Νέα ΚΥΑ και νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων: Κατάργηση οχλήσεων και εκσυγχρονισμός πλαισίου αδειοδότησης

7 Οκτωβρίου 2020

Η ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια της περιβαλλοντικής τους κατάταξης και επανακαθορίζεται η κατανομή στους βαθμούς πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης του ν. 4014/2011*. Ταυτόχρονα όμως, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα», η έκδοση της ΚΥΑ συνεπάγεται και την κατάργηση των Αποφάσεων που κατατάσσουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες σε βαθμούς όχλησης (ειδικότερα καταργείται η ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012, και όσες Αποφάσεις την έχουν τροποποιήσει και συμπληρώσει) θέτοντας ένα νέο πλαίσιο και για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

Για τον ΣΕΒ, η κατάταξη σε “βαθμούς όχλησης”, ήταν αναγκαία για την εποχή που προβλέφθηκε. Πριν από δεκαετίες δεν υπήρχε ούτε το υφιστάμενο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ούτε η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων”. Σήμερα όμως, η προσέγγιση της «όχλησης» έχει καταστεί σταδιακά παρωχημένη και αναποτελεσματική.
Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί πως παρόλο που το σύγχρονο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει υπό τον έλεγχό του το σύνολο των παραμέτρων που συνιστούν «όχληση»** εντούτοις, οι αδειοδοτικές διαδικασίες εξακολούθησαν να διέπονται από ένα διπλό σύστημα κατάταξης-αξιολόγησης. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικές ασυμβατότητες και ανακολουθίες, και παράλληλα δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι τεχνολογικές, παραγωγικές, οικονομικές και άλλες εξελίξεις, καθώς και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η κυκλική οικονομία και η βιομηχανική συμβίωση. Με την ΚΥΑ αποκαθίσταται αυτή η στρέβλωση, καθώς οι κατατάξεις των οχλήσεων καταργούνται και εισάγεται ένα νέο ενιαίο σύστημα.
Διαβάστε στο Flash Report

Α. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές και τα αναμενόμενα οφέλη για τις μεταποιητικές δραστηριότητες;
Β. Πώς ερμηνεύονται πλέον οι οικείες πολεοδομικές διατάξεις και τα Σχέδια που αναφέρονται σε βαθμούς όχλησης και τι προβλέπεται σε περίπτωση ασυμβατότητας με το καθεστώς χρήσεων γης;
Γ. Τι προβλέπεται για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Επιχειρηματικά Πάρκα ή σε περιοχές που αξιολογούνται ως συμβατές με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τον χωρικό σχεδιασμό;
Δ. Τι παραμένει σε εκκρεμότητα;

*   Α1: δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, Α2: για όσες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Β: για όσες χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον.

** Μεταξύ άλλων: αξιολόγηση επιπτώσεων στις χρήσεις γης, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τον θόρυβο, τις οσμές, τον κυκλοφοριακό φόρτο κοκ.

Διαβάστε εδώ το Flash report

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ