Adecco: Νέα έρευνα του Ομίλου Adecco σκιαγραφεί το προφίλ των “Ηγετών του Αύριο”

3 Οκτωβρίου 2017 | Νέα Μελών
O «ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το ομαδικό πνεύμα, η αποτελεσματική επικοινωνία και η προσαρμοστικότητα σε συνδυασμό με τη στρατηγική σκέψη, την ικανότητα διαχείρισης ομάδας και τη γνώση τεχνικών ανάπτυξης μιας επιχείρησης αποτελούν τα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν έναν ηγέτη να ξεχωρίσει σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco. Με δείγμα 4.095 ατόμων, ηλικίας 18-40 ετών, από 48 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, η έρευνα σκιαγράφησε το προφίλ των «Ηγετών του Αύριο», αναδεικνύοντας τις πιο σημαντικές πτυχές της προσωπικότητάς τους.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι προσωπικές δεξιότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη (soft skills) φαίνεται να είναι πιο σημαντικές από τις τεχνικές γνώσεις (hard skills) για τους μελλοντικούς ηγέτες και με την εν λόγω διαπίστωση συμφωνούν σχεδόν 9 στους 10 από τους ερωτηθέντες (86%). Ειδικότερα, οι νέοι «ηγέτες» φαίνεται να διαθέτουν σε υψηλό βαθμό δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η ικανότητα δηλαδή να εμπνέουν και να συνεργάζονται ομαλά με τα μέλη μίας ομάδας (81%), και η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, η οποία αναφέρεται στο να μπορεί ο ηγέτης να εκφραστεί με ακρίβεια και σαφήνεια, να είναι χαρισματικός ομιλητής και προσιτός στα μέλη της ομάδας του ανεξαρτήτως θέσης (62%). Αμέσως μετά ακολουθεί η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η ικανότητα δηλαδή ο ηγέτης να αγκαλιάζει την αλλαγή και να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε αυτή (62%). Ακολουθούν χαρακτηριστικά, όπως η καινοτομία, η κριτική σκέψη, ο προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου, η ικανότητα συνεχούς ανάπτυξης γνώσεων, η υπευθυνότητα και η διάθεση για διαρκή πρόοδο.
Οι τεχνικές και ειδικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας, ενώ υπογραμμίζεται ότι η καλή γνώση πολλών αντικειμένων είναι καλύτερη από την υψηλή εξειδίκευση σε ένα μόνο πεδίο (82% έναντι 18%). Αναφορικά με τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, η στρατηγική (81%), η ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης (79%) και η γνώση τεχνικών επιχειρηματικής ανάπτυξης (58%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες. Ακολουθούν οι γνώσεις IT (44%), η γνώση τεχνικών πωλήσεων (36%) και η γνώση ξένων γλωσσών (34%).
Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι οι πιο νέοι από τους ερωτηθέντες (ηλικίας 18-24 ετών) αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως είναι σήμερα και όπως προβλέπεται να διαμορφωθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη νέων προϊόντων με όχημα την καινοτομία καθώς και η στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελούν, σύμφωνα με αυτούς, προτεραιότητες για τους «ηγέτες του αύριο». Ταυτόχρονα, οι «Millennials» και η γενιά Ζ (Gen Z) φαίνεται από την έρευνα πως είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και επιθυμούν οι επιχειρήσεις να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (76%) θεωρεί ότι επιτυχία σημαίνει να μπορείς να προσφέρεις όφελος στην κοινωνία, ενώ η επίτευξη των προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών τοποθετείται σε χαμηλότερη θέση στη σχετική λίστα. Τέλος, το 39% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα των ηγετών του μέλλοντος την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71%), η ηγετική ικανότητα δεν είναι έμφυτη αλλά αποκτιέται σταδιακά, ενώ ο χρόνος που θεωρούν οι συμμετέχοντες πως απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος ηγετική θέση σε έναν οργανισμό είναι περίπου στα 5 έτη από την έναρξη της καριέρας του.
Με αφορμή την ανακοίνωση των ευρημάτων της έρευνας «Ηγέτες του Αύριο», ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Adecco Ελλάδας σχολίασε σχετικά: «Η σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του μελλοντικού ηγέτη στην τελευταία έρευνα του Ομίλου Adecco επιβεβαιώνει την σπουδαιότητα των “soft skills” για την επιτυχία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Οι νέοι σήμερα εμπνέονται από ανθρώπους με ισχυρές προσωπικότητες, ομαδικό πνεύμα και αυξημένες ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Επίσης, είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι ορίζουν την επιτυχία ως τον θετικό αντίκτυπο και το όφελος που επιστρέφει ένας οργανισμός στην κοινωνία. Οι νέες γενιές δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνία και το περιβάλλον, στη δύναμη της ομάδας και στην καινοτομία, χαρακτηριστικά τα οποία προμηνύουν την εδραίωση σωστών θεμελίων για το επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος.» 
Η έρευνα «Ηγέτες του Αύριο» (“Leaders of the Future”) πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Opinium Research για λογαριασμό του Ομίλου Adecco, τον Αύγουστο του 2017.  Περισσότερα από 4.000 άτομα παγκοσμίως, που δήλωσαν συμμετοχή για το πρόγραμμα “CEO for One Month” έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-40 ετών και προέρχονται από 48 χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

Κατεβάστε το infographic της έρευνας “Leaders of the Future”.

Adecco

Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Όραμά μας να συμβάλλουμε στην αλλαγή και εξέλιξη του κόσμου της εργασίας μέσω του ταλέντου και της τεχνολογίας. Κάθε χρόνο, ο Όμιλος Adecco προσφέρει σε περίπου 700.000 ανθρώπους ευκαιρίες εργασίας.

Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται η εύρεση και επιλογή μόνιμου προσωπικού, υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού, επανατοποθέτηση προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάπτυξης ταλέντου. Ο Όμιλος Adecco συνεργάζεται με εργοδότες, υποψηφίους, εργαζομένους και κυβερνήσεις, προσφέροντας την εξειδίκευσή του και τη γνώση του σε θέματα αγοράς εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας μέσω της δυναμικής της εργασίας.

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ