Τι ισχύει για το επίδομα γάμου; – 21 Μαρτίου 2019

21 Μαρτίου 2019
Θεματικές: Εργασιακά

Α) Δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τον νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο
Β) Δεν υφίσταται στις περιπτώσεις των συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ / ΔΑ) που έχουν λήξει
Γ) Δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

1. Επίδομα γάμου για όλους τους εργαζόμενους εισήγαγε η παρ. 2 της 10/1976 απόφασης του Δευτεροβάθμιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (ΔΔΔΔ) Αθηνών σε ποσοστό 5%, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 435/1976. Το επίδομα γάμου αυξήθηκε σε 10%, με το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 1989.

Με βάση αυτές τις διατάξεις το επίδομα γάμου υπολογιζόταν επί του κατωτάτου ορίου του βασικού μισθού ή του βασικού ημερομισθίου, που ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία συλλογική σύμβαση ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη.
2. Βάσει του Ν. 4046/2012, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/2012, στην οποία ορίζεται ότι μετά τη λήξη ισχύος των ΣΣΕ, παύει να ισχύει κάθε όρος, εκτός των όρων που αφορούν α) στον βασικό μισθό ή βασικό ημερομίσθιο και β) στα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας. Μεταξύ των επιδομάτων που παύουν να ισχύουν είναι και το επίδομα γάμου (έτσι ρητώς η υπ’ αριθ. 26352/839/28.11.2012 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας).
3. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού / ημερομισθίου δεν περιλαμβάνουν επίδομα γάμου. Ειδικότερα : Βάσει της υπ’ αριθμ. 4241/127/30.1.2019 απόφασης της Υπουργού Εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει), καθορίσθηκε από 1.2.2019 ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο. Στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση περί επιδόματος γάμου.

4. Βάσει του άρθρου 8 παρ. 1 Ν. 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4093/2012 ( παρ. ΙΑ .11. υποπαρ. 2α), στις ΕΓΣΣΕ οι βασικοί μισθοί / ημερομίσθια, οι προσαυξήσεις αυτών και κάθε μισθολογικός όρος ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων. Το επίδομα γάμου συνιστά μισθολογικό όρο, αφού αποτελεί προσαύξηση του βασικού μισθού / ημερομισθίου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Flash Report “Τι ισχύει για το επίδομα γάμου;” – 21 Μαρτίου 2019.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ