικής διατροφής.  Ταυτόχρονα παραμένει διαχρονικά μια σύγχρονη βιομηχανία, βασισμένη στην ποιότητα και την καινοτομία. Οι έννοιες αυτές είναι συνυφασμένες με το DNA της Εταιρείας από το 1930, όταν ο  Ιωάννης και η Μαρία Γιώτη την ίδρυσαν με στόχο να προσφέρουν στα ελληνόπουλα μια δυναμωτική τροφή από πρότυπες καλλιέργειες της ελληνικής γης. Αποτέλεσμα ήταν τότε τα ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΓΙΩΤΗΣ και ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΓΙΩΤΗΣ, δηλαδή οι πρώτες έτοιμες βρεφικές και παιδικές τροφές στην Ελλάδα.

Βασική προτεραιότητα της ΓΙΩΤΗΣ ήταν πάντα –και παραμένει- να εντοπίζει τις νέες τάσεις στη διατροφή, προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες των καταναλωτών. Ενδεικτικά καινοτόμα προϊόντα της είναι το ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ και ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ, τα πρώτα επιδόρπια στιγμής που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά, η ΦΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗΣ, το πρώτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του έως και, πιο πρόσφατα, η πρωτοποριακή σειρά Sweet & Balance, κατάλληλη και για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εταιρεία διαθέτει ένα από τα αρτιότερα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Επιπλέον, η ΓΙΩΤΗΣ, που απασχολεί περίπου 350 άτομα, υλοποιεί από το 2012, ένα 4ετές επενδυτικό πλάνο ύψους € 12 εκ, το οποίο περιλαμβάνει και την λειτουργία του νέου εργοστασίου της στο Αγρίνιο.  Παράλληλα τα προϊόντα της Εταιρείας γνωρίζουν επιτυχία σε περισσότερες από 25 χώρες και στις 5 ηπείρους,

 

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ