Πρακτική άσκηση φοιτητών χρηματοδοτούμενη από τις επιχειρήσεις: μια εναλλακτική πηγή ενίσχυσης του θεσμού

24 Σεπτεμβρίου 2021

Η πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών αποτελεί μια πολύ σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να βρεθούν για πρώτη φορά σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα μαθαίνουν στη θεωρία, αλλά και να ενισχύουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους. Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στηρίζουν την ανάπτυξή του, οι νέοι με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν ένα από τα καλύτερα εχέγγυα για την επιχειρηματική τους προοπτική. Ο ΣΕΒ στηρίζει την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης ως μια διαδικασία που ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους. Κοινή πρόκληση είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για την αναζήτηση πραγματικών, κοινών, λύσεων στα προβλήματα της πρακτικής άσκησης. Πολιτεία, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν με κομβικό σημείο τη συνεργασία μεταξύ
Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Πρώτο βήμα ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση ως γέφυρα με την αγορά εργασίας σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Παρουσιάστηκε το τοπίο στα ελληνικά Πανεπιστήμια και αναδείχθηκαν οι προκλήσεις για τη βελτίωσή της (βλ. Special Report του ΣΕΒ).

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης και χρηματοδότησής της, αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για όλους τους ενδιαφερόμενους (Πανεπιστήμια, φοιτητές και επιχειρήσεις), να συμμετέχουν ουσιαστικά.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση του τοπίου της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστήμια έδωσε απαντήσεις και στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το καθεστώς χρηματοδότησής της και το πώς αυτό επηρεάζει το σχεδιασμό, την οργάνωση και, εν τέλει, την αποτελεσματικότητά της.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ